ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

เส้นทาง

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เส้นทาง-, *เส้นทาง*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เส้นทาง(n) route, See also: way, course, line, passage, path, Syn. ทาง, วิถีทาง, , Example: ตลอดเส้นทางที่แม่น้ำหวงเหอที่ไหลผ่าน ล้วนเป็นแหล่งกำเนิดอารยธรรมสมัยโบราณของจีน, Count Unit: เส้น, Thai Definition: ทางสัญจร
เส้นทางลัด(n) shortcut, See also: more direct or shorter route than that usually taken, Syn. ทางลัด, Example: เราจะไปเส้นทางลัดเพื่อหลีกปัญหารถติด
เส้นทางการค้า(n) trade route, See also: trade way, Syn. เส้นทางพาณิชย์, Example: เขาเป็นผู้ยึดกุมเส้นทางการค้ามุกดาหาร-ลาวไว้อย่างเบ็ดเสร็จ, Count Unit: เส้นทาง, Thai Definition: เส้นทางที่ใช้เป็นที่คมนาคมติดต่อในการค้าขาย
เส้นทางเดินเรือ(n) sea lanes, See also: shipping lanes, shipping route, Example: ตั้งแต่ต้นคริสต์ศตวรรษที่ 15 เป็นต้นมา ชาวยุโรปเริ่มแสวงหาเส้นทางเดินเรือมายังตะวันออก, Count Unit: เส้น
เส้นทางเดินเรือ(n) sea lanes, See also: shipping lanes, shipping route, Example: ตั้งแต่ต้นคริสต์ศตวรรษที่ 15 เป็นต้นมา ชาวยุโรปเริ่มแสวงหาเส้นทางเดินเรือมายังตะวันออก, Count Unit: เส้น

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เส้นทางน. ทาง, แนวทาง, เช่น ไปสำรวจเส้นทางก่อนเดินทาง.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
routeเส้นทาง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
routeเส้นทาง [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
alternate route; alternative routeเส้นทางเผื่อเลือก [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
alternative route; alternate routeเส้นทางเผื่อเลือก [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
East-West Economic Corrideor (Asia)เส้นทางเชื่อมสายตะวันตก-ตะวันออก (เอเชีย) [TU Subject Heading]
Silk Roadเส้นทางสายไหม [TU Subject Heading]
Trade routesเส้นทางการค้า [TU Subject Heading]
Collect Routeเส้นทางเก็บขนขยะ [สิ่งแวดล้อม]
Collection Routeเส้นทางเก็บขนขยะ [สิ่งแวดล้อม]
BackboneBackbone, เส้นทางหลักของสายสัญญาณของเครือข่าย ที่เชื่อมโยงอุปกรณ์การสื่อสาร และเครื่องคอมพิวเตอร์หลักเข้าไว้ด้วยกัน สายสัญญาณที่ใช้ส่วนใหญ่จะเป็นเส้นใยแก้วนำแสง (Fiber Optics) [คอมพิวเตอร์]
Streamlineเส้นทางลม [อุตุนิยมวิทยา]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Take the straight and narrow path and if you start to slideใช้เส้นทางตรงและ แคบ และถ้าคุณเริ่มต้นที่จะเลื่อน Pinocchio (1940)
Take the straight and narrow path and if you start to slideใช้เส้นทางตรงและแคบ และถ้าคุณเริ่มต้นที่จะเลื่อน Pinocchio (1940)
I got a good sense of where l'm going.ฉันมองเส้นทางเก่ง The Good, the Bad and the Ugly (1966)
Across the world, we've trod the stony path from defeat to final victory.ทั่วโลกเราได้เหยียบเส้นทางหิน จากความพ่ายแพ้เพื่อชัยชนะ ครั้งสุดท้าย และเร็ว ๆ นี้ผู้ยิ่งใหญ่ผู้ตัดสิน ดังกล่าวข้างต้น How I Won the War (1967)
Don't you think we should ask somebody for directions?เฮย, คุณไม่คิดว่า เราควรจะถามใครสักคนสำหรับ เส้นทาง? Yellow Submarine (1968)
What about that southern route around Tulsa?แล้วเส้นทางด้านใต้รอบทัลซ่าล่ะ Airplane! (1980)
The co-pilot had fish. What did the navigator have?นักบินผู้ช่วยก็กินปลา เจ้าหน้าที่นำเส้นทางกินอะไร Airplane! (1980)
Captain Oveur's passed out. We've lost the co-pilot and navigator, too.กัปตันโอเวอร์หมดสติไปแล้วค่ะ นักบินผู้ช่วยกับเจ้าหน้าที่นำเส้นทางด้วย Airplane! (1980)
Course Zero Niner Zero.เส้นทางบิน 090 Airplane! (1980)
- They could be miles off course.- พวกเขาอาจอยู่นอกเส้นทางหลายไมล์ Airplane! (1980)
8 miles. Turn right to heading 044.8 ไมล์ เลี้ยวขวาไปที่เส้นทาง 044 Airplane! (1980)
That is our lifeline to a place beyond that vermin on machines.มันคือเส้นทางชีวิตเราก่อนถึงที่ใหม่ ที่จะต้องเดินออกไปเจอพวกชั่ว The Road Warrior (1981)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เส้นทาง[senthāng] (n) EN: way ; route ; path ; course ; line ; passage  FR: route [ f ] ; chemin [ m ] ; voie [ f ] ; sentier [ m ] ; parcours [ m ] ; liaison [ f ] ; trajet [ m ] ; ligne [ f ]
เส้นทาง[Senthāng] (tm) EN: Sentang  FR: Sentang
เส้นทางการค้า[senthāng kānkhā] (n, exp) EN: trade route ; trade way  FR: route commerciale [ f ] ; voie commerciale [ f ]
เส้นทางการจัดส่ง[senthāng kān jatsong] (n, exp) EN: delivery route
เส้นทางธรรมชาติ[senthāng thammachāt] (n, exp) EN: nature trail
เส้นทางน้ำ[senthāng nām] (n, exp) FR: voie fluviale [ f ]
เส้นทางบิน[senthāng bin] (n, exp) EN: route  FR: ligne aérienne [ f ] ; liaison aérienne [ f ] ; route aérienne [ f ] ; voie aérienne [ f ]
เส้นทางพาณิชย์[senthāng phānit] (n, exp) EN: trade route
เส้นทางรถไฟ[senthāng rotfai] (n, exp) FR: ligne de chemin de fer [ f ] ; ligne ferroviaire [ f ]
เส้นทางลัด[senthāng lat] (n, exp) EN: shortcut ; shorter route  FR: raccourci [ m ]

