Search result for

โคม

(85 entries)
(0.0082 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -โคม-, *โคม*
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
เทศกาลโคมไฟ คือ เทศกาลฉลองในวันที่ 15 เดือน 1 ตามปฏิทินจันทรคติ เป็นสัญลักษณ์ของวันส

Longdo Dictionary ภาษาไทยภาคใต้ (TH-SOUTH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
โคม (n ) กะละมัง

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โคม [N] lamp, See also: light, lantern, Syn. ประทีป, ตะเกียง, โคมไฟ, Example: ชาวบ้านแขวนโคมไว้หน้าบ้านในคืนวันลอยกระทง, Count unit: ดวง, Thai definition: ตะเกียงหรือเครื่องตามไฟซึ่งมีที่บังลม โดยมากรูปกลมป้อม ใช้หิ้วหรือแขวน
โคม [N] ancient basin, See also: ancient bowl, Syn. ชาม, Example: เมื่อวานน้อยไปเที่ยวตลาดจตุจักรได้โคมอายุร้อยกว่าปีมาหนึ่งใบ, Count unit: ใบ, ลูก, Thai definition: ชื่อชามอย่างเก่าขนาดใหญ่รูปคล้ายโคม
โคมไฟ [N] lamp, See also: lantern, light, Syn. โคม, ประทีป, ตะเกียง, Example: เทศกาลนี้ชาวบ้านจะประดับประดาหน้าบ้านด้วยโคมไฟ, Count unit: ดวง
โคม่า [N] coma, See also: comatoseness, Syn. รุนแรง, Ant. รู้สึกตัว, มีสติ, Example: อาการของเขาเข้าขั้นโคม่าต้องรีบตามหมอมาด่วน, Thai definition: ภาวะหมดสติขั้นรุนแรงเกิดจากโรค การบาดเจ็บ หรือยาพิษ
โคมลอย [N] balloon, See also: hot-air balloon, lighter-than-air craft, Syn. บอลลูน, Example: ดูโน่นสิ โคมลอยลอยอยู่เต็มท้องฟ้าไปหมด, Count unit: ลูก, Thai definition: ชื่อเครื่องตามไฟชนิดหนึ่งที่จุดไฟแล้วปล่อยให้ลอยไปในอากาศ
โคมลอย [ADJ] groundless, See also: baseless, unfounded, unjustified, idle, Syn. ไม่มีมูล, เหลวไหล, ไร้สาระ, Ant. มีสาระ, น่าเชื่อถือ, เชื่อถือได้, Example: อย่าไปเชื่อข่าวโคมลอยให้มันมากนักนะ ไม่ได้ก่อให้เกิดผลดีเลย
โคมระย้า [N] chandelier
โคมเวียน [N] revolving light, Example: ใครเอาโคมเวียนมาตั้งไว้ตรงนี้, Count unit: ดวง, Thai definition: โคมซึ่งเขียนภาพที่ครอบ เมื่อจุดไฟแล้วครอบนั้นหมุนได้
โคมไฟถนน [N] street lamp, See also: street light
โคมไฟติดผนัง [N] wall lamp

