Search result for

เล่า

(79 entries)
(0.0326 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เล่า-, *เล่า*
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - จีน (ZH) (UNAPPROVED version -- use with care )
ขนมเปี๊ยะโบรานแต้เล่าจิ้นเส็งขนมเปี๊ยะโบรานแต้เล่าจิ้นเส็ง

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เล่า[V] tell, See also: relate, recount, narrate, describe, recite, Syn. เล่าเรื่อง, Example: ท่านนายพลเคยเล่าว่าบ้านเดิมอยู่ในวัดสะตือ จึงมีความผูกพันกับวัดนี้เป็นพิเศษ, Thai definition: พูดหรือบอกเรื่องราวให้ผู้อื่นฟัง
เล่าขาน[V] tell (a story), See also: narrate, relate, recount, Syn. กล่าวขาน, Example: เรื่องที่เกิดขึ้นในอดีตหลายเรื่องกลายเป็นตำนานที่ผู้คนเล่าขานกันมาถึงปัจจุบัน, Thai definition: บอกเรื่องราวในอดีตต่อๆ กันมา
เล่าขาน[V] tell (a story), See also: narrate, relate, recount, Syn. กล่าวขาน, Example: เรื่องที่เกิดขึ้นในอดีตหลายเรื่องกลายเป็นตำนานที่ผู้คนเล่าขานกันมาถึงปัจจุบัน, Thai definition: บอกเรื่องราวในอดีตต่อๆ กันมา
เล่าลือ[V] rumor, See also: be rumored, be widely spoken, Syn. ลือ, เลื่องลือ, ร่ำลือ, Example: ข่าวของเขาเล่าลือไปอย่างรวดเร็วเหมือนไฟไหม้ป่า, Thai definition: แพร่ข่าวกันแซ่, กระจายข่าวกันแซ่
เล่าเรื่อง[V] relate, See also: tell, recount, narrate, describe, recite, Syn. เล่า, Example: คุณย่าชอบเล่าเรื่องสมัยที่ยังเป็นสาวให้หลานๆ ฟังอยู่เสมอ, Thai definition: พูดหรือบอกกล่าวเนื้อความต่างๆ ให้ผู้อื่นฟัง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เล่าก. พูดหรือบอกเรื่องราวให้ผู้อื่นฟัง เช่น เล่าเรื่อง.
เล่าว. คำใช้ประกอบข้อความข้างหน้าเพื่อยืนยันให้มีนํ้าหนักขึ้น เช่น มิน่าเล่า กินไหมเล่า ซนอย่างนี้นี่เล่า ถึงได้ถูกตี, ล่ะ ก็ว่า.
เล้า ๑น. คอกสำหรับให้สัตว์เช่นเป็ดและหมูอยู่.
เล้า ๒น. ปีระกา.
เล่ามนตร์ก. ท่องบ่นมนตร์, สาธยายมนตร์.
เล่าลือก. แพร่ข่าวกันแซ่ เช่น เขาเล่าลือกันว่าจะเกิดน้ำท่วมใหญ่.
เล่าเรียนก. ท่องบ่น เช่น เล่าเรียนคาถาอาคม, ศึกษาหาความรู้ เช่น เขาเล่าเรียนมา อย่าไปเถียงเขา, เรียกเงินที่ต้องชำระเพื่อศึกษาหาความรู้ ว่า ค่าเล่าเรียน.
เล้าโลมก. กอดจูบลูบคลำแสดงความรัก, พูดปลอบโยนให้โอนอ่อนตาม, โลมเล้า ก็ว่า.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Go ahead.เล่าสิ Prisoners (2013)
