ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

โดยสุจริต

   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -โดยสุจริต-, *โดยสุจริต*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โดยสุจริต[ADV] honestly, See also: legally, faithfully, bona fide, in good faith, Syn. อย่างสุจริต, ซื่อสัตย์, Example: พวกเราทำงานโดยสุจริต

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
โดยสุจริตว. โดยบริสุทธิ์ใจ ประพฤติชอบ โดยไม่รู้ถึงข้อมูลที่เป็นเหตุไม่ชอบ.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
good faith, inโดยสุจริต [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
in good faithโดยสุจริต [ดู bona fide] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
bona fide (L.)โดยสุจริต [ดู in good faith] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
All I'm saying is, we got to figure out... some way to get that money honestly.ทุกสิ่งที่ผมกำลังพูดเราต้องคำนวณ วิธีการได้เงินนั้นมาโดยสุจริต The Blues Brothers (1980)
- So it's just an honest mistake.- นั่นเป็นความผิดพลาดโดยสุจริต Anastasia (1997)
They're clean money, rascal.มันเงินที่ได้มาโดยสุจริต, เจ้าโง่. Episode #1.5 (2008)
I honestly believed that.ฉันเชื่ออย่างนั้นโดยสุจริตใจ Forgiveness (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โดยสุจริต[adv.] (dōi sutjarit) EN: honestly ; in good faith   FR: honnêtement ; de bonne foi

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top