ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

แคลเซียม

   
50 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -แคลเซียม-, *แคลเซียม*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แคลเซียม[N] calcium, Example: แคลเซียมเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของกระดูก ฟัน หินอ่อน และหินปูน
แคลเซียมคาร์ไบด์[N] calcium carbide, Example: แคลเซียมคาร์ไบด์เป็นสารประกอบชนิดหนึ่ง เมื่อทำปฎิกิริยากับน้ำจะได้แก๊สอะเซทิลีน ซึ่งจุดไฟติดให้ความสว่าง ใช้เป็นตะเกียงได้
แคลเซียมไซคลาเมต[N] calcium cyclamate, Syn. ผงชูรส, Example: แคลเซียมไซคลาเมตเป็นสารประกอบที่เป็นผงสีขาว ละลายน้ำได้ มีรสหวาน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
แคลเซียม(แคน-) น. ธาตุลำดับที่ ๒๐ สัญลักษณ์ Ca เป็นโลหะ ลักษณะเป็นของแข็งสีขาว เนื้ออ่อน หลอมละลายที่ ๘๓๘ °ซ. เป็นองค์ประกอบสำคัญของกระดูก ฟัน หินอ่อน หินปูน.
แคลเซียมคาร์ไบด์น. ชื่อสารประกอบ มีสูตรเคมี CaC2 ลักษณะเป็นของแข็งสีเทา เมื่อทำปฏิกิริยากับนํ้าจะได้แก๊สอะเซทิลีนซึ่งจุดไฟติดให้ความสว่าง ใช้เป็นตะเกียงได้.
แคลเซียมไซคลาเมตน. ชื่อสารประกอบ มีสูตรเคมี (C6H11NHSO3)2Ca. 2H2O ลักษณะเป็นผงสีขาว ละลายนํ้าได้ มีรสหวานมากกว่านํ้าตาลทรายมาก ใช้เป็นตัวให้ความหวานในเครื่องดื่ม มีหลักฐานว่าสารนี้ก่อให้เกิดโรคมะเร็งได้.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
radioactive calcium; radiocalciumแคลเซียมกัมมันตรังสี [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
radiocalcium; radioactive calciumแคลเซียมกัมมันตรังสี [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
calcium carbideแคลเซียมคาร์ไบด์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Calcium chlorideแคลเซียมคลอไรด์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Calcium carbonateแคลเซียมคาร์บอเนต [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Calciumแคลเซียม [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Calcium carbideแคลเซียมคาร์ไบด์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Calcium fluorideแคลเซียม ฟลูออไรด์ [TU Subject Heading]
Calcium hydroxideแคลเซียมไฮดรอกไซด์ [TU Subject Heading]
Calcium sulphateแคลเซียมซัลเฟต [TU Subject Heading]
Calcification, Boneแคลเซียมเกาะที่กระดูก [การแพทย์]
Calcium Bilirubinateแคลเซียมบิลิรูบิเนท [การแพทย์]
Calcium Carbonateแคลเซียมคาร์บอเนท,แคลเซียมคาร์บอเนต,คัลเซียมคาร์บอเนท,คัลเซียมคาร์บอเนต [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Beta blockers, calcium channel blockers, adrenaline injections, high-dose ibuprofen, steroids, trigger metastics, violent exercise, caffeine, acupuncture, marijuana, percodan, midrin, tenormen, sanser, homeopathics...ยาต้านเบต้า, ยาต้านแคลเซียม ยาอะดรีนาลีนอินเจคชั่น ไอบูโพรเฟนอย่างแรง สเตอรอยด์ Pi (1998)
It's a little dangerous, but it's much more effective than calcium.มันมีความเสี่ยงเล็กน้อยแต่ดีกว่าแคลเซียมมาก The Cave (2005)
