Search result for

แมงดา

(44 entries)
(0.0332 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -แมงดา-, *แมงดา*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แมงดา[N] horseshoe crab, Count unit: ตัว
แมงดา[N] pimp, See also: procurer, Count unit: คน, Notes: ชายที่อาศัยน้ำพักน้ำแรงของผู้หญิงโสเภณีดำรงชีวิต (ภาษาปาก)
แมงดาทะเล[N] king crab, See also: horseshoe crab, Syn. แมลงดาทะเล, Example: แมงดาทะเลเป็นสัตว์น้ำชนิดหนึ่งมีกระดองแข็งอย่างปู, Count unit: ตัว, Thai definition: ชื่อสัตว์ทะเลในวงศ์ Xiphosuridae รูปร่างคล้ายจานคว่ำ หางยาวเป็นแท่ง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
แมงดาน. ชื่อสัตว์ทะเลในวงศ์ Xiphosuridae รูปร่างคล้ายจานควํ่า หางยาวเป็นแท่ง ในน่านนํ้าไทยพบ ๒ ชนิด คือ แมงดาจานหรือแมงดาทะเลหางเหลี่ยม [Tachypleus gigas (Müller)] บนสันหางเป็นหนามคล้ายฟันเลื่อย หน้าตัดของหางมีรูปคล้ายสามเหลี่ยม และ แมงดาทะเลหางกลม แมงดาถ้วย เหรา หรือ แมงดาไฟ [Carcinoscorpius rotundicauda (Latreille)] ขนาดเล็กกว่าแมงดาจาน สันหางเรียบ หน้าตัดของหางค่อนข้างกลม ในบางฤดูกาล ไข่และอวัยวะภายในอาจเป็นพิษได้, แมงดาทะเล ก็เรียก
แมงดาชื่อตะเกียงอย่างโบราณ รูปคล้ายแมงดาทะเล ใช้แขวนจุดตามโรงหนังโรงโขน
แมงดาชื่อนาฬิกาแขวนมีรูปเป็น ๒ ตอนคล้ายกับรูปแมงดาทะเล
แมงดาชายที่อาศัยนํ้าพักนํ้าแรงของผู้หญิงโสเภณีดำรงชีวิต.
แมงดาจานดู แมงดา.
แมงดาถ้วยดู แมงดา.
แมงดาทะเลดู แมงดา.
แมงดาทะเลหางกลมดู แมงดา.
แมงดาทะเลหางเหลี่ยมดู แมงดา.
แมงดาไฟดู แมงดา.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Belostomatidaeแมงดา [TU Subject Heading]
Crabs, Kingแมงดาทะเล [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I'm not breaking her legs, she probably has a pimp, or at least an older brother, or younger brother, or overprotective sister...ฉันไม่ได้ทำขาเธอหัก เธออาจมีแมงดา หรืออย่างน้อยก็พี่ชาย Lucky Thirteen (2008)
The truth is, he's a slum landlord, a drug dealer and a vicious pimp who should have been in prison years ago.ความจริงคือ เขาเป็นคนคุมสลัม พ่อค้ายา และเป็นแมงดาชั่วที่ควรจะติดคุก ไปตั้งหลายปีก่อนแล้ว The Bank Job (2008)
He's a crazy dope-smoking lunatic pimp extortionist, that's what he is.เขาเป็นคนบ้าระห่ำที่เสพยาเสพติด และเป็นแมงดาชอบข่มขู่ นั่นไงที่เขาเป็น The Bank Job (2008)
This is Cristal. It's the drink of the pimps.นี่คือ คริสตอล เครื่องดื่มของแมงดา I Love You, Beth Cooper (2009)
"The pimps?"แมงดา I Love You, Beth Cooper (2009)
What do you know about pimps?นายรู้อะไรบ้างเกี่ยวกับแมงดา I Love You, Beth Cooper (2009)
You want to be my pimp.คุณต้องการเป็นแมงดาให้ผม. Pilot (2009)
But what proof do I have that you're a good pimp, Tanya?แต่ผมจะพิสูจน์ได้ไง\ว่าคุณเป็นแมงดาที่ดีไหมธัญญ่า Great Sausage or Can I Call You Dick? (2009)
I'm a pimp.ฉันเป็นแมงดาต่างหาก Great Sausage or Can I Call You Dick? (2009)
You pimp men?เธอเป็นแมงดาผู้ชายงั้นเหรอ Great Sausage or Can I Call You Dick? (2009)
You, you are a horrible pimp.คุณ คุณเป็นแมงดาที่ไม่ได้เรื่อง Strange Friends or the Truth Is, You're Sexy (2009)
What kind of a stupid pimp move is that?คุณมันเป็นแมงดาที่โง่ประเภทไหนกันแน่ Strange Friends or the Truth Is, You're Sexy (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แมงดา[n.] (maēngdā) EN: Giant Water Bug   
แมงดา[n.] (maēngdā) EN: horseshoe crab   FR: limule [f] ; crabe des Moluques [m] (impropre)
แมงดา[n.] (maēngdā) EN: pimp ; procurer ; mackerel ; gigolo   FR: gigolo [m] ; souteneur [m] ; proxénète [m] ; maquereau [m] (très fam.)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fancy man[N] แมงดา, See also: ผู้ชายที่เกาะผู้หญิงกิน
gigolo[N] ผู้ชายขายตัว, See also: แมงดา, เพื่อนนอนชาย, ผู้ชายที่เกาะผู้หญิงกิน, Syn. escort, paramour
horseshoe crab[N] แมงดาทะเล, Syn. king crab
king crab[N] แมงดาทะเล, Syn. horseshoe crab, limulus
lounge lizard[N] แมงดา (ผู้ชายที่เกาะผู้หญิงกิน), Syn. gigolo
pimp[N] แมงดา, See also: ชายที่จัดหาแขกให้โสเภณี, Syn. procurer, whoremonger

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
berry(เบอ'รี) {berried,berrying,berries} n. ลูกผลไม้เล็ก ๆ ,เมล็ดแห้ง,เม็ดไข่ (กุ้ง,ปลา,แมงดา) vi. ออกผลเป็นลูกผลไม้เล็ก ๆ ,เก็บผลไม้เล็ก ๆ
bully(บูล'ลี) {bullied,bullying,bullies} n. คนพาล,แมงดา,คนลวง,เนื้อวัวกระป๋อง vt. ขู่,ขู่เข็ญ,คุกคาม,ทำให้กลัว vt. เป็นอันธพาล,รังแก. adj. ดีมาก,ดีเลิศ,ร่าเริง. interj. ดี,ทำได้ดี,เอาเลย
fancy mann. คนรักของหญิง,แมงดา,ผัวหญิงคนชั่ว
gigolo(จิก'กะโล) n. ผู้ชายแมงดา,ผู้ชายรับจ้างเป็นคู่เต้นรำกับผู้หญิงแก่ ๆ
pimp(พิมพฺ) n. ชายผู้นำแขกให้โสเภณี,แมงดา,โสเภณีชาย. vi. หาแขกให้โสเภณี, Syn. pander

English-Thai: Nontri Dictionary
bully(n) คนพาล,นักเลง,อันธพาล,แมงดา
pimp(n) แมงดา,คนเลว

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
ひも[ひも, himo] (n ) แมงดา(ผู้ชาย)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top