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
โคมน. เครื่องตามไฟหรือเครื่องให้แสงสว่างซึ่งมีเครื่องบังลมหรือเครื่องบังคับแสงไฟ ใช้ตั้ง หิ้ว หรือแขวน เช่น โคมไฟฟ้า, ลักษณนามว่า โคม ดวง ใบ หรือ ลูก, เรียกชามอย่างเก่าขนาดใหญ่ รูปคล้ายโคมจีนหรือลูกฟักตัดครึ่ง ว่า ชามโคม, ลักษณนามว่า ใบ หรือ ลูก.
โคมดอกไม้น. โคมที่ประดิษฐ์ขึ้นโดยนำดอกไม้มาร้อยกรองให้มีรูปร่างอย่างโคมสำหรับแขวนในเทศกาลหรืองานพระราชพิธีบางอย่าง.
โคมตาวัวน. โคมชนิดหนึ่ง มีที่เปิดปิดไฟ มีแว่นฉายแสงไปได้ไกล, กระสือ ก็ว่า.
โคมลอยน. ชื่อเครื่องตามไฟชนิดหนึ่งที่จุดไฟแล้วปล่อยให้ลอยไปในอากาศ.
โคมลอยว. ไม่มีมูล, เหลวไหล, เช่น ข่าวโคมลอย.
โคมัยน. ขี้วัว.
โคม่าน. ภาวะหมดสติขั้นรุนแรง เกิดจากโรค การบาดเจ็บ ยาพิษ.
โคมูตร(-มูด) น. เครื่องหมายสุดเรื่องในหนังสือรุ่นเก่า มีรูปดังนี้ ๛
โคมูตรชื่อหนึ่งของดาวฤกษ์มฆา มี ๕ ดวง, ดาววานร ดาวงอนไถ ดาวงูผู้ ดาวมฆะ หรือ ดาวมาฆะ ก็เรียก.
โคมเขียวน. โสเภณี เช่น ผู้หญิงโคมเขียว บ้านโคมเขียว.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
volcanic dome; cumulo dome; cumulo-volcanoโคมภูเขาไฟ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
chandelierโคมระย้า [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Comaโคม่า [TU Subject Heading]
Lampshadesโคมไฟ [TU Subject Heading]
Comaโคมา,โคม่า,หมดสติ,ไม่รู้สึกตัว,หมดสติอย่างลึก,การหมดสติ,ไม่รู้สติ,หมดความรู้สึก,เพียบหนัก,ไม่รู้สึกตัวเลย,ขั้นโคมา,ไม่รู้ตัว,ภาวะไม่รู้สติ,ภาวะหมดสติ [การแพทย์]
Comedocarcinoma, Invasiveโคมีโดคาร์ซิโนมาชนิดแทรกซึม [การแพทย์]
Comedocarcinoma, Non Invasiveโคมีโดคาร์ซิโนมาชนิดไม่แทรกซึม [การแพทย์]
Diabetic Comaโคม่าเพราะเบาหวาน,โคม่าจากเบาหวาน [การแพทย์]
Insulin Comaโคมาจากอินสุลิน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
We'll wake her from the coma after the operation.เราปลุกเธอจากโคม่าหลังการผ่าตัด Birthmarks (2008)
Tacoma can help with the Glocks, but there's no M4s anywhere.ทาโคม่าสามารถช่วยเรื่องปืน Glock ได้ แต่ M4 ไม่มีสักที่ Pilot (2008)
And then you went into a coma for five days.แล้วก็มีอาการโคม่านานถึง 5 วัน Babylon A.D. (2008)
One by one, the lights to the merry-go-round flick on.โคมไฟจะสว่างขึ้นทีละดวงๆ ไล่ไปยังม้าหมุน My Sassy Girl (2008)
- How are you feeling?-ฉันต้องการโคมไฟให้เธอสักอัน -ขอบคุณค่ะ The Eye (2008)
Yup, pretty deep coma.อาการเข้าขั้นโคมาสุด ๆ Superhero Movie (2008)
Your uncle came out of his coma this morning.ลุงของคุณ พ้นขีดโคมา เมื่อเช้านี้ Superhero Movie (2008)
The slightest bit of bad news could send him spiraling right back into a coma.อาจทำให้อาการเขา พลิกกลับไปโคมาได้อีก Superhero Movie (2008)
My poor books are in a terrible state of disrepair.หนังสือที่น่าสงสารของฉัน ชำรุดเข้าขั้นโคม่าแล้วล่ะ Inkheart (2008)
He devalued the presidency, and he left the country that elected him in trauma.เขาลดคุณค่าของการเป็นปธน. แล้วยังทิ้งประเทศที่เลือกเขามา ให้ตกอยู่ในอาการโคม่า Frost/Nixon (2008)
No, sir.ไม่ครับ แต่โคม่า Burn After Reading (2008)
Why couldn't I have just banged my head and gone into a coma and died right there?ทำฉันไม่ทุบหัวตัวเองไปซะ จะได้ไปนอนโคม่า และก็ตายไปเลย Angus, Thongs and Perfect Snogging (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โคม[n.] (khōm) EN: lamp ; light ; lantern   FR: lanterne [f] ; lampe [f] ; fanal [m] ; abat-jour [m]
โคมระย้า[n.] (khōmrayā) EN: chandelier   FR: chandelier
โคมลอย[n.] (khōmløi) EN: balloon ; hot-air balloon ; lighter-than-air craft   FR: ballon [m]
โคมลอย[adj.] (khōmløi) EN: groundless ; baseless ; unfounded ; unjustified ; idle   FR: non fondé ; injustifié
โคม่า[n.] (khōmā) EN: coma ; comatoseness   FR: coma [m]
โคมเวียน[n. exp.] (khōm wīen) EN: revolving light   
โคมไฟ[n.] (khōmfai) EN: lamp ; lantern ; light   FR: lampe [f]
โคมไฟตั้งโต๊ะ[n. exp.] (khōmfai tang to) EN: table lamp   FR: lampe de bureau [f] ; lampe de chevet [f]
โคมไฟติดผนัง[n. exp.] (khōmfai tit phanang) EN: wall lamp   FR: lampe murale [f]
โคมไฟถนน[n. exp.] (khōmfai thanon) EN: street lamp ; street light   FR: lampadaire [m]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
chandelier    [N] โคมไฟระย้า, Syn. pendant
Chinese lantern    [N] โคมจีน
lamp    [N] โคมไฟ, Syn. lantern, light
lantern    [N] โคมไฟ, See also: โป๊ะไฟ, ตะเกียง, Syn. torch, lamp
menorah    [N] โคมปักเทียน 7 หรือ 9 เล่ม, Syn. candlestick, candelabrum
pendant    [N] โคมระย้า
pilot lamp    [N] โคมไฟฟ้าเล็กๆ เพื่อแสดงว่าเครื่องเดินหรือมีไฟ, See also: ไฟนำร่อง, ไฟนำวิถี, Syn. pilot light
pilot light    [N] โคมไฟฟ้าเล็กๆ เพื่อแสดงว่าเครื่องเดินหรือมีไฟ, See also: ไฟนำร่อง, ไฟนำวิถี, Syn. pilot lamp

