Search result for

โพล่

(29 entries)
(0.0288 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -โพล่-, *โพล่*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โพล่[V] speak out, See also: say something unthinkingly, blurt out, Syn. พูดโพล่ง, Example: เขาทนฟังคำวิจารณต่อไปอีกไม่ไหว จนต้องโพล่งออกมาอย่างเหลืออด, Thai definition: พูดอย่างไม่ยับยั้ง
โพล่[ADV] plop, See also: bang, Syn. ตูม, โครม, Example: น้องถอยหลังมาชนถังใส่ผ้าหล่นลงน้ำเสียงดังโพล่ง, Thai definition: เสียงดังอย่างเสียงกระโดดลงไปในน้ำ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
โพล่น. ภาชนะชนิดหนึ่ง สำหรับใส่เสบียงกรังและของใช้ต่าง ๆ เช่น ข้าวสาร เสื้อผ้า ประกอบด้วยกระชุ ๒ ใบ สานเป็นตาชะลอม กรุด้วยกาบไผ่ กระชุนั้นผูกติดกับคันซึ่งทำเป็นขา ๒ ขา ส่วนบนไขว้กัน มีหูสำหรับสอดไม้คานเพื่อหาบไป ด้านบนมีกัญญาซึ่งสานด้วยไม้ไผ่เป็นตาชะลอมแล้วกรุด้วยใบไม้ผูกติดกับคันสำหรับกันแดดกันฝน.
โพล่(โพฺล่ง) ว. ใช้ประกอบกับคำ พูด เป็น พูดโพล่ง หมายความว่า พูดอย่างไม่ยับยั้ง
โพล่เสียงดังอย่างเสียงกระโดดลงไปในนํ้า.
โพล้ง(โพฺล้ง) น. ชื่อเบี้ยชนิดหนึ่ง ตัวใหญ่ ใช้ขัดผ้า.
โพล้เพล้น. เวลาพลบคํ่า, เวลาจวนคํ่า, เวลาเข้าไต้เข้าไฟ, พี้โพ้ หรือ เพล้โพล้ ก็ว่า.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
He was about to blow and you know it.เขากำลังจะโพล่งออกมาแล้ว คุณก็รู้ Frost/Nixon (2008)
Well, he doesn't get the job done, you know, I mean,ถ้าฆ้าได้จริง มันคงไม่โพล่มาอีก Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
Look, I'm sorry, you know, sometimes he's a wiseass.ดูเค้าซี ฉันขอโทษ คุณก็รู้ บางครั้งเขาก็ดูเป็นคนพูดโพล่ง Fighting (2009)
Blindsides me out of nowhere, walks in and,อยู่ดี ๆ เธอก็โพล่งใส่นาย อย่างงี้เลยเหรอ The Girlfriend Experience (2009)
"I am going away with somebody and it's over.โพล่งชนิดตั้งตัวไม่ติด เธอเดินมาบอกว่า The Girlfriend Experience (2009)
-It could go anywhere.-มันจะไปโพล่ที่ไหนก็ตาม Under the Mountain (2009)
It doesn't make sense. A tunnel's got to go somewhere.มันไม่เข้าท่าเลย อุโมงค์นี้ต้องพาไปโพล่ที่ไหนสักที่สิ Under the Mountain (2009)
Why is that kind of scene coming out all of a sudden?ทำไมฉากอย่างนี้ต้องโพล่มาตอนนี้ด้วยเนี่ย Episode #1.8 (2009)
When I get nervous, sometimes I talk too much.พอฉันตื่นเต้น จะโพล่งไม่ยอมหยุดเลยน่ะ Hard-Hearted Hannah (2009)
and yet, nothing explodes without a fuse....แล้วก็นะ ไม่มีอะไรโพล่งออกมาหรอก ถ้าไม่มีตัวจุดชนวน... Reversals of Fortune (2009)
State appointed psychiatrist charles cipolla.จิตแพทย์ของรัฐ ชาร์ล ซิโพล่า Haunted (2009)
Camden and third. Cipolla's not picking up.แคมเดน แอนด์ เธิร์ท ซิโพล่าไม่รับสาย Haunted (2009)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
burst[VI] ระเบิด, See also: โพล่ง, แตก, ปะทุ, Syn. explode
burst in[PHRV] พูดขึ้นทันที, See also: โพล่งออกมา, Syn. break in
burst out[PHRV] โพล่งออกมา, See also: พูดออกมาทันที

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
blurt(เบลอทฺ) {blurted,blurting,blurts} vt. พูดโพล่งออกมา,โพล่ง -n. คำพูดที่โพล่งออกมา
bolt(โบลทฺ) {bolted,bolting,bolts} n. ลูกกลอน,ลูกศร,ศร,ดาน,สลักประตู,สลักเกลียว,สลัก,พับ,ม้วน,การหนีอย่างรวดเร็ว,ไกปืน,สลักปืน vt. ใส่กลอน,ใส่สลัก,หยุดการสนับสนุน,ยิง (ลูกศร,ขีปนาวุธ) ,พูดโพล่งออกมา,กลืนอย่างรีบเร่ง,กินโดยไม่ได้เคี้ยว,ทำให้เป็นม้วน,วิ่งอย่างรวด
plump(พลัมพฺ) adj.,v. (กลายเป็น,ทำให้) จ้ำม่ำ,มีเนื้อ,ค่อนข้างอ้วน, See also: plumpness n. vi. ตกลงมาฮวบ,พูดโพล่ง,โผล่พรวด,n. การตกลงฮวบ,เสียงตกลงมาฮวบ adj. โดยตรง,ทื่อ ๆ ,โผงผาง
rap(แรพ) vt.,vi.,n. (การ) เคาะ,ตี,เคาะหรือตีเป็นจังหวะ,พูดโผงผาง,พูดโพล่ง,ด่าว่า,ตำหนิ,โทษสำหรับการกระทำความผิด,เสียงเคาะ,เสียงตี,การลงโทษ,การคุย, See also: rapper n., Syn. strike,hit

English-Thai: Nontri Dictionary
blurt(n) การพูดโพล่
blurt(vi) พูดโพล่
rap(vi) ตำหนิ,เคาะ,พูดโพล่ง,ด่าว่า

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top