The young lady before you told me delightful story.ผู้หญิงคนก่อนหน้าคุณเค้าเล่าเรื่องสนุกๆให้ผมฟัง New Haven Can Wait (2008)
I'd love for you to hear about it. Shall we?หนูอยากเล่าให้คุณฟังจังค่ะ.ดีมั้ยคะ? New Haven Can Wait (2008)
Well, I'd love to say, "tell me all about it" and mean itโอเคๆ เล่าให้ฉันฟังสิ New Haven Can Wait (2008)
The story of how you two met.เล่าหน่อยสิว่าพวกเธอเจอกันได้ยังไง Chuck in Real Life (2008)
Is there a particular memory that stands out?มีเรื่องพิเศษอยากเล่าไหม? Chuck in Real Life (2008)
From what you told me, this thing is pretty intenseจากที่ลูกเล่าให้พ่อฟัง เรื่องนี้มันชักจะรุ่นแรงไปแล้ว Chuck in Real Life (2008)
So, serena, tell me about karl- แล้ว เซรีน่า เช่าเล่าให้ฉันฟังถึงงานวันเกิดของ คาร์ล ลาเกอร์เฟลด์ หน่อยสิจ๊ะ There Might be Blood (2008)
- They must know about- - About what?พวกเขาต้องรู้เรื่องแน่นอน\ เรื่องอะไรกันเล่า Dead Space: Downfall (2008)
You can tell me later.เอาไว้เล่าที่หลังเถอะน่า Dead Space: Downfall (2008)
When you sleep with the same person over and over, that's when you need accessories.คุณนอนกับคนเดิมครั้งแล้วครั้งเล่า นั่นเมื่อจำเป็น Lucky Thirteen (2008)
You should know that being bummed isn't necessarily a pathology.คุณก็รู้ว่าสิ่งเล่านี้ทำให้พวกเขาล้มเหลว มันไม่จำเป็นต้องเป็นพยาธิวิทยา Joy (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เล่า[v.] (lao) EN: tell ; relate ; recount ; narrate ; describe ; recite   FR: dire ; raconter ; réciter ; conter (vx)
เล่า[X] (lao) FR: dites moi ?
เล้า[n.] (lao) EN: stable ; stall ; pen ; fold (sheep) ; coop (duck, cock) ; sty (pig) ; corral (elephant, horse, cattle)   FR: enclos [m] ; étable [f] ; porcherie [f] ; corral [m]
เล่าขาน[v.] (laokhān) EN: tell ; narrate ; relate ; recount   FR: raconter ; narrer
เล่าลือ[v.] (laoleū) EN: rumor ; be rumored ; be widely spoken   
เล้าลูกไก่[n. exp.] (lao lūkkai) FR: poussinière [f]
เล้าหมู[n. exp.] (lao mū) EN: pigsty ; pig pen   FR: porcherie [f]
เล้าเป็ด[n. exp.] (lao pet) EN: duck pen   
เล่าเรียน[v.] (laorīen) FR: étudier ; apprendre
เล่าเรื่อง[v. exp.] (lao reūang) EN: relate ; tell ; recount ; narrate ; describe ; recite   FR: raconter ; narrer ; relater ; rendre compte de

