Search result for

แกว

(52 entries)
(0.2864 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -แกว-, *แกว*.
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แกว [N] inkling, See also: hint, game, clue, Syn. เบาะแส, ระแคะระคาย, Example: ตำรวจรู้แกวคนร้ายว่าจะหลบหนีไปทางใด
แกว [N] yam bean, See also: Pachyrhizus erosus, Syn. มันแกว, Example: มันแกวเป็นผลไม้ที่ฉันชอบที่สุด, Thai definition: ชื่อมันชนิด Pachyrhizus erosus Urban ในวงศ์ Leguminosae ใช้กินดิบๆ มีรสชืดๆ หรือหวานน้อยๆ เมล็ดเป็นพิษ, พายัพ เรียก มันแกวลาว
แกว่ง [V] sway, See also: swing, brandish, wave, wobble, oscillate, Syn. แกว่งไกว, ไกว, Ant. นิ่ง, Example: ลูกตุ้มนาฬิกาแกว่งไปมา, Thai definition: อาการที่เคลื่อนไหวไปทางโน้นทีทางนี้ทีโดยที่โคนหรือต้นของสิ่งนั้นติดอยู่กับสิ่งอื่น, โดยปริยายหมายความว่า ไม่อยู่กับที่, ไม่อยู่ในแนว
แกว่งไกว [V] sway, See also: swing, brandish, wave, wobble, oscillate, Syn. แกว่ง, ไกว, Ant. นิ่ง, Example: ปลาตะเพียนใบลานสีสวยแกว่งไกวตามลมไหววับวับ
แกว่งไปแกว่งมา [V] sway, See also: swing, rock, brandish, flourish, oscillate, Syn. แกว่ง, Ant. นิ่ง, Example: สะพานข้ามลำธารแกว่งไปแกว่งมาราวกับลวดที่ขึงสำหรับให้นักไต่ลวดข้าม, Thai definition: อาการที่เคลื่อนไหวไปทางโน้นทีทางนี้ทีโดยที่โคนหรือต้นของสิ่งนั้นติดอยู่กับสิ่งอื่น

