Search result for

แม่น้ำ

(75 entries)
(0.0145 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -แม่น้ำ-, *แม่น้ำ*
Longdo Dictionary ภาษาจีน (ZH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
[hé, ㄏㄜˊ] (n ) แม่น้ำ

Longdo Dictionary ภาษาเกาหลี (KO) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
[คัง] (n vi vt modal verb aux. verb adj adv prep conj pron. phrase jargon slang colloq vulgar abbrev name o) แม่น้ำ

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แม่น้ำ[N] river, Count unit: สาย
แม่น้ำ[N] river, See also: waterway, Syn. สายน้ำ, ลำน้ำ, Example: ภูเขาเป็นแหล่งกำเนิดของแม่น้ำหลายสาย, Count unit: สาย, Thai definition: ลำน้ำใหญ่ซึ่งเป็นที่รวมของสายน้ำเล็กๆ ทั้งปวง
แม่น้ำคงคา[N] Ganges river, Example: มีมหาเทพองค์หนึ่งพระนามว่าอิศวรประทานน้ำลงมาให้แม่น้ำคงคาในอินเดียกลายเป็นน้ำสวรรค์มีความศักดิ์สิทธิ์
แม่น้ำลำคลอง[N] river, Syn. น้ำ, แม่น้ำลำคลอง, Count unit: สาย

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
แม่น้ำน. ลำนํ้าใหญ่ซึ่งเป็นที่รวมของลำธารทั้งปวง.
แควแม่น้ำหรือลำธารสายเล็กที่ไหลลงสู่แม่น้ำหรือลำธารสายใหญ่ เช่น แควป่าสัก.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
navigable riverแม่น้ำการเดินเรือ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
rejuvenated riverแม่น้ำคืนพลัง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Yellow River (China) แม่น้ำเหลือง (จีน) [TU Subject Heading]
Clean riverแม่น้ำสะอาด, แม่น้ำชั้นดี
แม่น้ำซึ่งไม่ปรากฎว่ามีภาวะมลพิษ และสามารถให้น้ำสะอาดดื่มได้โดยผ่านกระบวนการทำน้ำประปาแบบธรรมดา [สิ่งแวดล้อม]
Amazon Riverแม่น้ำอะเมซอน [TU Subject Heading]
Chao Phraya River (Thailand)แม่น้ำเจ้าพระยา [TU Subject Heading]
Chi River (Thailand)แม่น้ำชี [TU Subject Heading]
International riversแม่น้ำระหว่างประเทศ [TU Subject Heading]
Mae Klong Rive (Thailand)แม่น้ำแม่กลอง [TU Subject Heading]
Mekong Riverแม่น้ำโขง [TU Subject Heading]
Mun River (Thailand)แม่น้ำมูล [ตลาดทุน]
Riversแม่น้ำ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Or on the ogowe river?หรือไปแม่น้ำโอโกวีหรือเปล่า? Last Resort (2008)
This thing is nothing but trouble it's so big, then when i get the born on, i passed out oh, boo hoo, your dick's too big cry in your river you are failing because you don't have enough blood you just need a blood transfusion for your x-long.สิ่งนี้มิใช่อะไรอื่นนอกจากเป็นปัญหา เป็นใหญ่ดังนั้นแล้วเมื่อฉันได้รับการเกิดในฉันผ่านออก โอ๋, หุยฮา hoo ของคุณกระเจี๊ยวใหญ่เกินไป \ Ncry ในแม่น้ำ Gas Pills (2008)
Down the river.พายผ่านแม่น้ำมา Episode #1.5 (2008)
The river?แม่น้ำ... Episode #1.5 (2008)
That Bokbunja wine has been frozen the entire winter on the bank of Daedong riverเหล้าบ๊กบุนจานี่จะแข็งเมื่อถึงฤดูหนาว/ริมฝั่งแม่น้ำแดดง Iljimae (2008)
He wants us to follow this curve of the Sono down to where it meets the Amazon to the southeast.เขาให้เราไปที่ถ้ำในโซโน ลงไปหาแม่น้ำอเมซอน ทางตะวันออกเฉียงใต้ Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
Run to the river!วิ่งไปที่แม่น้ำ Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
We escaped across the river.เราหลบหนีข้ามแม่น้ำไป The Curious Case of Benjamin Button (2008)
I think about the river I grew up on.ฉันคิดถึงแม่น้ำที่ฉันเติบโตขึ้นมา The Curious Case of Benjamin Button (2008)
It would be nice to sit by my river again.มันคงจะดีถ้าได้นั่งริมฝั่งแม่น้ำของฉันอีก The Curious Case of Benjamin Button (2008)
Queenie would let me go with Mr Daws to Poverty Point, to watch the boats go up and down the river.ควินนี่ปล่อยให้ผมไปที่ "พัฟเวอร์ตี้ พอยต์" กับคุณดอว์ส เพื่อดูเรือแล่นขึ้นลงในแม่น้ำ The Curious Case of Benjamin Button (2008)
-A close friend. I want to show her the river.- เพื่อนสนิท ผมอยากพาเธอไปดูแม่น้ำ The Curious Case of Benjamin Button (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แม่น้ำ[n.] (maēnām) EN: river ; waterway   FR: fleuve [m] ; rivière [f] ; cours d'eau [m]
แม่น้ำกก[n. prop.] (Maēnām Kok) EN: Kok River   
แม่น้ำคงคา[n. prop.] (Maēnām Khongkhā) EN: Ganges river ; Ganges   FR: Gange [m]
แม่น้ำคองโก[n. prop.] (Maēnām Khǿngkō) EN: Congo   FR: Congo [m]
แม่น้ำชี[n. prop.] (Maēnām Chī) EN: Chi River   
แม่น้ำดานูบ[n. prop.] (Maēnām Dānūp) EN: Danube   FR: Danube [le]
แม่น้ำตาปี[n. prop.] (Maēnām Tāpī) EN: Tapi River   
แม่น้ำท่าจีน[n. prop.] (Maēnām Thā Jīn) EN: Tha Chin river ; Makhamthao River ; Suphan River ; Nakhon Chaisi   
แม่น้ำปัตตานี [n. prop.] (Maēnam Pattānī) EN: Pattani River   
แม่น้ำปาย [n. prop.] (Maēnam Pāi) EN: Pai River   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Amazon[N] แม่น้ำแอมะซอนอยู่ในทางตอนเหนือของอเมริกาใต้
Colorado[N] แม่น้ำโคโลราโด
Ganges[N] แม่น้ำคงคา (แม่น้ำศักดิ์สิทธิ์ของฮินดู), See also: แม่คงคา
Kabul[N] แม่น้ำคาบูล, See also: แม่น้ำที่ไหลผ่านอัฟกานิสถานและปากีสถาน
Main[N] แม่น้ำเมนในประเทศเยอรมัน (มีความยาว 523 กิโลเมตร)
Marne[N] แม่น้ำในฝรั่งเศส
Mekong[N] แม่น้ำโขง
Mississippi[N] แม่น้ำในอเมริกากลาง
Nile[N] แม่น้ำไนล์ของอียิปต์
river[N] แม่น้ำ, See also: แม่น้ำลำธาร, Syn. stream, waterway

