ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

เอนไซม์

   
42 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เอนไซม์-, *เอนไซม์*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เอนไซม์[N] enzyme, Example: ต่อมที่อยู่ในระบบทางเดินอาหารจะทำหน้าที่หลั่งเอนไซม์ เพื่อการย่อย, Count unit: ชนิด, Thai definition: สารอินทรีย์ที่มีโครงสร้างซับซ้อนประเภทโปรตีน มีปรากฏอยู่ในเซลล์ที่มีชีวิตของพืชและสัตว์ ทำหน้าที่เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาเคมีของกรรมวิธีต่างๆ ทางชีววิทยา, Notes: (อังกฤษ)

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เอนไซม์น. สารอินทรีย์ที่มีโครงสร้างซับซ้อนประเภทโปรตีน มีปรากฏอยู่ในเซลล์ที่มีชีวิตของพืชและสัตว์ ทำหน้าที่เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาเคมีของกรรมวิธีต่าง ๆ ทางชีววิทยา เช่น การย่อยอาหาร การหมัก.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
enzymeเอนไซม์ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
enzymeเอนไซม์ [มีความหมายเหมือนกับ ferment ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
amylaseเอนไซม์ย่อยแป้ง, แอมีเลส [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Enzymeเอนไซม์ โปรตีนที่ทำหน้าที่เร่งปฏิกิริยาเคมี [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Enzyme-linked immunosorbent assayเอนไซม์-ลิงค์ อิมมูโนซอร์เบนท์ แอสเซย์ [TU Subject Heading]
Enzymesเอนไซม์ [TU Subject Heading]
Enzymologyเอนไซม์วิทยา [TU Subject Heading]
Proteolytic enzymesเอนไซม์โพรทิโอลิททิค [TU Subject Heading]
Adenylate Cyclaseเอนไซม์แอดินี, เอ็นไซม์อะดีนิลซัยเคลส [การแพทย์]
Amidasesเอนไซม์อะมิเดส [การแพทย์]
Amylases, Pancreaticเอนไซม์อะมิเลสจากตับอ่อน [การแพทย์]
Ananus Comosusเอนไซม์จากสับปะรด [การแพทย์]
Autolysinเอนไซม์ออโตไลซิน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The bonding enzymes in proteus molecules which...ซึ่งเกี่ยวพันกับเอนไซม์ในโมเลกุลของโปรตีอุส Sky Captain and the World of Tomorrow (2004)
I've finally isolated the enzyme.การแยกเอนไซม์ในขั้นสุดท้าย [Rec] (2007)
The enzyme is not only resistant but has mutated.ไม่เพียงแต่เอนไซม์จะดื้อยา มันยังแปรสภาพได้อีกด้วย [Rec] (2007)
You were practically living with Sylvia Plath.โทนเสียงเธอต่ำลง ก็ได้,ฉันจะทดสอบเอนไซม์ของตับ Alone (2007)
Tone it down or I will hit you.เอนไซม์ของตับ สามารถปรับให้สูงขึ้นได้ Alone (2007)
...resulted in a maverick enzyme... of the kind which induces... defective biochemical reaction and causes brain damage.ส่งผลให้เอนไซม์ที่ไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด ชนิดที่ก่อให้เกิดการ ปฏิกิริยาทางชีวเคมีข้อบกพร่อง และทำให้เกิดความเสียหายสมอง Sex Trek: Charly XXX (2007)
Many researchers are able to reverse the process through control of chemicals... which combine with the defective enzymes... and change the molecular shape of the interfering key, as it were.นักวิจัยหลายคนมีความสามารถที่จะย้อนกลับ กระบวนการผ่านการควบคุมของสารเคมี ซึ่งรวมกับเอนไซม์บกพร่อง และเปลี่ยนรูปร่างโมเลกุล ของคีย์รบกวนตามที่มันเป็น Sex Trek: Charly XXX (2007)
