ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

เฮย

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เฮย-, *เฮย*
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เฮยอ. คำสร้อยที่ใช้ในบทร้อยกรอง เช่น น้องเฮย เจ้าเฮย.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Hayes!เฮยส์! Countdown (2011)
Hey, someone stole our dishes!เฮย, คนขโมยอาหารของเรา! Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Hey, let go of me!เฮย, ปล่อยให้ไปของฉัน! Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
-Hey, steady, men.เฮย, มั่นคง, ผู้ชาย Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Hey, look!เฮย, มอง! Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Hey, what's going on here?เฮย สิ่งที่เกิดขึ้นที่นี่? Pinocchio (1940)
Whoop! Hey, whoa, let me out!เฮย หยุด ให้ฉันออก! Pinocchio (1940)
Hey, where are you?เฮย คุณจะอยู่ที่ไหน? Pinocchio (1940)
Hey, you laugh like a donkey.เฮย คุณหัวเราะเหมือนลา Pinocchio (1940)
Home at last. Hey, maybe he's asleep.เฮย บางทีเขาอาจจะนอนหลับ Pinocchio (1940)
- Uh-huh. Uh- - Hey!อะ-ฮะ เอ่อ, เฮย คุณจะไปไหน? Pinocchio (1940)
Hey, what the--เฮย สิ่งที่เป็น เฮย ปล่อยให้ไป! Pinocchio (1940)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hayes compatiblityเทียบได้กับเฮย์สใช้อธิบายถึงสมรรถนะของโมเด็ม (Modem) หมายถึงว่า มีมาตรฐานเทียบเคียงได้กับโมเด็มยี่ห้อเฮย์ส

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top