Search result for

แมก

(45 entries)
(0.0138 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -แมก-, *แมก*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แมก[N] tree, See also: wood, Syn. ไม้, กิ่งไม้, ค่าคบไม้, Example: ผมคิดถึงบ้านเกิดที่ต่างจังหวัดซึ่งเป็นบ้านไม้สองชั้นที่มีมวลแมกไม้รายรอบ
แมกนีเซียม[N] magnesium, Example: แมกนีเซียมใช้ประโยชน์ในการถ่ายรูป, Thai definition: ธาตุลำดับที่ 12 สัญลักษณ์ Mg เป็นโลหะ ลักษณะเป็นของแข็ง สีเงิน หลอมละลายที่ 650 ํ ซ. เมื่อจุดให้ติดไฟในอากาศจะได้เปลวสีขาว สว่างจัด ใช้ประโยชน์ในการถ่ายรูป ทำระเบิดเพลิง นำไปผสมกับโลหะอื่นให้เป็นโลหะเจือชนิดน้ำหนักเบา, Notes: (อังกฤษ)

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
แมกน. ไม้, กิ่งไม้, ค่าคบไม้, เช่น นกหกจับแมกไม้.
แมกนีเซียมน. ธาตุลำดับที่ ๑๒ สัญลักษณ์ Mg เป็นโลหะ ลักษณะเป็นของแข็งสีเงิน หลอมละลายที่ ๖๕๐ °ซ. เมื่อจุดให้ติดไฟในอากาศจะได้เปลวสีขาว สว่างจัด ใช้ประโยชน์ในการถ่ายรูป ทำระเบิดเพลิง นำไปผสมกับโลหะอื่นให้เป็นโลหะเจือชนิดนํ้าหนักเบา เป็นต้น.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
Magna Carta (L.)แมกนาคาร์ตา, มหากฎบัตร (อังกฤษ) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
magnesicreteแมกนีซิครีต [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
magnetiteแมกนีไทต์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Magnesiumแมกนีเซียม [TU Subject Heading]
Magnesium alloysแมกนีเซียม อัลลอยด์ [TU Subject Heading]
Magnesium Hydroxideแมกนีเซียม ไฮดรอกไซด์ [TU Subject Heading]
Magnesium sulphateแมกนีเซียมซัลเฟต [TU Subject Heading]
Magnoliaceaeแมกโนเลียซี [TU Subject Heading]
Magnoliasแมกโนเลีย [TU Subject Heading]
Magnesite แมกนีไซต์
แหล่ง - พบในจังหวัดจันทบุรี อุตรดิตถ์ ประโยชน์ - เป็นแร่ต้นกำเนิดในการนำมาผลิตโลหะแมกนีเซีย ใช้ทำพวกอิฐทนความร้อนสูง สำหรับเป็นตัวบุที่สำคัญอย่างหนึ่ง ภายในเตาถลุงโลหะ ใช้ในการผลิตสารประกอบทางเคมีต่าง ๆ ใช้ทำคาร์บอนไดออกไซด์ ยาถ่าย ทำแมกนีเซียมและแมกนีเซียมคลอไรด์ ซึ่งประกอบการทำหินอ่อนเทียมและทำยาพอกหินโรงสีไฟ [สิ่งแวดล้อม]
Blood Magnesiumแมกนีเซียมในโลหิต [การแพทย์]
Emulsators, Magnetostrictiveแมกนีโทสตริกทิฟอิมัลชัน [การแพทย์]
magnaliumแมกเนเลียม, โลหะผสมระหว่างแมกนีเซียมกับอะลูมิเนียม โดยมีแมกนีเซียมผสมอยู่ประมาณ 5 - 30% มีสมบัติแข็งและเบา ใช้ทำส่วนประกอบของเครื่องบิน เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Max.แมกซ์ Pi (1998)
Rumor has it you've slept with more "maxim" coversมีข่าวลือว่านายนอนกับคนที่ขึ้นปก แมกซิม New Haven Can Wait (2008)
We'll put you on magnesium to prevent labor and steroids to grow the lungs.เราจะให้แมกนีเซียมคุณ... .. เพื่อชะลอการคลอด Joy (2008)
They're magazines, not convicts.พวกมันคือแมกกาซีนนะ ไม่ใช่นักโทษ Heartbreak Library (2008)
- He's got any sense, Dent's halfway to Mex...หากเขามีสติเขาไปแมกซิโกแล้ว The Dark Knight (2008)
It says, "I'm naked in the middle of a magazine.มันหมายความว่าว่า \ \"ฉันได้แก้ผ้าในหน้ากลางของแมกกาซีน\\\" The House Bunny (2008)
I heard about marshmallows.ฉันเคยเห็นในแมกกาซีน Bedtime Stories (2008)
I just hope it works out for Mcgrady,too.ฉันคิดว่ามันจะลุล่วงสำหรับแมกเกรดี้ด้วย Hell or High Water (2008)
Release the safety, pull the trigger, put in the magazine,ปลดเซฟ... เหนี่ยวไก.. ใส่แมกกาซีน.. The Breath (2009)
Pick up your magazine.หยิบแมกกาซีนขึ้นมา The Breath (2009)
"The Mac", it's all drag queens and hot girls who like drag queens."เดอะ แมก"ทุกคนคือราชินีขี้ยา และสาวที่ร้อนแรงคือพวกราชินีขี้ยา Emotional Rescue (2009)
Max estep, chip jackson.แมกซ์ เอสเทป ชิพ แจคสัน Bloodline (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แมกนีเซียม = แม็กนีเซียม[n.] (maeknīsīem) EN: magnesium   FR: magnésium [m]
แมกมา[n.] (maēkmā) EN: magma   FR: magma [m]

