ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

เสียใจกับ

   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เสียใจกับ-, *เสียใจกับ*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'm sorry for the mishap that occurred to Madam Napaloni.ผมมีความเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้น กับ ท่านผู้หญิง เนโพโลนี The Great Dictator (1940)
Wadsworth, I'll make you sorry you ever started this.วัดส์เวิร์ท ฉันจะทำให้คุณ เสียใจกับสิ่งที่คุณทำ Clue (1985)
Well, I'm sorry about your head, though, but I thought you were one of them.คือ, พ่อเสียใจกับหัวของลูกด้วย, ถึงแม้ว่า, พ่อคิดว่า ลูกเป็นคนของพวกนั้น Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
I think it kind of him to condole with us.ฉันคิดว่ามันเป็นความใจดีของเขา ที่จะมาแสดงความเสียใจกับพวกเรา Episode #1.5 (1995)
You're just feeling bad because of what happened.ลูกคงเสียใจกับเรื่องนั้น The Truman Show (1998)
I feel so sorry for you.ฉันรู้สึกเสียใจกับคุณด้วย Dark Harbor (1998)
The answer won't affect me.ฉันไม่เสียใจกับคำตอบหรอก Unbreakable (2000)
I feel so bad for her.ฉันรู้สึกเสียใจกับเธอนะ Autumn in My Heart (2000)
And so this is the time for those of us left behind to share our burden.เชลลี่ ฟิชเชอร์ จากไปก่อนเวลาอันควร เราได้เศร้าโครง และเสียใจกับการจากไปของเธอ Valentine (2001)
You know, I am really sorry about all this.รู้ไหม แม่เสียใจกับเรื่องที่เกิดขึ้น Maid in Manhattan (2002)
I'm truly sorry for what I've done to you and yours. All right.ผมเสียใจกับสิ่งที่ทำต่อคุณและครอบครัวจริงๆนะ ยอมรับ Signs (2002)
I do not resent my karma. I'm grateful for it.ผมไม่เคยเสียใจกับกรรมของตัวเอง / ผมภูมิใจมากกว่า The Matrix Revolutions (2003)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cast down[PHRV] เสียใจกับ, See also: เศร้าใจกับ, สะเทือนใจกับ
pine over[PHRV] เศร้าโศกกับ, See also: เสียใจกับ, Syn. languish for, languish over
repent of[PHRV] เสียใจกับสิ่งที่ทำ, See also: สำนึกผิด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
commiserate(คะมิซ'ซะเรท) {commiserated,commiserating,commiserates} vt.,vi. แสดงความเสียใจกับ,เห็นใจ,สงสาร,สังเวช,เวทนา., See also: commiseration n. ดูcommiserate, Syn. pity,sympathize

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top