ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

แล่น

   
69 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -แล่น-, *แล่น*
Longdo Dictionary ไทยภาคอีสานตอนเหนือ (TH-NE-N) - ไทย (TH)
แล่น (vi ) วิ่ง

Longdo Dictionary ภาษา ไทยภาคใต้ (TH-SOUTH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
แล่น[แล่น] วิ่ง

Longdo Dictionary ภาษา ไทยภาคใต้ (TH-SOUTH) - ไทยภาคใต้ (TH-SOUTH) (UNAPPROVED version -- use with care )
แล่น (vi ) วิ่ง,เผ่น

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แล่น[V] run (car), See also: move, glide, Example: ขณะนั้นมีรถยนต์สีดำคันหนึ่งแล่นปราดเข้ามาจอดชิดกับขอบถนน, Thai definition: เคลื่อนไปอย่างรวดเร็ว
แล่น[V] connect, See also: join, Example: เรือนไทยหลังนี้มีนอกชานแล่นถึงกัน, Thai definition: เชื่อมถึงกัน
แล่น[V] sail, See also: float, drift, glide, bob, Syn. ลอย, Example: อิรักถล่มกองเรือพาณิชย์และเรือบรรทุกน้ำมันที่แล่นผ่านอ่าวเปอร์เซียช่วงที่สงครามอิรัก-อิหร่านทวีความรุนแรงมากขึ้น, Thai definition: ลอยน้ำไป, ขับเคลื่อนไปบนผิวน้ำ
แล่นฉิว[V] go swiftly, See also: speed, run quickly, Syn. วิ่งฉิว, Ant. ช้า, เชื่องช้า, เฉื่อย, Example: พอเติมน้ำมันแล้ว รถก็แล่นฉิวทันที, Thai definition: อาการเคลื่อนไปอย่างเร็วเรื่อยไปไม่ขาดสาย
แล่นฉิว[V] go swiftly, See also: speed, run quickly, Syn. วิ่งฉิว, Ant. ช้า, เชื่องช้า, เฉื่อย, Example: พอเติมน้ำมันแล้ว รถก็แล่นฉิวทันที, Thai definition: อาการเคลื่อนไปอย่างเร็วเรื่อยไปไม่ขาดสาย
แล่นแฉลบ[V] slide, See also: swerve, Example: รถคันนั้นแล่นแฉลบมาอย่างรวดเร็วก่อนพลิกคว่ำ, Thai definition: อาการเคลื่อนเฉไปเฉมาไม่ตรงแนวทาง
แล่นแฉลบ[V] slide, See also: swerve, Example: รถคันนั้นแล่นแฉลบมาอย่างรวดเร็วก่อนพลิกคว่ำ, Thai definition: อาการเคลื่อนเฉไปเฉมาไม่ตรงแนวทาง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
แล่นก. เคลื่อนไปด้วยเครื่องยนต์หรือแรงลมเป็นต้น เช่น รถยนต์แล่นเร็ว เรือใบแล่นช้า, โดยปริยายหมายถึงอาการที่คล้ายคลึงเช่นนั้น เช่น สมองกำลังแล่น ความคิดไม่แล่น
แล่นเชื่อมถึงกัน เช่น นอกชานแล่นถึงกัน.
แล่นน. ชื่อวัยของเด็กถัดจากวัยจูง เรียกว่า วัยแล่น.
แล่นน. หลอดสำหรับเป่าไฟเพื่อเชื่อมโลหะเช่นทอง นาก เงินให้ติดกัน, เรียกกิริยาที่ใช้หลอดเป่าไฟเพื่อเชื่อมโลหะดังกล่าวว่า เป่าแล่น.
แล่นก้าวก. แล่นเรือใบเฉียงไปเฉียงมาแบบสลับฟันปลาเพื่อให้ถึงจุดหมายซึ่งอยู่ทางด้านต้นลม, แล่นทวนลม ก็ว่า.
แล่นขวางลมก. แล่นเรือใบโดยตั้งใบเรือให้ทำมุมประมาณ ๙๐° กับทิศทางลมเพื่อให้ถึงจุดหมายซึ่งอยู่ขวางทิศทางลม.