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aar(อาร์) n. ชื่อแม่น้ำสายหนึ่งในสวิทเซอแลนด์มันไหลไปทางเหนือของแม่น้ำไรน์
achelous(แอคคิโล' อัส) n. ชื่อเทพเจ้าแม่น้ำ
ait(เอท) n. เกาะเล็ก ๆ (โดยเฉพาะในแม่น้ำ)
alemanni((แอลลิแมน' ไน) n., pl. หมาพันธุ์เชื้อชาติเยอรมันที่ตั้งรกรากบนฝั่งแม่น้ำไรน์ แม่น้ำดานูบและแม่น้ำ Main, Syn. Alamani
alpheus(แอลพี' อัส) n. ชื่อเทพเจ้าแม่น้ำของกรีก
amazon(แอม' มะซอน) n. แม่น้ำอะเมซอนในภาคเหนือของอเมริกาใต้, หญิงที่ดุร้ายและตัวสูงใหญ่. -Amazonian adj.
anabranch(แอน' นะบรานซฺ) n. สาขาธารน้ำที่แยกจากสายแม่น้ำและมาบรรจบกับสายแม่น้ำอีก
anadromous(อะแตด' โรมัส) adj. ซึ่งว่ายจากทะเลสู่แม่น้ำเพื่อวางไข่ (running upward)
augean stablesคอกวัวของพระเจ้า Augeas ซึ่งเล่ากันว่ามีวัวอยู่ 3000 ตัวที่ไม่เคยได้ทำความสะอาดต่อม Hercules ได้ใช้น้ำในแม่น้ำ Alpheus ล้างวันเดียวสะอาด
backwater(แบค'วอเทอะ) n. น้ำไหลกลับ,กระแสที่ไหลกลับ,ห้วย,หนอง,ลำคลองที่ติดกับแม่น้ำสายใหญ่

English-Thai: Nontri Dictionary
entrance(n) การเข้า,ทางเข้า,ปากแม่น้ำ,ปากทาง,การเข้าเรียน
glacier(n) แม่น้ำ,น้ำแข็ง,ธารน้ำแข็ง
headwaters(n) ต้นแม่น้ำ,ต้นน้ำ
mouth(n) ปาก,ปากแม่น้ำ,ปากท้อง
river(n) แม่น้ำ
riverside(n) ริมฝั่งแม่น้ำ
source(n) แหล่งกำเนิด,ต้นเค้า,ที่มา,ราก,ต้นแม่น้ำ,แหล่ง
watercourse(n) ทางน้ำไหล,แม่น้ำลำคลอง,สายน้ำ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Irrawaddy-Delfin {m}; Irawadi-Delfin {m} [zool.][อิรวดี] แม่น้ำอิรวดี/อยู่ใน Burma

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[かわ, kawa] (n ) แม่น้ำ

German-Thai: Longdo Dictionary
Lachs(n) |der, pl. Lachs| ปลาขนาดใหญ่ที่มีชีวิตอยู่ในน้ำเย็นตามทะเลเหนือ และแพร่พันธุ์ตามแม่น้ำ รสชาดดี เนื้อปลามีสีส้ม
etw./jmd. vergiften etw.คนนั้นๆ หรือสิ่งนั้นๆ ทำให้สิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นพิษ เช่น Der Müll von dieser Fabrik hat das Wasser im Fluß vergiftet. ของเสียจากโรงงานนี้ทำให้น้ำในแม่น้ำเสีย

French-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
แมน้ำ (n vt adj adv prep) แม่น้ำ, สายน้ำ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top