English-Thai: Longdo Dictionary
on the right trackเป็นสำนวน แปลว่า มาถูกทางแล้ว, อยู่บนเส้นทางที่ถูกต้อง
path(n) เส้นทาง

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
air lane(n) เส้นทางการบิน, Syn. airway
airway(n) เส้นทางบิน, Syn. air lane
artery(n) เส้นทางหลัก, Syn. highway, main road
buslane(n) เส้นทางเดินรถโดยสาร
carriage way(n) ถนน, See also: เส้นทางสำหรับรถวิ่ง, ถนน ที่แยกเลนไว้สำหรับรถวิ่งเร็วและวิ่งช้า
channel(n) เส้นทางที่ใช้ลำเลียง
course(n) เส้นทาง, See also: แนวทาง, วิถีทาง, Syn. route, direction, passage
detour(n) เส้นทางอ้อม, See also: ทางเบี่ยง, ทางอ้อม, ทางเลี่ยง, Syn. alternative route, deviation
flyway(n) เส้นทางในการบินอพยพของนก
line(n) เส้นทางคมนาคม, See also: เส้นทางเดินรถ, เดินเรือ, Syn. route

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
air laneเส้นทางการบิน, สายการบิน
avenue(แอฟ'วะนิว) n. ถนนกว้างใหญ่, ถนนเอก, วิถีทาง, เส้นทาง, ลู่ทาง, Syn. thoroughfare, lane, approach, walk
circuit(เซอ'คิท) { circuited, circuiting, circuits } n. วงจร, วงจรไฟฟ้า, การเคลื่อนรอบ, ผู้เดินทางรอบ, เส้นทางครบรอบ, กลุ่มโรงภาพยนตร์ (ไนต์คลับหรืออื่น ๆ) ที่มีเจ้าของหรือผู้จัดการคนเดียวกัน, สมาคม, สมาคมกีฬา vt., vi. เดินรอบ, เคลื่อนที่รอบ, โคจรรอบ, See also: circuita
corridor(คอ'ริดอรฺ) n. ระเบียง, เฉลียง, เขตฉนวน, เส้นทางการบิน, Syn. hallway, hall
course(คอร์ส) { coursed, coursing, courses } n. เส้นทาง, วิถีทาง, แนวทางเดิน, แนวทางปฏิบัติ, แนวความคิด, ลำน้ำ, สาย, หลักสูตร, กระบวนวิชา, ช่วงระยะเวลาการรักษา, จานหนึ่ง (อาหาร) , ชุดหนึ่ง (ยา, การบรรยาย) , ระดู, การไล่ล่า (โดยสุนัขล่าเนื้อ) vt. วิ่งผ่าน, วิ่งข้าม, ไล่, ไล่ตาม, ไล่ล่า, ก่
grid(กริด) n. ตะแกรง, ลูกกรงเหล็ก, แผ่นตะกั่วในหม้อแบตเตอรี่, ขดลวด ในหลอดวิทยุ, สายไฟฟ้า, เส้นทางรถไฟ, Syn. gridiron
itinerary(ไอทิน'เนอระรี) n. เส้นทาง, รายละเอียดของการเดินทาง, ค่าใช้จ่ายของการเดินทาง, บันทึกการเดินทาง, คู่มือการเดินทาง. adj. เกี่ยวกับการเดินทาง, Syn. plan, route, path
line(ไลนฺ) { lined, lining, lines } n. เส้น, สาย, เชือก, เส้นแบ่ง, เส้นระดับ, ลายเส้น, สายโทรเลข, สายโทรศัพท์, เส้นโลหะ, เส้นเขต, เส้นทางคมนาคม, เส้นโน้ตเพลง, เส้นวิ่ง, เส้นทางเดินรถเดินเรือ, สายการบิน, สายเบ็ด, สายเชือก, แถว, แนว, แนวหน้า, วิธีการ vi. เรียงเป็นแนว, เรียงเป็นเส้นตรง,
