Search result for

แพศยา

(33 entries)
(0.0214 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -แพศยา-, *แพศยา*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แพศยา[N] prostitute, See also: harlot, streetwalker, courtesan, Syn. โสเภณี, หญิงสำส่อน, Example: ในซอยนี้มีแต่พวกแพศยากับพวกขี้ยาทั้งนั้น, Thai definition: หญิงหาเงินในทางประเวณี
แพศยา[ADJ] wanton, See also: licentious, libidinous, concupiscent, lustful, Syn. ร่าน, สำส่อน, Example: แกจะไปคว้าผู้หญิงแพศยามาเป็นสะใภ้ไม่ได้เด็ดขาด, Thai definition: ที่ชอบยั่วยวนหรือคบหาผู้ชายมากหน้าหลายตา

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
แพศยา(แพดสะหฺยา) น. หญิงหาเงินในทางประเวณี, หญิงถ่อย, หญิงสำส่อน.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Yesterday's sluts are today's empowered women.ผู้หญิงแพศยาเมื่อวานนี้คือผู้หญิงที่ให้อำนาจในวันนี้ Dying Changes Everything (2008)
Today's sluts are celebrities.ผู้หญิงแพศยาวันนี้คือดารา Dying Changes Everything (2008)
- Silence! Damn you.- หุบปาก นังแพศยาThe Other Boleyn Girl (2008)
She's a whore, all right? Crushing a young man's dreams.หล่อนมันนังแพศยา เข้าใจไหม คอยทำลายฝันของเด็กหนุ่ม New York, I Love You (2008)
Fuck you, whore."ไปตายซะ นังแพศยา500 Days of Summer (2009)
- I'm gonna kill you, you fuckin' bitch!ฉันจะฆ่าแก นังแพศยา Wrong Turn 3: Left for Dead (2009)
- Die, bitch!-ตายซะ นังแพศยา Wrong Turn 3: Left for Dead (2009)
You lecherous man!ไอ้หนุ่มแพศยา Nodame Cantabile: The Movie I (2009)
You bitch! Aah!นังแพศยา อ้า! Don't Walk on the Grass (2009)
* I am bitchy. *เธอหูบอด * ฉันคือนังแพศยาThe Last Days of Disco Stick (2009)
A harlot?หญิงแพศยาEasy A (2010)
A harlot.หญิงแพศยา มันไม่ใช่ แบบ หนูได้ทำ... Easy A (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แพศยา[n.] (phaētsayā) EN: prostitute ; whore ; harlot ; streetwalker ; courtesan   FR: prostituée [f] ; putain [f] (vulg. - inj.)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dirty(เดอร์'ที) adj. สกปรก, น่าเกลียด,ชั่วช้า,เลวทราม,ไม่ชัดเจน,ลามก,แพศยา,น่าเบื่อหน่าย,โชคร้าย,สลัว,ทึมทึบ,น่าเสียใจ,ซึ่งปล่อยกัมมันตภาพรังสีออกมาค่อนข้างมาก,เป็นหนอง,ลาม (บาดแผล) . vt. ทำให้สกปรก,ทำให้เปรอะเปื้อน, Syn. soiled
lewd(ลูด) adj. ลามก,กระตุ้นกำหนัด,เกี่ยวกับโลกีย์วิสัย,เลวทราม,ชั่วช้า,แพศยา, See also: lewdness n. ดูlewd, Syn. lustful
loose(ลูสฺ) adj. หลวม,ไม่แน่น,ว่าง,ไม่มีงานทำ,หย่อน,กระชับ,แพศยา,กว้าง,ใจกว้าง. adv. หลวม,หย่อน,ไม่แน่น vt.,vi. ทำให้เป็นอิสระ,ปล่อยให้เป็นอิสระ,แก้มัด,คายปม,ปล่อยขีปนาวุธ,ทำให้หลวม -Phr. (on the loose อิสระ กำลังหนี'ไม่ถูกควบคุมตัว), See also: loosene
lubricity(ลูบริส'ซิที) n. ความลื่น,ความสามารถหล่อลื่น,ความไม่มั่นคง,ความไม่ยั่งยืน,ความไม่แน่นอน,ความเหลาะแหละ,ความแพศยา,ความมักมากในกาม, Syn. slipperiness
lubricous(ลู'บริคัส) adj. หล่อลื่น,ลื่น,ไม่มั่นคง,ไม่แน่นอน,เปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อย,แพศยา,มักมากในกาม,มั่วโลกีย์
malkin(มอ'คิน,มอล'คิน) n. หญิงแพศยา,หุ่นไล่กา,รูปหุ่นแปลก ๆ ,แมว,กระต่ายป่า
meretricious(เมอริทริช'เชิส) adj. บาดตา,ฉูดฉาดและหรูหราแต่ไม่มีราคา,หลอกลวง,ไม่จริงใจ,แพศยา,ชั่วช้า., See also: meretriciousness n., Syn. tawdry
minx(มิงคฺซฺ) n. หญิงแพศยา,หญิงกล้า,หญิงทะเล้น,หญิงจัดจ้าน., See also: minxish adj.
painted womanหญิงโสเภณี,หญิงแพศยา
promiscuity(พรอมมิสคิว'อิที) n. ความสำส่อน,การสังวาสแบบสำส่อน,ความแพศยา, Syn. profligacy

English-Thai: Nontri Dictionary
harlot(n) หญิงโสเภณี,นางคณิกา,หญิงแพศยา,หญิงสำส่อน
hussy(n) หญิงสารเลว,หญิงแพศยา  
lewd(adj) มีตัณหา,แพศยา,ลามก,เสเพล
lewdness(n) ตัณหา,ความแพศยา,ความลามก,ความเสเพล
meretricious(adj) บาดตา,ฉูดฉาด,หลอกลวง,แพศยา,ไม่จริงใจ
minx(n) หญิงกล้า,หญิงจัดจ้าน,หญิงแพศยา
whore(n) หญิงโสเภณี,นางคณิกา,นางโลม,หญิงแพศยา

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top