ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

เล่นพรรคเล่นพวก

   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เล่นพรรคเล่นพวก-, *เล่นพรรคเล่นพวก*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เล่นพรรคเล่นพวก[V] play favoritism, See also: favour one's friends, Syn. เล่นพวก, เล่นพวกเล่นพ้อง, Example: นักการเมืองคนนี้เล่นพรรคเล่นพวกทำให้เขามีพวกพ้องมากมาย, Thai definition: ถือเอาพรรคพวกของตนเป็นใหญ่และสำคัญ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เล่นพรรคเล่นพวก, เล่นพวก, เล่นพวกเล่นพ้องก. ถือพวกพ้องเป็นใหญ่หรือสำคัญ.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I did think the police used their clubs rather excessively.ฉันคิดว่าตำรวจ/เล่นพรรคเล่นพวก แม่งทำเกินไป American History X (1998)
Izzie... you're gonna give the solo surgery to mer,which is typical and boring and slightly corrupt, but at least I'm having,really,really... really good sex.อิซซี่ เธอจะให้เมอได้ผ่าตัดเดี่ยว ซึ่งมันเป็นเรื่องที่น่าเบื่อและค่อนข้างเล่นพรรคเล่นพวก แต่สุดท้ายแล้ว ฉันน่ะมี All by Myself (2008)
Looks like favoritism.- ดูเหมือนมีการเล่นพรรคเล่นพวก Samaritan (2010)
Well, so be it. You can't afford to show favouritism.เออ นั่นล่ะ เจ้าไม่สามารถแสดงการเล่นพรรคเล่นพวก A Herald of the New Age (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เล่นพรรคเล่นพวก[v. exp.] (len phak lenphūak) EN: play favoritism; favour one's friends   FR: favoriser son entourage

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
factious(แฟค'เชิส) adj. ซึ่งเล่นพรรคเล่นพวก,ซึ่งแบ่งเป็นฝักเป็นฝ่าย., See also: factiousness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
clannish(adj) ถือพวก,ถือพี่ถือน้อง,เล่นพรรคเล่นพวก
factious(adj) ชอบขัดแย้ง,เป็นก๊กเป็นเหล่า,เล่นพรรคเล่นพวก

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top