ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

แหวนตรา

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -แหวนตรา-, *แหวนตรา*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
They did find his signet ring, though.พวกเขาเจอแหวนตราของเกวินล่ะ Weekend at Bobby's (2010)
If you want to electrocute someone, you'll need a signet ring.ถ้าเธออยากช๊อตใคร เธอต้องใช้แหวนตรานี่ Kingsman: The Secret Service (2014)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แหวนตรา[n.] (waēntrā) EN: signet ring ; seal ring   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
signet ring[N] แหวนตรา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
signet ringn. แหวนประทับตรา,แหวนตรา

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top