ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

โรงนา

   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -โรงนา-, *โรงนา*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โรงนา[N] farm shed, See also: farm shack, Example: โรงนายกพื้นให้สูงเหมือนเรือนไม่ได ้เพราะอยู่ในที่โล่ง ไม่สามารถต้านทานลมพายุได้, Count unit: โรง, Thai definition: โรงเรือนที่ชาวนาชาวไร่ปลูกไว้ในเขตไร่นา เพื่อพักอาศัยชั่วคราว หรือเพื่ออยู่เฝ้าพืชผล

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
โรงนาน. โรงที่ชาวนาสร้างขึ้นเป็นที่อยู่อาศัย มักจะสร้างบนเนินดินที่สูงกว่าพื้นนากันน้ำท่วม ด้านหนึ่งมียกพื้นสำหรับนอน มีที่ทำครัว และมีที่ว่างสำหรับไว้วัวควายด้วย.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Barnsโรงนา [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Nick, Pete, Jerry, there's a fire in the barn.นิค, พีท, เจอร์รี่ มีไฟในโรงนา Airplane! (1980)
It's nice and cool here in the barn, and quiet.โรงนานี้เย็นและเงียบดี Of Mice and Men (1992)
Here we are in a cool barn.เราอยู่ในโรงนาที่เย็นฉ่ำ Of Mice and Men (1992)
- Nothing. Just trying to keep cool.- เปล่านี่ แค่เข้ามาหลบร้อนในโรงนาน Of Mice and Men (1992)
The last guy I caught out in the barn,คนสุดท้ายที่ฉันเจอในโรงนาก็ทำธุระส่วนตัว Of Mice and Men (1992)
George, please, I'll take it back to the barn.ได้โปรด ฉันจะเอามันกลับไปที่โรงนา Of Mice and Men (1992)
- Went out to the barn.- ไปโรงนา Of Mice and Men (1992)
Carlson, do you think he's gonna find Slim in the barn with his wife?คาร์ลสัน นายว่าเขาจะเจอสลิม อยู่กับเมียเขาในโรงนามั้ย Of Mice and Men (1992)
- Was Curley's wife in the barn?- เมียเคอร์ลีย์ อยู่ในโรงนารึเปล่า Of Mice and Men (1992)
You sure she didn't come in the barn, like she come in here?แน่ใจนะว่าเธอไม่ได้เข้าไปโรงนา เหมือนที่เธอเข้ามาในนี้ Of Mice and Men (1992)
It's hot out here. Not cool like in the barn.ข้างนอกร้อนจัง ไม่เห็นเย็นเหมือนในโรงนาเลย Of Mice and Men (1992)
Walking into the barn naked, or so it would seem.เดินโทงๆ เข้าโรงนา อย่างที่เห็น The Man in the Iron Mask (1998)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
grange[N] ยุ้งฉาง, See also: โรงนา, Syn. barn, granary
mow[N] โรงนา, See also: ที่เก็บฟางหรือหญ้าแห้ง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hayloftn. เพิงเก็บหญ้าแห้งในคอกม้าหรือโรงนา
haymow(เฮ'เมา) n. ที่เก็บหญ้าแห้งในโรงนา,หญ้าแห้งดังกล่าว

English-Thai: Nontri Dictionary
barn(n) ยุ้งข้าว,ยุ้งฉาง,โรงนา
barnyard(n) ลานหน้าโรงนา,ลานยุ้งข้าว
farmhouse(n) บ้านไร่,บ้านนา,กระท่อมปลายนา,โรงนา
shed(n) เพิง,โรงนา,กระท่อม,กระต๊อบ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top