Search result for

เลื่อย

(64 entries)
(0.0136 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เลื่อย-, *เลื่อย*
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
key hole saw (n ) เลื่อยเจาะรูกุญแจ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เลื่อยน. เครื่องมือสำหรับตัด มีหลายชนิด ใบเลื่อยทำด้วยเหล็กกล้า ด้านที่ใช้เลื่อยมีคมเป็นฟันจัก ๆ.
เลื่อยก. ตัดด้วยเลื่อย.
เลื้อยก. ทอดวกเวียนไป (ใช้แก่ไม้เถา), เสือกไปด้วยอก (ใช้แก่สัตว์ไม่มีตีน ตัวยาว) เช่น งูเลื้อย ไส้เดือนเลื้อย.
เลื้อยคลานน. สัตว์เลือดเย็นจำพวกที่ผิวหนังมีเกล็ดปกคลุม หายใจด้วยปอดอย่างจิ้งจก จิ้งเหลน จระเข้ เต่า งู ส่วนมากวางไข่ หลายชนิดออกลูกเป็นตัว ลูกอ่อนมีลักษณะอย่างพ่อแม่ เรียกว่า สัตว์เลื้อยคลาน, เดิมเรียกว่า สัตว์เสือกคลาน.
เลื่อยฉลุน. เครื่องมือสำหรับโกรกหรือฉลุไม้ มี ๒ ชนิด ชนิดหนึ่งใบเลื่อยมีลักษณะเป็นปื้นรูปยาวรี ด้ามเป็นไม้สำหรับจับ อีกชนิดหนึ่งมีคันทำด้วยเหล็กเป็นรูปอย่างนี้ ด้ามเป็นไม้ติดอยู่ที่ปลายตอนล่าง ระหว่างปลายคันทั้งคู่ติดใบเลื่อยลักษณะเป็นเส้นแบนขนาดเล็ก.
เลื่อยชักไม้น. เครื่องมือสำหรับตัดไม้ มีขนาดใหญ่ ใบเลื่อยมีลักษณะเป็นปื้นหรือแถบยาวติดกับปลายขาคันเลื่อยทั้งคู่ มีไม้ยาวที่เรียกว่า อกเลื่อย ยันอยู่ตรงกลาง ปลายขาคันเลื่อยด้านตรงข้ามมีเชือกคล้องรั้งและบิดเพื่อขึงใบเลื่อยให้ตึง ใช้คนชักเลื่อยคู่กัน ๒ คน.
เลื่อยตะขาบน. เครื่องมือสำหรับตัดหรือซอยไม้ ใบเลื่อยมีลักษณะเป็นแผ่นแบนยาว ท้องเลื่อยหย่อนโค้ง ปลายใบเลื่อยทั้ง ๒ ข้างทำเป็นบ้อง สำหรับสอดไม้ท่อนกลม ๆ เพื่อใช้จับชักใบเลื่อย ใช้คนชักเลื่อยคู่กัน ๒ คน, เลื่อยยมบาล ก็เรียก.
เลื่อยทำทองน. เครื่องมือช่างทอง ใบเลื่อยมีลักษณะเป็นเส้นลวดแบน ปลายใบเลื่อยทั้ง ๒ ข้างติดกับปลายคันเลื่อยซึ่งทำด้วยเหล็กเป็นรูปอย่างนี้ คล้ายคันเลื่อยฉลุ แต่สั้นกว่าและทำด้วยเหล็กแข็งกว่า.
เลื่อยธนูน. เครื่องมือสำหรับตัดหรือซอยไม้ ใบเลื่อยมีลักษณะเป็นแถบยาว ปลายใบเลื่อยทั้ง ๒ ข้างติดกับปลายคันเลื่อยซึ่งทำด้วยเหล็กดัดโค้งคล้ายคันธนู.
เลื่อยยมบาลน. เลื่อยตะขาบ.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Chain sawsเลื่อยโซ่ [TU Subject Heading]
Circular sawsเลื่อยวงเดือน [TU Subject Heading]
Cast Cutter, Electricเลื่อยตัดเฝือกชนิดไฟฟ้า [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
So what messes with her lungs, her mental status, and runs her blood through a wood chipper?ดังนั้นอะไรที่รบกวนปอดเธอ อารมณ์ของเธอ และทำให้เลือดเธอเหมือนขี้เลื่อย Emancipation (2008)
Sawing or burning it releases arsenic into the air.การเลื่อยหรือเผามันจะทำให้ อาร์เซนิคลอยขึ้นไปในอากาศ Emancipation (2008)
Stupid peckerwood shithead!ไอ้โง่ ไอ้นกหัวขวาน ไอ้สมองขี้เลื่อย Pilot (2008)
- ...and into the game. - Bench. Game.และเริ่มเข้าสู่เกม เลื่อยขาเก้าอี้เกม The Dark Knight (2008)
Saw.เลื่อย Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
We should have the materials for the braces, but we'll need a a saw to cut them to size.เราต้องมีอุปกรณ์ เราต้องใช้เลื่อยเพื่อตัดให้มันเท่ากัน Dirt Nap (2008)
we need that saw.เราต้องการเลื่อย Dirt Nap (2008)
Why does the lamb taste like sawdust?ทำไมเนื้อแกะรสชาติเหมือนขี้เลื่อย Rose's Turn (2009)
Except for the syringes, scalpels, and bone sawนอกจากหลอดดูดยา, มีดผ่าตัด,และเลื่อยที่ใช้ตัดกระดูก Dirty Harry (2009)
I have plenty of experience with the chainsaw.ผนมีประสบการณ์เหลือเฟือกับเลื่อยยนต์ Slack Tide (2009)
Also rib cutters, toothed forceps, and a bone saw for the autopsy.แล้วขอมีดตัดซี่โครง คีมถอนฟัน และเลื่อยตัดกระดูก สำหรับชัณสูตรศพด้วย A New Day in the Old Town (2009)
Weedwhacker blocks out everything. I prefer it that way.หัวขี้เลื่อยอย่างผม ไม่รับรู้อะไรเลย และผมก็ชอบที่เป็นแบบนี้ Out of Time (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เลื้อย[v.] (leūay) EN: crawl ; creep ; advance slowly ; slither ; snake   FR: ramper ; serpenter ; se glisser ; onduler
เลื้อย[v.] (leūay) EN: climb ; clim up   FR: grimper
เลื้อย[adj.] (leūay) EN: weeping   FR: rampant
เลื่อย[n.] (leūay) EN: saw   FR: scie [f]
เลื่อย[v.] (leūay) EN: saw ; saw off   FR: scier
เลื้อยคลาน[n.] (leūaykhlān) EN: reptile   FR: reptile [m]
เลื่อยเหล็ก[n.] (leūay lek) EN: hacksaw   FR: scie à métaux [f]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
backsaw[N] เลื่อยขนาดเล็ก, See also: เลื่อย, Syn. saw
buck[VT] เลื่อย
chain saw[N] เลื่อยที่มีใบเลื่อยหมุนต่อเนื่องกันโดยใช้มอเตอร์ ส่วนใหญ่ใช้ตัดต้นไม้ใหญ่
coping saw[N] เลื่อยมือที่มีรูปตัวยู (มักใช้ตัดไม้ที่ต้องการให้เป็นลายโค้ง)
crosscut saw[N] เลื่อยตัดไม้ชนิดหนึ่ง
hacksaw[N] เลื่อยตัดโลหะ
jigsaw[N] เลื่อยที่ใช้ในการตัดโลหะหรือไม้แผ่นบางๆ
log[VI] ตัดไม้ออกเป็นท่อนๆ, See also: เลื่อยไม้เป็นท่อน
log[VT] ตัดไม้ออกเป็นท่อนๆ, See also: เลื่อยไม้เป็นท่อน
lumber[VT] เลื่อยไม้ออกเป็นท่อนๆ (เพื่อนำมาใช้ประโยชน์), See also: ตัดไม้