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
แกวน. คนชาติหนึ่งในเขตตังเกี๋ย.
แกวน. เรียกไม้ยาว ๆ ที่ผูกเบ็ดที่ปลายสำหรับชักกบในรู ว่า ขอแกว.
แกวน. เบาะแส, ระแคะระคาย, ในคำว่า รู้แกว.
แกว่ง(แกฺว่ง) ก. อาการที่เคลื่อนไหวไปทางโน้นทีทางนี้ทีโดยที่โคนหรือต้นของสิ่งนั้นติดอยู่กับสิ่งอื่น, โดยปริยายหมายความว่า ไม่อยู่กับที่, ไม่อยู่ในแนว, เช่น จิตแกว่ง.
แกว่งกวัด(แกฺว่งกฺวัด) ก. จับด้ามวัตถุแล้วปัดไปมา เช่น แกว่งกวัดอาวุธ, ไม่อยู่ที่ เช่น จิตแกว่งกวัด, กวัดแกว่ง ก็ว่า.
แกว่งตีนหาเสี้ยน, แกว่งเท้าหาเสี้ยนก. รนหาเรื่องเดือดร้อน.
แกว่งไกวก. แกว่งไปมา.
แกว่น(แกฺว่น) น. แก่น.
แกว่น(แกฺว่น) ว. แกล้วกล้า, ว่องไว.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
oscillateแกว่งกวัด [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
vibratileแกว่งไกว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แกว่ง[v.] (kwaeng) EN: sway ; swing ; brandish ; wave ; wobble ; oscillate ; rock   FR: osciller ; balancer ; brandir
แกว่งเท้าหาเสี้ยน[v. exp.] (kwaeng thāo hā sīen) EN: make trouble   
แกว่งแส้[v. exp.] (kwaeng saē) EN: crack a whip   
แกว่งไกว[v.] (kwaeng kwai) EN: sway   
แกว่งไปแกว่งมา[v. exp.] (kwaeng pai kwaeng mā) EN: sway   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
brandish    [VT] แกว่ง, See also: กวัดแกว่ง, Syn. wave, swing
chuck about    [PHRV] โบก (แขนหรือขา), See also: แกว่ง (แขนหรือขา), Syn. fling about
chuck around    [PHRV] โบก (แขนหรือขา), See also: แกว่ง (แขนหรือขา), Syn. fling about
dangle about    [PHRV] ห้อยไว้, See also: แกว่งไปมา, Syn. dangle around
dangle around    [PHRV] ห้อยไว้, See also: แกว่งไปมา, Syn. dangle about
dangle before    [PHRV] แกว่งเล่นอยู่ข้างหน้า, See also: ห้อยไว้ข้างหน้า
dangle round    [PHRV] ห้อยไว้, See also: แกว่งไปมา, Syn. dangle about
flap about    [PHRV] ส่ายไปมาอย่างไร้ทิศทาง, See also: แกว่งไปมาอย่างไร้ทิศทาง, Syn. flap around
flap around    [PHRV] ส่ายไปมาอย่างไร้ทิศทาง, See also: แกว่งไปมาอย่างไร้ทิศทาง, Syn. flap about
flap    [VI] สะบัด, See also: แกว่ง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bob(บอบ) {bobbed,bobbing,bobs} n. การผงกศีรษะ,ผมบ๊อบ,ทรงผมสั้นของสตรี,ผมมวย,หางม้าที่ตัดสั้น,ทุ่นตกปลา,ลูกตุ้ม,ลูกดิ่ง,การตีเบา vt.,vt. ผงกศีรษะ,ผลุบโผล่,ลอย,แกว่ง,โดดขึ้นโดดลง,ลอยขึ้นมาอีก,ตัดให้สั้น,ตัดผมบ๊อบ,พยายามงับสิ่งที่แขวนอยู่,ตกปลาด้วยเหยื่อและทุ่น
brandish(แบรน'ดิช) {brandished,brandishing,brandishes} vt. กวัดแกว่ง (อาวุธ) -n. คลื่น,การกวัดแกว่งอาวุธ, See also: brandisher n. ผู้กวัดแกว่ง (อาวุธ)
cradle(เคร'เดิล) {cradled,cradling,cradles} n. เปลเด็ก,แหล่งกำเนิด,คานเปล,แคร่,ร่างร่อนแร่ vt. วางในเปล,เอาวางและแกว่งในเปล,เลี้ยงเด็ก,ร่อนแร่. vi. นอนอยู่ในเปล -Phr. (from the cradle to the grave ตั้งแต่เกิดจนตาย,ในชั่วชีวิตนี้) -Id. (rob the cradle เป็นเพื่อน
dangle(แดง'เกิล) {dangled,dangling,dangles} vi.,vt.,n. (การ) ห้อยอย่างหลวม ๆ ,ห้อยแกว่งไปแกว่งมา,ติดสอยห้อยตาม, See also: dangler n., Syn. swing
escapementn. เฟืองแกว่ง, การหนี,วิธีการหนี
falter(ฟอล'เทอะ) {faltered,faltering,falters} v.,n. (การ) เดินสะดุด,เดินโซเซ,เดินตัวสั่น,พูดตะกุกตะกัก,ลังเล,รีรอ,วอกแวก,แกว่งไปแกว่งมา,อ้ำ ๆ อึ้ง ๆ, See also: falterer n. faltering adj. falteringly adv., Syn. doubt,hesitate
flirt(เฟลิร์ท) vi. จีบ,พูดจาเกี้ยว,เล่นรัก,ทำเล่น ๆ ,เคลื่อนอย่างกระตุกหรือสั่น สะบัด,โบก vt. โยนทิ้ง,สะบัด,ทิ้ง,ดีดทิ้ง,แกว่ง,โบก,กระดิก n. การขว้างทิ้ง,การกระตุก,การโถม,การพุ่ง., See also: flirtingly adv., Syn. toy,trifle
flourish(ฟลอ'ริช) vi. เจริญ,รุ่งเรือง,เฟื่องฟู,มั่งคั่ง,งอกงาม,โอ้อวด. vt. แกว่ง,โบก,เดินอวด,ประดับหรูหรา. n. การแกว่งการโบก,การแสดงโอ้อวด,สำนวนสละสลวย,การประดับด้วยลายดอกไม้,ภาวะที่เจริญรุ่งเรือง., See also: flourisher n.
fluctuate(ฟลัค'ชุเอท) vi.,vt. (ทำให้) ผันแปร,ขึ้น ๆ ,ลง ๆ ,แกว่งไปมา,เปลี่ยนแปลง, Syn. waver
flying(ไฟล'อิง) adj. ซึ่งบิน,เกี่ยวกับการบิน,ล่องลอย,เหมือนบิน,แกว่งไปมา,ปลิว,สะบัด,เคลื่อนที่อย่างรวดเร็ว,แพร่กระจาย,เร่งรีบ,สั้น,ชั่วประเดี๋ยว. n. การบิน. adv. ซึ่งทำได้รวดเร็ว,ไม่เฉไม่เฉียง, Syn. speedily,swiftly

English-Thai: Nontri Dictionary
brandish(vt) แกว่ง,กวัดแกว่ง,ควงดาบ
cradle(vt) ไกวเปล,แกว่งเปล,ร่อน(แร่)
dangle(vi) แกว่ง,ห้อย,โหน,ติด(ผู้หญิง)
flourish(n) ความเจริญรุ่งเรือง,การประโคม,การกวัดแกว่ง,การโบก
flourish(vi) เจริญ,เฟื่องฟู,มั่งคั่ง,โอ้อวด,ประโคม,กวัดแกว่ง,โบก
fluctuate(vi) เปลี่ยนแปลงเสมอ,ขึ้นๆลงๆ,แกว่งไปมา,ผันแปร
fluctuation(n) ความผันแปร,ความขึ้นๆลงๆ,การแกว่งไปมา
oscillate(vi) กวัดแกว่ง,สั่น,ส่าย,รัว
oscillation(n) การกวัดแกว่ง,การสั่น,การส่าย,ความลังเล
paddle(vi) พายเรือ,ลงน้ำ,แกว่งเท้า,เดินเตาะแตะ

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
揺れる[ゆれる, yureru] Thai: แกว่ง English: to sway

Are you satisfied with the result?

Go to Top