แล่นตามลมก. แล่นเรือใบไปตามทิศทางลมเพื่อให้ถึงจุดหมายซึ่งอยู่ในทิศทางเดียวกับลม.
แล่นทวนลมก. แล่นเรือใบเฉียงไปเฉียงมาแบบสลับฟันปลาเพื่อให้ถึงจุดหมายซึ่งอยู่ทางด้านต้นลม, แล่นก้าว ก็ว่า.
แล่นใบบนบกก. คิดทำสิ่งที่เป็นไปไม่ได้.
ขึ้น ๑แล่นไปตามทางจากใต้ไปเหนือ เช่น รถขึ้น ขาขึ้น.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Not this modern stuff, I hope, you know, portrait of a lampshade upside down to represent a soul in torment.คงไม่ใช่เเบบสมัยใหม่นะ ไอ้ที่วาดโคมไฟกลับหัวเเล้วบอกว่า... สื่อถึงจิตใจที่ทุกข์ทรมานนะ แล้วแล่นเรือเป็นมั้ย Rebecca (1940)
Was that the boat she was sailing in when she was drowned?ใช่เรือลําที่หล่อนแล่นไป ตอนที่จมนํ้าตายรึเปล่าคะ Rebecca (1940)
There was someone sailing with her, and you have to find out who it was, that's it, isn't it, Maxim?มีคนอื่นที่แล่นเรือไปกับหล่อน และคุณต้องสืบให้รู้ว่าเป็นใคร - ใช่มั้ยคะ เเม็กซิม Rebecca (1940)
Now we want you to tell us whether you were on the shore - that last night she went sailing.เราอยากทราบว่าคุณอยู่บนฝั่งรึไม่ ในคืนสุดท้ายที่หล่อนออกไปแล่นเรือ Rebecca (1940)
No, sir. I often said Mrs. De Winter was a born sailor.ไม่ครับ ผมเคยพูดอยู่บ่อยๆ ว่า คุณนายเดอ วินเทอร์เกิดมาเพื่อแล่นเรือ Rebecca (1940)
Keep their mind sharp and their dreams alive.เพื่อให้สมองไม่หยุดคิด และความฝันได้โลดแล่น Night and Fog (1956)
They were sailing together, lashed side by side.พวกเขาได้รับการแล่นเรือใบ เข้าด้วยกัน ด้านตาข้าง The Old Man and the Sea (1958)
They sailed well.พวกเขาแล่นเรืออย่างดี The Old Man and the Sea (1958)
And he sailed up onto the little patch of shingle below the rocks.และเขาก็แล่นขึ้นไปบนแพทช์ เล็ก ๆ น้อย ๆ ของกรวดหินด้านล่าง The Old Man and the Sea (1958)
Lived a man who sailed to seaอาศัยอยู่คนที่แล่นเรือไปในทะเล Yellow Submarine (1968)
So we sailed on to the sunดังนั้นเราจึงแล่นเรือไปยังดวง อาทิตย์ Yellow Submarine (1968)
Sail the shipแล่นเรือ Yellow Submarine (1968)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แล่น[v.] (laen) EN: run ; move ; go ; sail   FR: circuler ; rouler ; se déplacer ; voguer ; naviguer
แล่นเรือ[v.] (laen reūa) EN: sail   FR: naviguer ; voguer
แล่นเรือเที่ยว[v.] (laen reūa thīo) EN: cruise   FR: faire une croisière
แล่นใบ[v.] (laen bai) EN: sail   FR: naviguer ; mettre les voiles
แล่นไปแล่นมา[v. exp.] (laen pai laen mā) FR: faire la navette