English-Thai: Longdo Dictionary
word of mouth(idiom) การบอกเล่าแบบปากต่อปาก, การบอกต่อ, การเล่าสู่กันฟัง เช่น The gossip grew by word of mouth.
advent calendar(n) ปฏิทินชนิดหนึ่งซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเทศกาลศักดิ์สิทธิ์ของการมาจุติของพระเยซู เริ่มเฉลิมกันในเดือนธันวาคม ซึ่งผู้ใหญ่มักให้เป็นของขวัญแก่เด็กๆ ปฏิทินนี้ประกอบด้วยแผ่นกระดาษสองแผ่นซ้อนทับกัน มีช่องที่ถูกประดิษฐ์ขึ้นมาเพื่อให้เป็นประตูเปิดได้จากกระดาษชั้นบน ประตูเหล่านี้มีตั้งแต่วันที่ 1 ถึง 24 ธันวาคม ก่อนถึงวันคริสต์มาส ซึ่งแต่ละช่องจะบอกเล่าถึงเรื่องราวของการประสูติของพระเยซู และอาจมีขนม ของขวัญชิ้นเล็กๆซ่อนอยู่ด้วยก็ได้
retell(vt) รื้อฟื้น, บอกเล่าอีกครั้ง

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
blubber out[PHRV] เล่าอย่างสะอึกสะอื้น, See also: เล่าไปร้องไห้ไป
cough out[PHRV] เล่าอย่างไม่เต็มใจ (หลังจากถูกชักชวนหรือคะยั้นคะยอ) (คำไม่เป็นทางการ), Syn. cough up, spit up
crack a joke[IDM] เล่าเรื่องตลก
cut a long story short[IDM] เล่าแบบให้รายละเอียดสั้นๆหรือเล็กน้อย
dine out on[PHRV] เล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้คนอื่นฟังหรืออ่าน (มักเป็นเรื่องสั้นหรือข่าว), Syn. dine off
draw mild[PHRV] เล่าเรื่อง
describe[VT] บรรยาย, See also: เล่า, พรรณนา, บอก, แถลง, ระบุ, Syn. express, harrate, report, quote
fable[VT] เล่านิทาน, See also: เล่าเรื่องโกหก
gasp out[PHRV] เล่าอย่างกระหืดกระหอบ, See also: บอกอย่างหายใจเหนื่อยหอบ, Syn. pant out
give away[PHRV] เผย, See also: เล่าความลับ (โดยเจตนาและไม่เจตนา)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
again and againครั้งแล้วครั้งเล่า, Syn. often)
anecdotist(แอน' นิโดทิสทฺ) n. ผู้เล่าเรื่องราวเล็ก ๆ น้อย ๆ , ผู้เล่าเกร็ดประวัติ
augean stablesคอกวัวของพระเจ้า Augeas ซึ่งเล่ากันว่ามีวัวอยู่ 3000 ตัวที่ไม่เคยได้ทำความสะอาดต่อม Hercules ได้ใช้น้ำในแม่น้ำ Alpheus ล้างวันเดียวสะอาด
day-to-dayadj. วันแล้ววันเล่า,ประจำวัน
erudition(เออรูดิช'เชิน) n. ความรู้,การเล่าเรียน,ความแก่เรียน,การมีความรู้สูง
fable(เฟ'เบิล) n. นิทานสั้น,นิทาน,ชาดก,ความเท็จ v. เล่านิทาน,โกหก., See also: fabler n.
fame(เฟม) n. ชื่อเสียง,กิตติศัพท์,เกียรติยศ,เกียรติคุณ,ศักดิ์ศรี,ข่าวลือ,การเล่าลือ. vt. ทำให้มีชี่อเสียง,เลื่องลือ.
fee(ฟี) {feeed,feeing,fees} n. ค่าธรรมเนียม,ค่าเล่าเรียน,เงินรางวัล,ค่าตอบแทน,ค่าบริการ. vt. ให้ค่าธรรมเนียม, Syn. stipend
folk talen. เรื่องที่เล่าลือกันมา., Syn. folk story
hula ###SW. hula (ฮู'ละ ฮู'ละ) n. การเต้นระบำฮาวายที่มีการโบกมือและแขนเล่าเรื่องต่าง ๆ, Syn. hula dance,hula

English-Thai: Nontri Dictionary
declarative(adj) ซึ่งบอกเล่า,ที่เปิดเผย,ที่ประกาศ,ที่อธิบาย
erudition(n) ความคงแก่เรียน,การเล่าเรียน,ความรู้
fable(vi,vt) เล่านิทาน,เล่านิยาย,พูดโกหก,พูดเท็จ,ปั้นน้ำเป็นตัว,แต่งเรื่องขึ้น
fee(n) ค่าบริการ,ค่าตอบแทน,ค่าธรรมเนียม,ค่าเล่าเรียน
hearsay(n) คำพูดสามัญ,คำบอกเล่า,การได้ยินมา,ข่าวลือ,เรื่องเล่า
impart(vt) บอก,แจ้ง,เล่าเรื่อง,ให้,ส่ง,มอบให้
indication(n) การแสดง,การบอกเล่า,การบ่งบอก,เครื่องหมายแสดง
indicative(adj) ซึ่งบอกเล่า,ซึ่งบ่งบอก,ซึ่งแสดง,ซึ่งชี้แนะ
lay(n) บทเพลง,กลอนสั้น,เรื่องเล่าสั้นๆ
learn(vi,vt) เรียน,ศึกษา,เล่าเรียน,รู้,ทราบ,หัด

