ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

เหลือม

   
27 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เหลือม-, *เหลือม*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เหลือม[N] Python reticulatus, See also: python, Syn. งูเหลือม, Example: งูเหลือมตัวหนึ่งนอนขดอยู่ใต้ต้นไม้หลังบ้าน, Count unit: ตัว, Thai definition: ชื่องูขนาดใหญ่ชนิด Python reticulatus ในวงศ์ Pythonidae ตัวโตเรียวยาว ลายสีน้ำตาลเหลือง ยาวได้ถึง 9 เมตร ที่กลางหัวมีเส้นสีดำซึ่งมักเรียกว่า ศรดำ ออกหากินในเวลากลางคืน ไม่มีพิษ เป็นงูที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก
เหลือมือ[V] be beyond one's power, See also: be beyond one's ability/capacity, , Syn. เหลือกำลัง, เหลือวิสัย, Example: ในกรณีที่เหตุการณ์เหลือมือ เราก็ต้องยอมแพ้, Thai definition: มากเกินที่จะทำได้, เกินกำลังความสามารถ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เหลือม(เหฺลือม) น. ชื่องูขนาดใหญ่ชนิด Python reticulates (Schneider) ในวงศ์ Pythonidae ตัวโตเรียวยาว ลายสีนํ้าตาลเหลือง ยาวได้ถึง ๑๐ เมตร ที่กลางหัวมีเส้นสีดำซึ่งมักเรียกว่า ศรดำ ออกหากินในเวลากลางคืน ไม่มีพิษ เป็นงูที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก.
เหลือมดินดู แสงอาทิตย์.
เหลือมน้ำดู ปากกว้าง.
เหลือมอ้อดู ปากกว้าง.
เหลือมือว. มากเกินที่จะทำได้หมด, มากเกินที่จะควบคุมดูแลได้ทั่วถึง.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It was a picture of a boa constrictor swallowing an animal.ในหนังสือธรรมชาติ เกี่ยวกับป่ายุคดึกดำบรรพ์ มันเป็นรูปงูเหลือมที่กำลังกลืนสัตว์ The Little Prince (1974)
"Boa constrictors swallow their prey whole, without chewing it." There."งูเหลือมกลืนเหยื่อได้ทั้งตัว โดยที่ไม่ต้องเคี้ยว" The Little Prince (1974)
It was a picture of a boa constrictor digesting an elephant. Obviously.เห็น ๆอยู่ว่านี่มันรูปงูเหลือม ที่กำลังย่อยช้าง The Little Prince (1974)
Since the grownups were not able to understand it, I made another, showing the elephant inside the boa constrictor, so they could see it clearly.ในเมื่อพวกผู้ใหญ่ดูแล้วไม่เข้าใจ ผมเลยวาดอีกรูปหนึ่ง ให้เห็นช้างที่อยู่ในท้องงูเหลือมชัด ๆ The Little Prince (1974)
This time, I was told to stop wasting my time drawing boa constrictors, whether from the inside or the outside, and attend to my studies, which I did.ผู้ใหญ่บอกให้ผมเลิกเสียเวลา กับการวาดรูปงูเหลือม ไม่ว่าจะเป็นในท้องงูหรือนอกท้องงู แล้วก็ไปเรียนหนังสือซะ ซึ่งผมก็เลิก The Little Prince (1974)
In time, I stopped showing my drawing and never again mentioned boa constrictors, elephants or stars.ผมเลิกเอาภาพวาดของผมให้ผู้ใหญ่ดู และไม่เคยพูดถึงงูเหลือม ช้างหรือดวงดาวอีกเลย The Little Prince (1974)
I don't want an elephant inside a boa constrictor.ไม่เอา ผมไม่ต้องการ รูปช้างในท้องงูเหลือม The Little Prince (1974)
A boa constrictor is very dangerous, and an elephant is very cumbersome.งูเหลือมมันอันตรายมาก ช้างก็ใหญ่เทอะทะไม่สะดวก The Little Prince (1974)
Unaccustomed as I am to drawing anything but boa constrictors and elephants,ไม่คุ้นเคยเหมือนที่ผมวาดอย่างอื่น นอกจากงูเหลือมกับช้าง The Little Prince (1974)
[ Schindler ] What ?คุณมีเงินเหลือมั้ย ซ่อนไว้ตรงไหนบ้างที่ผมไม่รู้ Schindler's List (1993)
- Any more women and children? - They're all aboard, Mr. Murdoch.- มีผู้หญิงกับเด็กๆ เหลือมั้ย Titanic (1997)
Now give us the rest to set it right.- เอาละ ตอนนี้เอารหัสส่วนที่เหลือมา... - คุณมันเห็นแก่ตัว ไร้ความรับผิดชอบ Pi (1998)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เหลือม[n.] (leūam) EN: reticulated python   FR: python réticulé [m] ; python [m]
เหลือมือ[v.] (leūamoē) EN: be beyond one's power ; be beyond one's ability/capacity   

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
anaconda(แอนนะคอน' ดะ) n. งูขนาดใหญ่ชนิดหนึ่งในอเมริกาใต้, งูเหลือมหรืองูหลามขนาดใหญ่
boa(โบ'อะ) n. งูเหลือม -pl. boas
boa constrictorn. งูเหลือม
manageable(แมน'นิจจะเบิล) adj. จัดการได้,ควบคุมได้,ปกครองได้,ไม่เหลือมือ., See also: manageably adv. manageability,manageableness n., Syn. governable

English-Thai: Nontri Dictionary
boa(n) งูเหลือม
python(n) งูเหลือม,งูหลาม

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top