your blood tests show low electrolyte levels, low calcium and low vitamin D.ผลการตรวจเลือดของคุณพบว่า อิเล็กโตรไลต์อยู่ในระดับต่ำ แคลเซียมและวิตามินดีก็ต่ำ The Heart of the Matter (2007)
Arlene told me that people are less calcium-deficient than they used to be because of all the fancy coffee they drink nowadays.อาร์ลีนบอกว่าเดี๋ยวนี้ คนเป็นโรคขาดแคลเซียม เพราะว่ากินกาแฟแบบแปลกๆมากเกินไป Mine (2008)
Oh, wait a minute. What about calcium? Calcium's not a trace.โอ้ เดี๋ยวก่อน แล้วแคลเซียมล่ะ แคลเซียมยังไม่ได้หาค่า ...And the Bag's in the River (2008)
Calcium. Calcium's only 0.25 percent.แคลเซียม แคลเซียม 0.25 % เท่านั้นเองค่ะ ...And the Bag's in the River (2008)
So you're saying what? We synthesize a calcium gluconateเราจะสังเคราะห์ แคลเซียมกลูโคเนต Pilot (2008)
Your body is running dangerously low on electrolytes.มันค่อยๆเป็นอันตรายอย่างช้าๆNด้วยสารอิเล็กโทรไลต์ โซเดียม โพแทสเซียม แคลเซียม 4 Days Out (2009)
Calcium carbonate, lithium hydroxide,แคลเซียม คาร์บอเนต ลิเธียม ไฮดอกไซด์ Air: Part 1 (2009)
We're looking for calcium carbonate.พวกเรามองหา แคลเซียมคาร์บอเนต Air: Part 3 (2009)
Gypsum is calcium sulphate,ยิปซั่มก็คือแคลเซียมซัลเฟต Air: Part 3 (2009)
Which is 36% calcium carbonate.ซึ่งมีแคลเซียมคาร์บอเนต 36% Air: Part 3 (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แคลเซียม[n.] (khaēlsīem) EN: calcium   FR: calcium [m]
แคลเซียมคลอไรด์[n. exp.] (khaēlsīem khlørait) EN: calcium chloride   FR: chlorure de calcium [m]
แคลเซียมคาร์บอเนต[n. exp.] (khaēlsīem khābønēt) EN: calcium carbonate   FR: carbonate de calcium [m]
แคลเซียมคาร์ไบด์[n. exp.] (khaēlsīem khābāi) EN: calcium carbide   
แคลเซียมออกไซด์[n. exp.] (khaēlsīem øksai) EN: calcium oxide   FR: oxyde de calcium [m]
แคลเซียมแลกเตต[n. exp.] (khaēlsīem laēktēt) EN: calcium lactate   
แคลเซียมไซคลาเมต[n. exp.] (khaēlsīem saiklāmēt) EN: calcium cyclamate   
แคลเซียมไฮดรอกไซด์[n. exp.] (khaēlsīem haidrøksai) EN: calcium hydroxide   FR: hydroxyde de calcium [m]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
acacicosisภาวะที่ขาดแคลเซียม
amphibole(แอม' พิโบล) n. แร่หินวาวที่ส่วนใหญ่ประกอบด้วยธาตุแคลเซียม เม็กนีเซียม โซเดียมเหล็กและอลูมินัม
anorthite(แอนออร์' ไธทฺ) n. หินแร่แคลเซียมชนิดหนึ่งที่หายาก -anorthitic adj.
augite(ออ'ไจทฺ) n. แร่ซิลิเกทที่ส่วนใหญ่ประกอบด้วยแคลเซียม,แมกนีเซี่ยม,เหล็ก,อะลูมินัม. -augitic adj.
calcify(แคล'ซิไฟ) {calcified,calcifying,calcifies} vt.,vi. กลายเป็นเกลือของแคลเซียม,ทำให้แข็งตัว
grossularite(กรอส'ซัลละไรท) n. หินแร่แคลเซียมอะลูมินัม
lime(ไลม์) n. ปูนขาว,แคลเซียมออกไซด์
limewater(ไลมฺ'วอ'เทอะ) n. น้ำปูนใส,น้ำที่มีปริมาณแคลเซียมคาร์บอเนตหรือแคลเซียมซัลเฟตมากกว่าปกติ'
marl(มาร์ล) n. ดินร่วนที่ประกอบด้วยดินเหนียวกับแคลเซียมคาร์บอเนต (ปูน) ,ดิน
rickets(ริค'คิทซฺ) n. โรคกระดูกอ่อนมักเป็นกับเด็กเนื่องจากการขาดแคลนวิตามิน-ดีและแคลเซียม

English-Thai: Nontri Dictionary
calcium(n) ธาตุแคลเซียม

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top