ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

เสียอีก

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เสียอีก-, *เสียอีก*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- It doesn't seem your type at all. - I thought you'd like it.ฉันนึกว่าคุณจะชอบเสียอีก Rebecca (1940)
Better than you ever expected.ดีกว่าที่นายคาดไว้เสียอีก Rebecca (1940)
Horses! We can't afford to lose any horses, you dummy!ม้าเหรอ เราไม่มีม้าจะเสียอีกแล้ว Blazing Saddles (1974)
Your biased Grand Teacher taught her more than this.อาจารย์ยายของเจ้าสอนนางมากกว่านี้เสียอีกReturn of the Condor Heroes (1983)
Here's your lunch pail. I was thinking we'd only stay a short time.นี่กล่องอาหารของเธอ ฉันคิดเราไม่ต้องอยู่นานเสียอีก Return to Oz (1985)
He's been ruling this land long before our village established.เขาอยู่ที่นี่มานาน ก่อนเรามาตั้ง รกรากเสียอีก Vampire Hunter D (1985)
- Thank you.เข้ามาเลย ที่นี่กว้างขวางกว่าห้องครูใหญ่เสียอีก Big (1988)
Thought you two were watching some game.นึกว่านายกับลูกจะไปดูการแข่งขันเสียอีก Field of Dreams (1989)
My reputation precedes me.ชื่อเสียงของผม มาถึงก่อนตัวเสียอีกIndiana Jones and the Last Crusade (1989)
Say, you're a lot smaller than my last master.ท่านตัวเล็กกว่า นายข้าคนก่อนเสียอีก หรือว่าข้าตัวใหญ่ขึ้นกันแน่นะ Aladdin (1992)
That's right. You've certainly proven your worth as far as I'm concerned.ถูกแล้ว เจ้าได้พิสูจน์ถึงคุณค่าของเจ้าแล้ว ยิ่งกว่าที่ข้าจะคาดเสียอีก Aladdin (1992)
I thought you lived in London.ฉันคิดว่าเธออยู่ ที่ลอนดอนเสียอีก Wuthering Heights (1992)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เสียอีก[X] (sīa īk) EN: [put after a verb or adjective for emphasis or when talking about something unexpected]   

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top