ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

แท้งบุตร

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -แท้งบุตร-, *แท้งบุตร*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Miscarriage-prone female reproductive system is merely an extension... of the body's natural and necessary instincts to reject foreign matter.ผู้หญิงที่มีแนวโน้มแท้งบุตร จริงๆแล้วเป็นระบบภูมิคุ้มกัน ที่ร่างกายทำการปฏิเสธวัตถุแปลกปลอมตามธรรมชาติ Junior (1994)
It also causes miscarriages.และมันเป็นสาเหตุของการแท้งบุตรด้วย The Dig (2011)
The miscarriages triggered the hoarding.การแท้งบุตร กระตุ้นให้เกิดการเก็บสะสมสิ่งของ The Dig (2011)
I found a doctor who's willing to manufacture the documents necessary to prove you had that miscarriage.ผมพบหมอที่ ยินดีจะทำ เอกสารซึ่งจำเป็นต่อการพิสูจน์ ว่าคุณแท้งบุตร Duress (2012)
Just to be clear, are you saying your wife had an abortion?เพื่อความชัดเจน คุณกำลังบอกว่าภรรยาของคุณแท้งบุตรหรือคะ? Identity (2013)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top