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
物語る[ものがたる, monogataru] Thai: เล่าเรื่อง English: to tell
語る[かたる, kataru] Thai: เล่า English: to talk

German-Thai: Longdo Dictionary
erzählen(vt) |erzählte, hat erzählt| บอกเล่า, อธิบายเรื่องหนึ่งๆ, See also: berichten, sagen
immer wieder(adv) ครั้งแล้วครั้งเล่า, เอาอีกเรื่อยๆ
bei(prep) ด้วยหรือโดย (ที่ใช้บ่งเหตุผล) เช่น Bei seinem Reichtum kann er immer wieder ein neues Auto kaufen. เขาสามารถซื้อรถใหม่คันแล้วคันเล่าด้วยความร่ำรวยของเขา
finanzieren(vt) |finanzierte, hat finanziert| จัดหาเงินทุนสำหรับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เช่น Wie hast du dein Studium finanziert? เธอจัดการเรื่องค่าเล่าเรียนอย่างไร
Abend für Abendเย็นแล้วเย็นเล่า, วันแล้ววันเล่า เช่น Abend für Abend wiederholen Radio und Fernsehen die Wahlspots der vier Präsidentschaftskandidaten. วิทยุและโทรทัศน์ถ่ายทอดโฆษณาผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีซ้ำไปซ้ำมา
Adventskalender(n) |der, pl. Adventskalender| ปฏิทินชนิดหนึ่งซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเทศกาลศักดิ์สิทธิ์ของการมาจุติของพระเยซู เริ่มเฉลิมกันในเดือนธันวาคม ซึ่งผู้ใหญ่มักให้เป็นของขวัญแก่เด็กๆ ปฏิทินนี้ประกอบด้วยแผ่นกระดาษสองแผ่นซ้อนทับกัน มีช่องที่ถูกประดิษฐ์ขึ้นมาเพื่อให้เป็นประตูเปิดได้จากกระดาษชั้นบน ประตูเหล่านี้มีตั้งแต่วันที่ 1 ถึง 24 ธันวาคม ก่อนถึงวันคริสต์มาส ซึ่งแต่ละช่องจะบอกเล่าถึงเรื่องราวของการประสูติของพระเยซู และอาจมีขนม ของขวัญชิ้นเล็กๆซ่อนอยู่ด้วยก็ได้

French-Thai: Longdo Dictionary
étudier(vt) |j'étudie, tu étudies, il étudie, nour étudions, vous étudiez, ils étudient| ศึกษาเล่าเรียน, See also: |ไวยากรณ์ ดู regarder|
Image:
calendrier de l'Avent(n) |m| ปฏิทินชนิดหนึ่งซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเทศกาลศักดิ์สิทธิ์ของการมาจุติของพระเยซู เริ่มเฉลิมกันในเดือนธันวาคม ซึ่งผู้ใหญ่มักให้เป็นของขวัญแก่เด็กๆ ปฏิทินนี้ประกอบด้วยแผ่นกระดาษสองแผ่นซ้อนทับกัน มีช่องที่ถูกประดิษฐ์ขึ้นมาเพื่อให้เป็นประตูเปิดได้จากกระดาษชั้นบน ประตูเหล่านี้มีตั้งแต่วันที่ 1 ถึง 24 ธันวาคม ก่อนถึงวันคริสต์มาส ซึ่งแต่ละช่องจะบอกเล่าถึงเรื่องราวของการประสูติของพระเยซู และอาจมีขนม ของขวัญชิ้นเล็กๆซ่อนอยู่ด้วยก็ได้

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top