ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

โดยแท้จริงแล้ว

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -โดยแท้จริงแล้ว-, *โดยแท้จริงแล้ว*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
But outside, I've got reports of the blue stuff making a scene here in Texas, Arizona, Colorado and Nevada.กระจายที่นี่ในเท็กซัส อาริโซน่า โคโลราโดและเนวาดา โดยแท้จริงแล้ว ทุกที่ แต่ยกเว้นที่นี่ ABQ (2009)
Hi. - I haven't seen you around.เขาสำเร็จการศึกษาโดยแท้จริงแล้ว ขอแสดงความยินดีแก่ \"ดอน\" The Goodbye Gossip Girl (2009)
In fact, I wish to help you.โดยแท้จริงแล้ว ข้าหวังว่าจะช่วยเจ้าได้ IV. (2014)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
in fact[ADV] โดยแท้จริงแล้ว, See also: จริงๆ แล้ว, Syn. factually
indeed[ADV] อย่างแท้จริง, See also: โดยแท้จริงแล้ว, ตามความจริง, Syn. certainly, in fact

English-Thai: Nontri Dictionary
indeed(adv) แน่นอนแล้ว,จริงๆ,โดยแท้จริงแล้ว

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top