mesenteryเป็น membrane ซึ่งช่วยยึดลำไส้เล็กให้ติดกับผนังช่องท้องและเป็นเส้นทางที่เลือด ท่อน้ำเหลือง และเส้นประสาทผ่านเข้าออกจากลำไส้เล็ก
pathเส้นทางเป็นคำสั่งในระบบดอส ใช้ในแฟ้มข้อมูล autoexec.bat เพื่อให้สามารถเข้าถึงแฟ้มข้อมูลที่เก็บอยู่ได้ โดยไม่ต้องบอกที่เก็บทุกครั้ง ตัวอย่าง เช่นPATH=C:\DOS; C: \WINDOWS ; C:\ WINWORD ; C: \EXCEL

English-Thai: Nontri Dictionary
corridor(n) ฉนวน, ทางเดิน, เฉลียง, ระเบียง, เส้นทางบิน
course(n) เส้นทางเดินเรือ, ทางเดิน, หลักสูตร, กระบวนวิชา, อาหารมื้อหนึ่ง
itinerary(n) การท่องเที่ยว, กำหนดการเดินทาง, การเดินทาง, เส้นทาง, คู่มือเดินทาง
line(n) เส้นตรง, แนว, เส้นทาง, แถว, สายโทรศัพท์, สายโลหิต, บรรทัด, เชือก
path(n) ทางเดิน, ทางเท้า, บาทวิถี, วิถีทาง, ทางผ่าน, เส้นทาง, ทางโคจร
pathway(n) ทางเดิน, ทางเท้า, บาทวิถี, วิถีทาง, ทางผ่าน, เส้นทาง, ทางโคจร
road(n) ทาง, ถนน, เส้นทาง, วิถีทาง
route(n) เส้นทาง, ทางเดิน, ทาง, การเดินทาง
shortcut(n) เส้นทางลัด

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
obstacle courseเส้นทางวิบาก

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
人生航路[じんせいこうろ, jinseikouro] เส้นทางเดินของชีวิต
総武線[そうぶせん, soubusen] (n, name) เส้นทางรถไฟสายโซบุของ JR (Japanese Railway) วิ่งระหว่างโตเกียวกับชิบะ สัญลักษณ์ใช้สีเหลือง (ข้อมูล พฤศจิกายน 2546)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
ルート[るーと, ruto] เส้นทาง ช่องทาง

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
経路[けいろ, keiro] TH: เส้นทาง ทางผ่าน  EN: route

German-Thai: Longdo Dictionary
Weg(n) |der, pl. Wege| เส้นทาง, See also: die Route
Weise(n) |die, pl. Weisen| วิธีการ, เส้นทางวิธี (ไม่ใช่ทางเดิน)
direkt(adv, adj) ตรง ไม่อ้อม (ใช้บอกเส้นทาง) เช่น Ich fahre direkt zur Arbeit. ผมขับรถตรงไปที่ทำงานเลย ไม่แวะที่ไหน
verlaufen(vi) |verlief, hat/ist verlaufen| สิ่งใดสิ่งหนึ่งเดินหรือดำเนินไปในทิศทางหนึ่ง เช่น Der Weg verläuft zwischen zwei Dörfen. เส้นทางนี้วิ่งผ่านระหว่างสองหมู่บ้าน

French-Thai: Longdo Dictionary
chemin(n) n.m. เส้นทาง
Image:

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top