ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

โคตรเหง้า

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -โคตรเหง้า-, *โคตรเหง้า*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And do you think your pathetic wall will do anything except fall like a heap of dry leaves in the face of...?เยี่ยงกองใบไม้แห้ง ทับถมใบหน้า... โคตรเหง้าพวกข้าสร้างกำแพงนี้ ใช้หินโบราณ จากห้วงบาดาลกรีซ 300 (2006)
It narrowed his vision, and he must see far.โบราณว่าเราชาวสปาร์เทิน สืบโคตรเหง้าจากเทพเฮอร์คิวลิส 300 (2006)
Which means that no one chops off their arms because their grandmother's grandfather belonged to a different tribe.ที่หมายถึงว่าไม่มีใครไปตัดแขนคนพวกนั้น เพราะโคตรเหง้าของพวกมัน ผลัดกันเป็นเจ้าของสมบัติกันมา Shooter (2007)

English-Thai: Nontri Dictionary
forebear(n) บรรพบุรุษ,โคตรเหง้า,บรรพชน
forefather(n) บรรพบุรุษ,โคตรเหง้า,บรรพชน
primogenitor(n) ต้นตระกูล,บรรพบุรุษ,บรรพชน,โคตรเหง้า

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top