ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

เสียรูป

   
22 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เสียรูป-, *เสียรูป*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เสียรูป[V] be out of shape, See also: lose shape, Syn. เสียทรง, เสียรูปทรง, เสียรูปเสียทรง, Ant. ได้รูป, Example: กลางวันที่มีแดดจัดอุณหภูมิที่สูงเกินไปจะทำให้ดิสก์บิดเบี้ยวเสียรูป, Thai definition: ผิดรูปผิดร่างไป
เสียรูปทรง[V] be contorted, See also: be twisted, not be the correct shape, not have the right appearance, Syn. เสียรูป, ผิดลักษณะ, ผิดส่วน, Example: บ้านหลังนี้เสียรูปทรง เพราะก่อสร้างไม่ได้ขนาด, Thai definition: ไม่เป็นรูปร่าง
เสียรูปเสียทรง[V] be misshapen, See also: be out of shape, be twisted, out of shape, Syn. ผิดลักษณะ, เสียรูป, เสียรูปร่าง, Example: การซักเสื้อไม่ถูกวิธี อาจทำให้เสื้อเสียรูปเสียทรงได้

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เสียรูปก. ผิดรูปผิดร่างไป เช่น กระเป๋าใบนี้ใส่ของอัดแน่นจนเกินไป ทำให้เสียรูปหมด.
เสียรูปคดีก. เป็นผลให้คดีเปลี่ยนไปในทางที่เสียเปรียบ.
เสียรูปทรง, เสียรูปเสียทรงก. ผิดไปจากรูปทรงเดิม, ผิดไปจากรูปทรงที่ถือว่างาม, เช่น เขาป่วยหนักมา ๓ เดือน ผอมมากจนเสียรูปเสียทรงหมด ตอนสาว ๆ ก็รูปร่างดี พอมีอายุมากขึ้น อ้วนเผละจนเสียรูปทรงหมด.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
If you deface any document, we can trace it through the ink in this pen.ถ้าคุณทำให้เสียรูปเอกสารใด ๆ เราสามารถ ติดตามมันผ่า? In the Name of the Father (1993)
Now, your plan went south, and you had to scramble, didn't you?-คุณหมายความว่า "ฉีกขาด" -เสียรูป Lost Son (2004)
I expect you to do as little damage to it as humanly possible, got it?หวังว่า จะไม่ทำให้เสียรูปคดีน่ะ ทำเท่าที่ มนุษย์จะทำได้ Devil (2010)
Leaner lines. I still have mobility.ยังคิ้วได้ไม่เสียรูปทรง American Reunion (2012)
I think... there's more behind this case, and we have to figure out Ji Yaohua's involvement.ยังมีคนอยู่เบื้องหลังอีก กันไม่ให้จีเหยาฮัวทำเสียรูปคดีด้วย The Four (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เสียรูป[v. exp.] (sīarūp) EN: be out of shape ; lose shape   FR: se déformer

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hack(แฮค) v. ฟัน,ตัด,สับ,คราด,ทำให้เสียหาย,ทำให้ได้รับบาดเจ็บ,ทำให้เสียรูปร่าง,ไอครอก ๆ ,เตะแข้ง,ไปเรื่อยเปื่อย,เที่ยวเตร่ n. การฟัน,การตัด,การสับ,การไอครอก ๆ ,นักเขียนรับจ้าง,ม้าแก่, ม้าที่ให้เช่า , แท็กซี่,หิ้งตากอาหาร, Syn. chop,cut
lacerate(แลส'เซอเรท) vt. ฉีกขาด,ทำให้เสียรูปร่าง,ทรมานจิตใจ,ทำให้ทุกข์ใจ., See also: lacerability n. ดูlacerate lacerable adj. ดูlacerate lacerative adj. ดูlacerate, Syn. mangled
laceration(แลสเซอเร'เชิน) n. การฉีกขาด,การบุบสลาย,การเสียรูปร่าง,การทรมานจิตใจ,การทุกข์ใจ,บาดแผลที่ฉีกขาด,บาดแผลที่บุบบู้บี้
mangle(แมง'เกิล) vt. ตัดเฉือนหรือขยี้จนเสียรูปเสียร่าง,ทำให้เสีย,ทำให้เสียหาย,ทำให้บุบบู้บี้,ทำให้แหลกเหลว,รีดน้ำออกจากผ้า,กลิ้งให้เรียบ n. เครื่องรีดน้ำออกจากผ้า,เครื่องบีบผ้าที่ซักแล้วด้วยลูกกลิ้ง, See also: mangler n. -S...
mar(มาร์) vt. ทำให้เสื่อมเสีย,ทำให้เสียหาย,ทำลาย,ทำให้เสียโฉม,ทำให้เสียรูปเสียร่าง

English-Thai: Nontri Dictionary
deface(vt) ทำให้เสียโฉม,ทำให้เสียรูป,ทำให้ไม่สวย,ทำให้นุ่มสลวย
disfigure(vt) ทำให้ผิดรูปผิดร่าง,ทำให้เสียรูป,ทำให้เสียโฉม
distortion(n) การทำให้เสียรูป,การบิดเบือน,การผิดส่วน
lacerate(vt) ฉีกขาด,ทำให้ถลอก,ทำให้เสียรูปร่าง
shapeless(adj) ไม่มีรูปแบบ,ไม่มีรูปร่าง,เสียรูป

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top