Search result for

แฟ้มข้อมูล

(28 entries)
(0.0414 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -แฟ้มข้อมูล-, *แฟ้มข้อมูล*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แฟ้มข้อมูล[N] file, Example: ปัญหาคือไม่สามารถเปิดแฟ้มข้อมูลเพื่ออ่านได้, Thai definition: ที่สำหรับเก็บข้อมูลต่างๆ ในคอมพิวเตอร์ทั้งที่เป็นเอกสารและภาพภายใต้การตั้งชื่อเฉพาะ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Computer filesแฟ้มข้อมูลคอมพิวเตอร์ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Please make a file so that you can file it.ทำเป็นแฟ้มข้อมูล เพื่อคุณจะมีแฟ้มข้อมูลพวกนี้ The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
Tom, there was no file.ทอม ไม่มีแฟ้มข้อมูลอะไรทั้งนั้น You Got Your Prom Date Pregnant (2009)
The fbi has no file on patty hewes, tom shayes, or on me.คุณหมายถึงอะไร? fbiไม่มีแฟ้มข้อมูลเกี่ยวกับ แพตตี้ ฮิวส์,ทอม ชเยส หรือฉันเลย You Got Your Prom Date Pregnant (2009)
Okay, these are all the case files on Darby,โอเค นี่คือแฟ้มข้อมูลทั้งหมดของดาร์บี้ Law Abiding Citizen (2009)
Your father's old confidential informant folders aren't gonna re-file themselves.แฟ้มข้อมูลลับของพ่อคุณ จะไม่เก็บตัวเองเข้าที่หรอกนะ Remains to Be Seen (2009)
It contained all my research-- the patients' files.ที่มีข้อมูลงานวิจัยทั้งหมดของผม--- แฟ้มข้อมูลคนไข้ Dream Logic (2009)
The patients' files are backed up on a remote server.แฟ้มข้อมูลคนไข้ ถูกแบ็คอัพข้อมูลด้วยการ ควบคุมเซิร์ฟเวอร์ทางไกล Dream Logic (2009)
You're filing things,เธอจัดแฟ้มข้อมูล Chapter Four 'Hysterical Blindness' (2009)
Well, I've been combing through Laston-Hennings' files, trying to figure out, of all the heads they took, which was the one that they wanted?เอาล่ะ ฉันได้เข้าไปยัง แฟ้มข้อมูลแลนตัน-เฮนนิงส์ แล้ว เพื่อพยายามที่จะหาว่า ศรีษะทั้งหมดที่พวกเขาเอาไป หัวไหนกันที่พวกเขา กำลังต้องการได้ไป? Grey Matters (2009)
Congratulations on becoming the new task force director.คิดอะไรบางอย่างหรือ? เช็คเอาท์ \ สเป็คเคิลส์ เขาเป็นคนถอดรหัสแฟ้มข้อมูล G-Force (2009)
According to Precious' files, she has now had two children by your boyfriend, the late Carl Kenwood Jones, who was also her father.จากแฟ้มข้อมูลของพรีเชียส เธอมีลูกสองคนแล้ว ที่เกิดจากแฟนของคุณ คาร์ล เคนวู้ดคนนั้น ที่เคยเป็นพ่อเธอด้วย Precious (2009)
Tommy, that’s a confidential file. What are you doing?ทอมมี่ นั่นเป็นแฟ้มข้อมูลลับ นายกำลังจะทำอะไร? Dallas Alice Doesn't Live Here Anymore (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แฟ้มข้อมูล[n.] (faēm khømūn) EN: file   FR: fichier [m]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
data file[N] แฟ้มข้อมูล (ทางคอมพิวเตอร์), See also: ไฟล์ข้อมูล
file[N] แฟ้มข้อมูล (ที่จัดเก็บในคอมพิวเตอร์)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
*เครื่องหมาย asterisk (ดอกจัน) เป็นอักขระตัวหนึ่ง มีอยู่บนแผงแป้นอักขระ เมื่อนำมาใช้ในคำสั่งระบบดอส สัญลักษณ์ * จะใช้แทนตัวอักษรใด ๆ ก็ได้ กี่ตัวก็ได้ (wildcards) ใช้เมื่อต้องการอ้างถึงชื่อแฟ้มข้อมูล เช่นถ้าใช้ A*.* หมายความถึง แฟ้มข้อมูลทุกแฟ้มที่มีชื่อขึ้นต้นด้วยอักษร A และจะมีนามสกุลอะไรก็ได้ หรือถ้าใช้ *.COM ก็หมายความ ถึงแฟ้มข้อมูลทุกแฟ้มที่มีนามสกุล COM ถ้าใช้ *.* ก็จะหมายถึงทุกแฟ้มข้อมูลที่มีอยู่ในสารบบ หรือในจานบันทึก ดู wildcards ประกอบ