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
be bound for somewhere[IDM] แล่น, See also: บ่ายหน้า, ไปทาง
bear up[PHRV] แล่นเรือออกจากทิศทางลม
beat back[PHRV] แล่นเรืออย่างยากลำบาก
belt along[PHRV] แล่นไปตาม (ถนน) (คำไม่เป็นทางการ)
bounce along[PHRV] แล่นเร็ว
bum along[PHRV] แล่นไปด้วยความเร็วคงที่ (คำสแลง)
burn up[PHRV] แล่นไปด้วยความเร็วสูงบนถนน (คำไม่เป็นทางการ)
coast[VI] แล่น (เรือเลียบฝั่ง)
coast[VT] แล่น (เรือเลียบฝั่ง)
cruise[VI] เดินเรือ, See also: แล่นเรือ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aback(อะแบค') adj.,adv. ถอยหลัง, งงงวย, ตกตะลึง, แล่นเรือทวนลม. -taken aback ประหลาดใจและยุ่งใจ (-S backward)
boater(โบ'เทอะ) คนแล่นเรือ ,หมวกฟางชนิด
boating(โบท'ทิง) n.,adj. การพายเรือแล่น,การแล่นเรือเล่น
borrow(บอ'โร) vt. ยืม,กู้,ขอยืม,ยืมใช้ vi. ยืมสิ่งของ,แล่นใกล้ฝั่ง,แล่นใกล้ลม, See also: borrower n. -Conf. lend
brash(แบรช) adj. สะเพร่า,หุนหันพลันแล่น,ไม่ไตร่ตรอง,ทะลึ่ง,ก๋ากั่น,เปราะ (ไม้) -n. กองกิ่งไม้,กองขยะ,กองหิน, See also: brashness n. ดูbrash, Syn. impetuous ###A. cautious
buckishadj. ชอบแต่งตัว,หุนหันพลันแล่น,เหมือนหนุ่มเจ้าสำราญ
canallern. เรือบรรทุกที่ใช้แล่นบนคลอง
career(คะเรียร'์) {careered,careering,careers} n. อาชีพ,งานการ vi.แล่นอย่างรวดเร็ว,วิ่งอย่างรวดเร็ว, Syn. pursuit
circumnavigatevt. แล่นไปรอบ ๆ ,เดินเรือรอบโลก, See also: circumnavigable adj. circumnavigator,circumnavigation n.
coast(โคสทฺ) {coasted,coasting,coasts} n. ฝั่งทะเล v. แล่นแคร่เลื่อนหิมะ,แล่นเรือไปตามชายฝั่ง,แล่นไหลลงเนินเขา,ไปเรื่อยเปื่อย, See also: coaster n. ดูcoast

English-Thai: Nontri Dictionary
boating(n) การพายเรือ,การแล่นเรือ
brash(adj) ไม่ไตร่ตรอง,สะเพร่า,ใจเร็วด่วนได้,หุนหันพลันแล่น,ทะลึ่ง,ก๋ากั่น
circumnavigate(vt) แล่นเรือรอบโลก
coast(vt) แล่นเลียบฝั่ง,แล่นตามชายฝั่ง
course(vt) ติดตาม,ไล่ตาม,แล่น,ไหล,วิ่ง
crawl(vi) เลื้อย,คลาน,แล่น,ขนลุก
cruise(n) การแล่นเรือ,การแล่นไปมา
cruise(vi) แล่นไปมา,แล่นไปเรื่อยๆ,แล่นเรือเที่ยว
flush(vi) แล่น,ไหลทะลัก,ท่วม,หน้าแดง
glide(n) การเลื่อน,การไหล,การเลื้อย,การลื่นไถล,การแล่น,การร่อน

German-Thai: Longdo Dictionary
Tunnel(n) |der, pl. Tunnel| อุโมงค์ เช่น Der Zug fährt durch den Tunnel. รถไฟคันนี้แล่นลอดอุโมงค์

French-Thai: Longdo Dictionary
voile(n) |f| กีฬาแล่นเรือใบ เช่น aller faire de la voile

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top