ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

โรงงานอุตสาหกรรม

   
17 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -โรงงานอุตสาหกรรม-, *โรงงานอุตสาหกรรม*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โรงงานอุตสาหกรรม[N] industrial factory, Count unit: โรง

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Agricultural processing plantsโรงงานอุตสาหกรรมการเกษตร [TU Subject Heading]
Food processing plantsโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร [TU Subject Heading]
Industrial โรงงานอุตสาหกรรม
โรงงานตามกฏหมายว่าด้วยโรงงาน [สิ่งแวดล้อม]
Industrail Factory โรงงานอุตสาหกรรม
โรงงานตามกฏหมายว่าด้วยโรงงาน [สิ่งแวดล้อม]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
His head got chopped off In an industrial accident.เขาไม่ได้ตายเพราะมะเร็ง หัวเขาถูกตัด จากอุบัติเหตุในโรงงานอุตสาหกรรม Not Cancer (2008)
He's heading north into the industrial corridor.กำลังมุ่งหน้าไปทางเหนือไปยังเขตโรงงานอุตสาหกรรม Day 7: 1:00 a.m.-2:00 a.m. (2009)
In an industrial park near downtown.แถวโรงงานอุตสาหกรรม ใกล้ตัวเมือง Some Must Watch While Some Must Sleep (2009)
[SST Factory]โรงงานอุตสาหกรรม SST Episode #1.7 (2009)
Industrial park out by the Make Hill bend.โรงงานอุตสาหกรรม ในที่สาธารณะชนฮิลล์ เบนด์ Turning and Turning (2010)
Carlo works at a camouflage factory And Angelo is a fireman at an army depot In their home of Raritan,New Jersey.นี่คือ NBC คาร์โล ทำงานที่ โรงงานอุตสาหกรรม คาร์โล ทำงานที่ โรงงานอุตสาหกรรม Iwo Jima (2010)
It's the next must-have gadget in a multi-billion-dollar industry.มันเป็นเครื่องมือชิ้นต่อไปที่ต้องมี ในโรงงานอุตสาหกรรมเงินล้าน Alexandra (2011)
But the shipment is just low-grade stones for industrial use.แต่สินค้าเป็นแค่หินคุณภาพต่ำ สำหรับใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม Matsya Nyaya (2012)
If you are in inorganic industry the star may seem full of pesticide.และสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมเคมีแล้ว ดาวดวงนั้นอาจอุดมไปด้วยสารเคมี A Muse (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โรงงานอุตสาหกรรม[n. exp.] (rōng-ngān utsāhakam) EN: industrial factory   FR: entreprise industrielle [f]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
factory[N] โรงงาน, See also: โรงงานอุตสาหกรรม, Syn. plant, manufactory, industry
plant[N] โรงงานอุตสาหกรรม, See also: โรงงาน, Syn. mill, factory, shop

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top