_เครื่องหมาย underscore เป็นอักขระตัวหนึ่งบนแผงแป้นอักขระ มีลักษณะดังนี้ (-) ถ้าเป็นแป้นในพิมพ์ดีดจะใช้สำหรับขีดเส้นใต้ (underline) แทน แต่ในคอมพิวเตอร์ การขีดเส้นใต้มักนิยมใช้เป็นคำสั่ง (underline) แทน แต่บนแผงแป้นพิมพ์ก็ยังมีแป้นนี้อยู่ เมื่อกดแป้นนี้ คอมพิวเตอร์จะถือเสมือนเป็นตัวอักขระตัวหนึ่ง แต่ไม่สามารถใช้เป็นการขีดเส้นใต้ได้ต่อไปอีก เช่น อาจตั้งชื่อแฟ้มข้อมูลว่า A-B ก็ได้
access timeช่วงเวลาเข้าถึง (ข้อมูล) หมายถึง เวลาที่ใช้ในการที่หัวอ่าน (บางทีเรียกหัวเข็ม) ของหน่วยบันทึกจะสามารถอ่านแฟ้มข้อมูล หรือดึงข้อมูลออกมาจากที่เก็บข้อมูล เช่น จากจานบันทึก หรือฮาร์ดดิสก์ หากใช้เวลาเข้าถึงข้อมูลน้อย ก็หมายความว่า อ่านได้เร็ว ดู direct access, indirect access, random access, sequential access, immediate access ประกอบ
alias(เอ' ลิแอส) 1. n., (pl. -ases) นามแฝง, สมญานาม. -adv. มีนามแฝงว่า, Syn. pseudonym) 2. สมนาม คอมพิวเตอร์แมคอินทอชที่ใช้ System 7 มีคำสั่ง Make Alias ใต้เมนู File คำสั่งนี้ใช้สำหรับสร้างสัญรูป (icon) อีกอันหนึ่งของแฟ้มข้อมูลที่เลือกไว้ แฟ้มใหม่นี้จะมีคำ alias ต่อท้ายชื่อเดิม หากเมื่อใดมีการแก้ไขแฟ้มใดแฟ้มหนึ่ง โดยเรียกมาทำในจอภาพ แล้วสั่งบันทึกเก็บลงในจานบันทึก การแก้ไขนั้นก็จะมีผลต่อแฟ้มสมนามนั้นด้วย ทั้งนี้เพราะอันที่จริงแล้ว สัญรูปสมนามนั้นไม่ว่าจะมีสักกี่อัน จะโยงถึงแฟ้มข้อมูลอันเดียวกันทั้งสิ้น ดู duplicate เปรียบเทียบ
alt keyแป้นสลับเป็นแป้นหนึ่งบนแผงแป้นอักขระ มีคำ ALT (ย่อมาจาก alternate) อยู่บนแป้น แป้นนี้ต้องใช้พร้อมกับแป้นอื่น ๆ จึงจะเป็นคำสั่งให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทำงานบางอย่าง เช่น เมื่อ กดแป้น ALT+P (กดแป้น ALT และแป้นตัวอักษร P พร้อมกัน) จะเท่ากับเป็นการสั่งให้คอมพิวเตอร์พิมพ์แฟ้มข้อมูล
alternate keyเป็นแป้นหนึ่งบนแผงแป้นอักขระ (มีคำ ALT อยู่บนแป้น) แป้นนี้ต้องใช้พร้อมกับแป้นอื่น ๆ จึงจะเป็นคำสั่งให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทำงานบางอย่าง เช่น เมื่อ กดแป้น ALT+P (กดแป้น ALT และแป้นตัวอักษร P พร้อมกัน) จะเท่ากับเป็นการสั่งให้คอมพิวเตอร์พิมพ์แฟ้มข้อมูล
amendment fileแฟ้มแก้ไข <คำแปล>หมายถึงแฟ้มข้อมูลที่บรรจุรายการเปลี่ยนแปลงหรือรายการแก้ไข เพื่อนำมาใช้ปรับปรุงแฟ้มข้อมูลหลัก (master file) ให้ทันสมัยมีความหมายเหมือน transaction file
application windowวินโดว์โปรแกรม <คำแปล>หมายถึงวินโดว์ของโปรแกรมแต่ละโปรแกรม ถ้าจะสร้างแฟ้มข้อมูล ก็จะมองเห็นมีวินโดว์ใหม่ซ้อนขึ้นมาอีกวินโดว์หนึ่ง เรียกว่า วินโดว์เอกสาร (document window)
archie(อาร์' คี) n. ระบบหนึ่งของผู้ให้การบริการ (servers) ที่ค้นหาไฟล์ที่มีอยู่ สำหรับสาธารณในแหล่งข้อมูลโปรโตรคอลแปลงแฟ้มข้อมูล (FTP, file transfer protocol)
archived file(อา-ไคว์ไฟล์) แฟ้มเก็บถาวร หมายถึง แฟ้มข้อมูลที่เก็บไว้อย่างเป็นระเบียบ เป็นลักษณะของแฟ้มข้อมูลชนิดแฟ้มข้อมูลแบ่งออกเป็น 4 ประเภท คือ read only, system archive และ hidden (บางทีใช้ archive เฉย ๆ ก็ได้)

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
binary file (n ) แฟ้มข้อมูลฐานสอง

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top