One area for investigation is the doctors' hypothesis... that the mind can be permanently improved... through surgery and enzyme enrichment... thereby utilizing unused portions of the brain.หนึ่งในพื้นที่เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง เป็นสมมติฐานแพทย์ ว่าจิตใจได้ดีขึ้นอย่างถาวร ผ่านการผ่าตัด และเอนไซม์การตกแต่ง Sex Trek: Charly XXX (2007)
There's also orange juice and grapefruit juice which, personally, as you know, I've never been a fan of.ซึ่งทำด้วยตัวเองทั้งหมด เท่าที่คุณรู้ ผมก็ไม่เคยดื่มาก่อน เเต่คำนึงถึงสารเอนไซม์จากพืช จำพวกโปรตีนแอลบูมินอยด์ ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ Down (2009)
The enzyme has proven to be extremely contagious.เอนไซม์ถูกพิสูจน์แล้วว่าแพร่เชื้อได้ง่ายมาก [Rec] 2 (2009)
- using a calcineurin antagonist.- ใช้ยากดเอนไซม์แคลซินิวริน Black Swan (2009)
Sulfide base, neuraminidase blocker.ซัลไฟด์เบส , ยับยั้ง เอนไซม์ที่ผิวของไวรัส What Lies Below (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เอนไซม์[n.] (ēnsāi) EN: enzyme   FR: enzyme [f, m]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
enzyme[N] เอนไซม์, See also: โปรตีนที่ควบคุมปฏิกริยาทางชีวเคมีในร่างกาย
ferment[N] เชื้อหมัก, See also: เอนไซม์, เชื้อฟู, เชื้อที่ทำส่าเหล้า
pepsin[N] เอนไซม์เพ็บซินใช้ย่อยโปรตีนให้เป็น peptides
rennin[N] เอนไซม์ที่ช่วยให้นมเป็นก้อน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
acetolaseเอนไซม์ที่กระตุ้นการเปลี่ยนแปลงแอลกอฮอลล์เป็น acetic acid
acetylcholinesteraseเอนไซม์ที่กระตุ้น hydrolysis ของ acetyl choline
acetyltransferaseเอนไซม์ที่กระตุ้นการย้าย acetyl group
adenaseเอนไซม์ที่พบในม้ามและตับอ่อนที่ทำให้ adenine เปลี่ยนเป็น hypoxanthine และ ammonia
aminoacidopathyโรคที่เกิดจากความผิดปกติในการย่อยของเอนไซม์ใน metabolic pathway ชองกรดอมิโนแอซิด
aminoacylaseเอนไซม์ในไตซึ่งกระตุ้นการเปลี่ยนแปลง hippuric acid เป็น benzoic acid และ glycine
enzyme(เอน'ไซมฺ) n. เอนไซม์,ตัวหมัก,โปรตีนที่คัดหลั่งจากเซลล์มีฤทธิ์กระตุ้นทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมีในสารอื่น ๆ โดยตัวมันเองไม่เปลี่ยนแปลง
ferment(เฟอ'เมินทฺ) n. เชื้อหมัก,เชื้อฟู,เอนไซม์ (enzyme) ,การหมัก,การบูด,การเร่ง,ความไม่สงบ,ความสับสนอลหม่าน vt. (เฟอเมนทฺ') หมัก,ปลุกปั่น,กระตุ้น. vi. เกิดการหมัก,เกิดการบูด,มีอารมณ์ตื่นเต้น,เกิดความอลหม่าน., See also: fermentability n. -fermentable adj.
lysosomeเป็นถุงเล็กภายในบรรจุด้วยเอนไซม์ hydrolytic enzyme ทำหน้าที่เป็นระบบย่อยอาหารภายในเซลล์
mitochondriaเป็นแหล่งสร้างพลังงานของอเซลล์มีโครงสร้างเป็นรูปยาวรีประกอบด้วยผนัง 2 ชั้นคล้ายเซลล์ภายในมีเอนไซม์ที่จำเป็นต่อขบวนการสันดาบ โดยนำสารอาหารมาทำปฏิกริยากับออกซิเจน ได้เป็นพลังซึ่งเก็บสะสมไว้ในรูปพลังงานสูง (ATB) ซึ่งจะถูกใช้ไปในการทำงานของเซลล์

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top