ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

โฆษณาชวนเชื่อ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -โฆษณาชวนเชื่อ-, *โฆษณาชวนเชื่อ*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โฆษณาชวนเชื่อ(v) propagate, See also: spread, Syn. เผยแพร่, Example: บริษัทเทปโฆษณาชวนเชื่อให้วัยรุ่นซื้อเทปจากบริษัท, Thai Definition: การเผยแพร่ลัทธิความเชื่อ หรือความคิดเห็น ด้วยกลอุบายต่างๆ เพื่อโน้มน้าวจิตใจผู้อื่นให้เห็นคล้อยตาม

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
โฆษณาชวนเชื่อก. เผยแพร่อุดมการณ์หรือความคิดเห็น ด้วยกลอุบายต่าง ๆ เพื่อโน้มน้าวจิตใจผู้อื่นให้เห็นคล้อยตาม.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Nazi propagandaโฆษณาชวนเชื่อของนาซี [TU Subject Heading]
Propagandaโฆษณาชวนเชื่อ [TU Subject Heading]
Propagandaโฆษณาชวนเชื่อ [TU Subject Heading]
Propaganda, Chineseโฆษณาชวนเชื่อของจีน [TU Subject Heading]
Propaganda, Germanโฆษณาชวนเชื่อของเยอรมัน [TU Subject Heading]
Propaganda, Internationalโฆษณาชวนเชื่อระหว่างประเทศ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
This racist propaganda, "Mein Kampf" psychobabble... he learned this nonsense, and he can unlearn it, too.คำโฆษณาชวนเชื่อของพวกแบ่งผิว "Mein Kampf" บ้าๆ... เขาเรียนมาจากคำโฆษณาบ้าๆ นั้น เขาสามารถลืมมันได้ American History X (1998)
You know so you have decades and decades and decades of propaganda and education teaching us to think in a certain way.เราจึงมีการโฆษณาชวนเชื่อและการศึกษา มาตลอดหลาย ๆ ทศวรรษ เพื่อสอนให้เราคิดแบบหนึ่ง The Corporation (2003)
When applied to the large corporation it's that the corporation is was inevitable that it's indispensable that it is somehow remarkably efficient and that it is responsible for the sort of for progress and the good life.เมื่อนำมาใช้กับบรรษัทขนาดใหญ่ การโฆษณาชวนเชื่อนั้นก็คือ บรรษัทเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ The Corporation (2003)
Don't believe the hype.อย่าเชื่อโฆษณาชวนเชื่อ The Magnificent Seven (2007)
That's for selling out your beliefs.นี่ สำหรับแกที่มาโฆษณาชวนเชื่อ The Simpsons Movie (2007)
Dean read through a 245-page statement characterizing a president who was easily outraged over war protesters and political adversaries, and outlining a range of offenses, including wiretapping of newsmen, a Charles Colson plan to firebomb and burglarize the Brookings Institution, ทางคณะศาลได้อ่านเอกสารทั้งหมด 245 หน้า เพื่อจำแนกว่าท่านปธน ผู้ซึ่งกระทำฝ่าฝืน ต่อผู้ประท้วงและ\ การโฆษณาชวนเชื่อทางการเมือง Frost/Nixon (2008)
But my dad says all media's western propagandaแต่พ่อบอกว่าสื่อตะวันตกชอบโฆษณาชวนเชื่อ Introduction to Film (2009)
What did your mother call it, my little bait and switch?แม่คุณเรียกมันว่าอะไรน่ะ โฆษณาชวนเชื่อเหรอ Pilot (2010)
You really want to try to sell a DEA agent some ill-prepared, half-assed, full-of-holes story about how we suddenly have enough money to buy a car wash?ถ้าคุณอยากจะโฆษณาชวนเชื่อ ให้กับเจ้าหน้าที่ป.ป.สจริงๆ การเตรียมแผนล่วงหน้า ไม่ได้วางแผนเต็มที่ ของขั้นตอนอย่างเต็มรูปแบบของเรื่อง Bullet Points (2011)
That's how we'll sell it, and we both look bad.นั่นแหล่ะที่เราต้องโฆษณาชวนเชื่อ และมันทำให้เราทั่งคู่ดูย่ำแย่ Bullet Points (2011)
You all got hyped up by that one from Egypt.พวกเธอทุกคนถูกโฆษณาชวนเชื่อโดยเจ้า... ...เจ้าอียิปต์ De Marathon (2012)
From a propaganda point of view, a lot of attention gonna be paid to this and a lot of ink spilled.เพื่อประโยชน์ของโฆษณาชวนเชื่อ ทุกหนังสือพิม ทุกบันทึก ต้องมีคนพูดถึงมันเยอะแน่ๆ Red Tails (2012)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hype(vt) โฆษณาชวนเชื่อ, See also: โฆษณา
quack(vt) โฆษณาชวนเชื่อ, Syn. fraudulent advertising, Ant. trustworthy advertising

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
agitprop(แอจ' จิพรอพ) n. การยุยงและโฆษณาชวนเชื่อ. -agitpropist n. (agitation)
ballyhoo(แบล'ลีฮู) { ballyhooed, ballyhooing, ballyhoos } n., v. (การ) โฆษณาชวนเชื่ออย่างมาก, การคุยโวโอ้อวด, Syn. babble
quackery(แควค'เคอรี) n. การรักษาของหมอเถื่อน, การต้มคน, การโฆษณาชวนเชื่อ, Syn. deceit, fakery, sham

English-Thai: Nontri Dictionary
advocate(vt) สนับสนุน, เป็นทนาย, พูดแก้ต่าง, โฆษณาชวนเชื่อ
agitprop(n) การโฆษณาชวนเชื่อ, การยุยง, การปลุกปั่น
propaganda(n) การโฆษณาชวนเชื่อ, การเผยแพร่, การเผยแผ่
propagate(vt) โฆษณาชวนเชื่อ, เผยแพร่, เผยแผ่, ถ่ายทอด

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top