ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

โดยไม่คาดคิด

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -โดยไม่คาดคิด-, *โดยไม่คาดคิด*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
...announcing the unprecedented opening of the FBI legal attache office in Moscow along with the first ever joint US and Russian cooperation.ประกาศจากเอฟบีไอขึ้นในสถานทูต นับเป็นการร่วมมือกับสหรัฐเป็นครั้งแรก โดยไม่คาดคิด The Jackal (1997)
'The American deep space probe Omega 6 'unexpectedly re-entered Earth's atmosphere over England 'and broke apart over... ''ยานสำรวจอวกาศ โอเมก้า 6 ของอเมริกา กลับสู่ชั้นบรรยากาศโลกเหนืออังกฤษโดยไม่คาดคิด และระเบิดออกเหนือ... Shaun of the Dead (2004)
Life is funny, sometimes when you lose something you gain something else unexpectedlyชีวิตมันก็ตลกนะ เวลาที่เราสูญเสียอะไรบางอย่างไป เรามักจะได้บางอย่างกลับมาแทนโดยไม่คาดคิดเสมอ Rice Rhapsody (2004)
And, boy, are those years coming in handy in unexpected ways now.แล้วเพิ่งจะมาเป็นประโยชน์โดยไม่คาดคิดตอนนี้น่ะเหรอ Rescue Dawn (2006)
You have a great talent for unexpected appearances.การปรากฎตัวโดยไม่คาดคิด คือพรสววรค์ของเจ้าสินะ Lair of Grievous (2008)
He's smiling, laughing and... going higher and higher, and all of a sudden, out of nowhere, he's just in the air, and I catch him.เค้ายิ้ม หัวเราะและ แกว่งสูงขึ้น สูงขึ้น แล้วทันใดนั้น โดยไม่คาดคิด Lost & Found (2012)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top