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
agave(อะเกฟว, อะกา'เว) n. ต้นดอกโคม,พืชประเภทดอกโคม
blare(แบลร์) vi. ส่งเสียงดัง n. เสียงประโคม
bracket(แบรค'คิท) {bracketed,bracketing,brackets} n. ที่ค้ำ,ที่เท้าแขน,ที่แขวนโคม,แท่นรองรับ,เครื่องหมายวงเล็บ,ระดับ,ประเภท,ชั้น vt. ใส่ที่ค้ำ,ใส่วงเล็บ,แบ่งประเภท,จัดเป็นประเภท, Syn. support
catacomb(แคท'ทะโคม) n. สุสานใต้ดิน,ห้องสุสานใต้ดิน,อุโมงค์เก็บเหล้า, Syn. underground cemetery
chandelier(ชานดะเลียร์') n. โคมระย้า,โคมกิ่ง
chinese lanternn. โคมกระดาษ,โคมจีน,โคมญี่ปุ่น
cockscomb(คอค'สโคม) n. ต้นหงอนไก่,หงอนไก่,คนขี้โอ่,คนหยิ่ง
coma(โค'มะ) โคม่า,อาการหมดสติ,อาการ
comatose(คอม'มะโทส) adj. หมดสติ,สลบ,ไม่รู้สึกตัว,โคม่า,เฉื่อยชา,ไร้พลัง,ขาดความว่องไว, Syn. unconscious
comb(โคมบ์) {combed,combng,combs} n. หวี,เครื่องมือแยกเส้นใย,รวงผึ้ง,หุบเขาแคบ vt. หวี (ผม) ,ขจัดออกด้วยหวี,สาง,สะสาง,เสาะแสวงทุกหนทุกแห่ง,ค้นอย่างละเอียด. vi. (คลื่น) กลิ้งชัด

English-Thai: Nontri Dictionary
blare(n) เสียงดัง,เสียงประโคม
bruit(n) ข่าวลือ,ข่าวโคมลอย
candelabrum(n) โคมระย้า,โคมกิ่ง,โคมแขวน
chandelier(n) โคมระย้า,โคมแขวน,โคมกิ่ง,โคมช่อ
coma(n) ความไม่รู้สึกตัว,อาการสลบ,อาการหมดสติ,อาการโคม่า
corona(n) พระอาทิตย์ทรงกลด,พระจันทร์ทรงกลด,มงกุฎ,มาลา,โคมระย้า
flourish(n) ความเจริญรุ่งเรือง,การประโคม,การกวัดแกว่ง,การโบก
flourish(vi) เจริญ,เฟื่องฟู,มั่งคั่ง,โอ้อวด,ประโคม,กวัดแกว่ง,โบก
globe(n) โลก,ลูกโลก,โคม,ชามกลม,โป๊ะตะเกียง,ดาวนพเคราะห์
headlight(n) ไฟหน้ารถยนต์,โคมเสาเรือ

German-Thai: Longdo Dictionary
Laterne(n) |die, pl. Laternen| โป๊ะไฟหรือโคมไฟ(เสาไฟฟ้า)ตามท้องถนน, See also: Related: die Lampe
Stehlampe(n) |die, pl. Stehlampen| โคมไฟที่ตั้งพื้น
Straßenlaterne(n) |die, pl. Straßenlaternen| โคมไฟส่องถนน , See also: S. die Straßenbeleuchtung,die Straßenlampe,
brennen(vi) |brannte, hat gebrannt| ส่องแสง, ให้แสงไฟ เช่น Die Lampe brennt nicht mehr. โคมไฟนี่ไม่ทำงานแล้ว, See also: S. leuchten,

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top