English-Thai: Longdo Dictionary
Richter scale(n name) หน่วยวัดขนาดของแผ่นดินไหว จากพลังงานที่แผ่นดินไหวปล่อยออกมา เช่น แผ่นดินไหวขนาด (หรือแมกนิจูด) 6.1 ตามมาตราวัดริกเตอร์ หมายเหตุ: แผ่นดินไหวจะรุนแรงไม่รุนแรง ต้องดูขนาดควบคู่ไปกับความลึกของจุดศูนย์กลาง กล่าวคือ ถ้าขนาดใหญ่แต่ถ้าอยู่ลึกมากก็อาจจะไม่แรง แต่ถึงขนาดไม่ใหญ่มาก แต่จุดศูนย์กลางอยู่ตื้นก็อาจสร้างความเสียหายได้มาก, ส่วนสิ่งที่รับรู้ได้บนดินคือ ความสั่นสะเทือน (ความรุนแรง, intensity) ซึ่งแต่ละพื้นที่บนพื้นดินจะมีความสั่นสะเทือนแตกต่างกัน แล้วแต่ว่าอยู่ใกล้ไกล จุดเหนือศูนย์แผ่นดินไหว (epicenter) แค่ไหน

เพิ่มเติม:ความสั่นสะเทือน (intensity) ในภาษาญี่ปุ่นจะเรียก ชินโดะ (震度) และมีมาตรวัดของญี่ปุ่นเอง มีระดับตั้งแต่ 1 (เบา) ถึง 7 (รุนแรง) ถ้าพูดถึงขนาดจะใช้ว่า Magnitude

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
antiferromagnetic(แอนทีเฟอโรแมกเนท' ทิค) adj., ซึ่งต้านสนามแม่เหล็ก. -antiferroomagnetism n. (antiferomagnetic substance)
antimagnetic(แอนทีแมกเนท' ทิค) adj. ซึ่งต้านสนามแม่เหล็ก (resistant to magnetization)
augite(ออ'ไจทฺ) n. แร่ซิลิเกทที่ส่วนใหญ่ประกอบด้วยแคลเซียม,แมกนีเซี่ยม,เหล็ก,อะลูมินัม. -augitic adj.
cro-magnon(โครแมก'นั่น) n. มนุษย์ยุคบรรพบุรุษแรกเริ่มของชาวยุโรป
demagnetise(ดิแมก'นิไทซฺ) vt. ขจัดแม่เหล็กออก
demagnetize(ดิแมก'นิไทซฺ) vt. ขจัดแม่เหล็กออก
epsom saltเกลือแมกนีเซียม ซัลเฟต ใช้ในการย้อมสีฟอกหนัง ปุ๋ยและอื่น ๆ
magazine(แมก'กะซีน) n. นิตยสาร,ห้องเก็บดินปืนหรือวัตถุระเบิดอื่น ๆ ,กล่องใส่กระสุนในปืนอัตโนมัติ,กระสุนปืนรวมทั้งแก๊ป,ปลอกกระสุนและหัวตะกั่ว, See also: magazinish adj. magaziny adj.
maggot(แมก'เกิท) n. ตัวอ่อนที่ไร้ขาของแมลง,ความคิดวิตถาร, See also: maggoty adj.
magic(แมก'จิค) n. เวทมนตร์คาถา,อาถรรพ์,ของวิเศษ,อำนาจวิเศษ,การเล่นกล. adj. น่าอัศจรรย์,สวยงามจนน่าหลงใหล,เกี่ยวกับเวทมนตร์คาถา, See also: magically adv. magical adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
magnesium(n) แร่แมกนีเซียม

German-Thai: Longdo Dictionary
Würze(n) |die, pl. Würzen| เครื่องปรุงที่ใช้แต่งเติมรสชาดของอาหาร Maggi ist seine Lieblingswürze. แมกกี้เป็นเครื่องปรุงรสที่เขาโปรดปราน, See also: das Gewürz

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Magma {n}แมกม่า, หินลาวาที่อยู่ใต้พื้นโลก

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top