ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

แคร์

   
28 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -แคร์-, *แคร์*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แคร์[V] care, See also: be concerned, be interested, be worried, Syn. สนใจ, เอาใจใส่, ห่วงใย, ใส่ใจ, Ant. ละเลย, ปล่อยปละละเลย, Example: คนมีความสุขมักไม่แคร์ความทุกข์ของคนอื่น

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
carrageeninแคร์ราจีนิน [มีความหมายเหมือนกับ carrageenan] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
carrageenanแคร์ราจีแนน [มีความหมายเหมือนกับ carrageenin] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Carrie?แคร์รี่? I'll Fly Away (2012)
With all that's going on, you could do that without a second thought?ถ้าคุณอยากทำอะไรก็ทำเลย ไม่ต้องแคร์เรา Day of the Dead (1985)
I wondered how Teddy could care so much for his dad who'd practically killed him and I couldn't give a shit about my own dad who hadn't laid a hand on me since I was three.ผมสงสัยว่าทำไมเ? ท็ดดี้ถึงแคร์พ่อมากนัก ทั้งๆ ที่พ่อของเขาเกือบจะฆ่าเขา และผมก็ไม่สามารถบอกเรื่องพ่อของตัวเอง Stand by Me (1986)
I don't care. I love you.ผมไม่แคร์ ผมรักคุณ A Short Film About Love (1988)
I don't care.ผมไม่แคร์Cinema Paradiso (1988)
Every once in a while, I'd have to take a beating. But by then, I didn't care.ผมโดนตีอยู่พักใหญ่ แ่ต่ผ่านไปผมก็ไม่แคร์ Goodfellas (1990)
He doesn't care who knows it.เขาไม่ได้แคร์เมียเลย Goodfellas (1990)
He'd rather whack them. Anyway, what did I care?เขาจัดการซะเรียบ ผมจะแคร์ทำไม Goodfellas (1990)
That's how we know we care about things, when we're afraid to lose them.เราถึงได้แคร์อะไรไงล่ะ กลัวว่าจะสูญเสืยสิ่งนั้นไป The Bodyguard (1992)
I love you fat, bald, money, no money, driving a bus.ไม่ว่าคุณจะอ้วนหัวล้านมีเงิน หรือไม่มี ขับรถเมล์ ฉันไม่แคร์ทั้งนั้น Heat (1995)
No one who cared... or even noticed.ไม่มีใครแคร์หรือแม้แต่สังเกต Titanic (1997)
- He'll drown, and he doesn't care.- หุบปาก - จะจมน้ำตายเขาก็ไม่แคร์ The Truman Show (1998)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แคร์[v.] (khaē) EN: care ; be concerned ; be interested ; be worried   FR: se sentir concerné

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aftercare(อาฟ' เทอะแคร์, แอฟ-') n. การดูแลรักษาคนไข้พักฟื้น
cairn(แคร์น) กองหินที่เป็นสัญลักษณ์หรือปักบนหลุมฝังศพ, See also: cairny adj. ดูcairn, Syn. carn
care(แคร์) {cared,caring,cares} vt.,n. (การ) เอาใจใส่,ระมัดระวัง,ดูแล,เป็นห่วง,อยากได้,ชอบ,รัก, Syn. attention
carefree(แคร์'ฟรี) adj. ไร้กังวล., See also: carefreeness n. ความไร้กังวล
careful(แคร์'ฟูล) adj. ระมัดระวัง,ระวังรอบคอบ,ละเอียด,ถี่ถ้วน,ประณีต, Syn. attentive
careless(แคร์'เลส) adj. สะเพร่า,ไม่ระมัดระวัง,หยาบ,ไร้กังวล,ไม่วิตก, See also: carelessness n. ดูcareless
caretaker(แคร์'เทเคอะ) n. คนดูแลควบคุม,ภารโรง,คนเฝ้า, Syn. custodian
careworn(แคร์'วอร์น) adj. มีอาการกังวล, Syn. worried
caries(แคร์'รีซ) n. การผุ,ภาวะผุ
carillon(แคร์'ระลอน) n. ชุดระฆังหลายใบที่ตีเป็นทำนองได้,ท่วงทำนองเพลงดังกล่าว

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
構う[かまう, kamau] Thai: แคร์

German-Thai: Longdo Dictionary
Es ist mir Wurst.ฉันไม่แคร์, อย่างไรก็ได้สำหรับฉัน เช่น Es ist mir auch Wurst ob du mir glaubst oder nicht! Du kannst dir denken was du willst., See also: S. Es ist mir egal.,

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top