ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

เล่นหาง

   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เล่นหาง-, *เล่นหาง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เล่นหาง[ADJ] cursive, Example: เกรียงศักดิ์ชอบเขียนตัวหนังสือเล่นหาง, Thai definition: ลักษณะการเขียนหนังสือที่ตวัดปลายตัวอักษรให้ยาวออกเกินปกติ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เล่นหางว. เรียกลักษณะการเขียนหนังสือที่ตวัดปลายตัวอักษรให้ยาวออกเกินปรกติ ว่า เขียนเล่นหาง, ตวัดหาง ก็ว่า. เรียกลักษณะท่าเต้นของการเชิดสิงโตโดยม้วนตัวงับหางตัวเอง ว่า สิงโตเล่นหาง
เล่นหางอาการที่ว่าวปักเป้าติดลมสะบัดหางพลิ้วไปมา.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Very funny. Stop playing with your tail.ตลกมาก เลิกเล่นหางตัวเองได้แล้ว Alpha and Omega (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เล่นหาง[adj.] (lenhāng) EN: cursive   

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
helvetica(เฮลเวติกา) เป็นชื่อแบบตัวอักษร (font) ภาษาอังกฤษแบบหนึ่ง มีลักษณะเป็นตัวตรง ๆ ไม่เล่นหาง ประเภทที่เรียกว่า sans serif แบบอักษรรูปนี้ได้รับความนิยมใช้กันอย่างกว้างขวางไม่แพ้แบบ Times มีใช้ทั้งในเครื่องแมคอินทอช และพีซี
quirk(เควิร์ค) n. การเล่นสำนวน,การเล่นโวหาร,การกระทำหรือคำพูดที่ตลบตะแลง,พฤติการณ์ที่ประหลาด,การบิดหรือโค้งอย่างฉับพลัน,หางตัวอักษร,การเขียนตัวอักษรเล่นหาง,มุมแหลม vt. เล่นสำนวน,ถากถาง,เขียนตัวอักษรแบบเล่นหาง

English-Thai: Nontri Dictionary
quirk(n) การเขียนเล่นหาง,การเหไป,การเล่นสำนวน,การเล่นโวหาร

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top