ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

โค้งออก

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -โค้งออก-, *โค้งออก*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I've been noticing lately that the A and the E are starting to bend around the sides.ฉันก็สังเกตเห็นว่าตัว A กับ ตัวE ที่อกเสื้อเธอ เริ่มโค้งออกนะ Stand by Me (1986)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
gibbous[ADJ] (เลนส์, กระจก) นูน, See also: โค้งออก, Syn. convex, protuberant
gibbously[ADV] นูน, See also: โค้งออก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
convex(คันเวคซฺ') adj. นูน,โค้งออกข้างนอก,ซึ่งมีมุมภายในทั้งหมดน้อยกว่าหรือเท่ากับ180องศา n. (คอน'เวคซฺ) n. ผิวหนังนูน,ส่วนที่นูนออก,สิ่งที่นูน

English-Thai: Nontri Dictionary
convex(adj) นูนออก,โค้งออก
hunch(vt) ทำให้โค้งออก,ทำให้โก่ง,ทำให้นูนขึ้น,ทำให้ค่อม

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top