ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

โดยรวมแล้ว

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -โดยรวมแล้ว-, *โดยรวมแล้ว*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Overall, that is good news.โดยรวมแล้ว .. ยังเป็นข่าวดี Letters from Iwo Jima (2006)
In sum, your daughter's breasts are lopsided.โดยรวมแล้ว,หน้าอกลูกสาวคุณ ไม่เท่ากัน Unstoppable Marriage (2007)
But rene, he's-- he's solid all the way to the foundation.แต่พื้นฐานโดยรวมแล้ว เรเน่เป็นคนไว้ใจได้ I Don't Wanna Know (2008)
All in all,โดยรวมแล้ว We're So Happy You're So Happy (2008)
But overall, it went really well.แต่โดยรวมแล้วก็ผ่านไปด้วยดี Brave New World (2008)
Overall, pal. Not in your company.โดยรวมแล้ว ไม่ใช่แค่บริษัทของคุณเท่านั้น Confessions of a Shopaholic (2009)
But mostly, I am fine.แต่โดยรวมแล้วฉันสบายดี Bride Wars (2009)
A lot like it is here.โดยรวมแล้วก็เหมือนกับที่นี่ Over There: Part 2 (2010)
Sure, Yang. You've got more experience overall.ชัว์หยาง โดยรวมแล้วคุณมีประสบการณ์มากกว่า Don't Deceive Me (Please Don't Go) (2011)
I know there are one or two rough edges in it, but overall, it has a gritty reality.ผมรู้ว่ามีหนึ่งหรือสองฉากที่มันดูโดด แต่โดยรวมแล้วก็ถือว่าเนียน Episode #18.3 (2012)
- Perfect.- แต่โดยรวมแล้ว... The First Chang Dynasty (2012)
Totally. We thought we should tell you anyway.มันคงจะบังเิอิญ แต่โดยรวมแล้ว Bad Teeth (2012)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
all told[IDM] รวมทั้งหมดแล้ว, See also: โดยรวมแล้ว

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top