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bucksaw(บัค'ซอ) n. เลื่อยสองมือสำหรับตัดไม้
buhl(บูล) n. เครื่องเลื่อยตกแต่ง
buzz sawn. เลื่อยวงกลมชนิดหนึ่ง
compass sawn. เลื่อยเอียงรูปกลม
crosscut sawเลื่อยตัดไม้ที่ใช้2คนตัด
fret sawn. เลื่อยการผีมือ
hack sawn. เลื่อยตัดโลหะ
hacksawn. เลื่อยตัดโลหะ
indent(อินเดนทฺ') vt. ทำให้เป็นรอยบาก, ทำให้เป็นรูปฟันเลื่อย, ทำให้เว้า, ทำให้เป็นรอยเว้า, เป็นรอยบาก, กลายเป็นรูปฟันเลื่อย, กลายเป็นรอยเว้าเซ็นสัญญา, ย่อหน้า, รอยบาก, รอยเว้า, รอยเว้า ๆ แหว่ง ๆ , การสั่งซื้อสินค้า, สัญญา., See also: indenter, indentor
indentation(อินเดนเท' เชิน) n. รอยตัด, รอยบาก, รอยกด, รอยเว้าคล้ายซี่เลื่อย, การทำให้เพิ่มรอยบาก, รอยกดพิมพ์ ,ร่นเข้าไป, Syn. indenting, notch, cut)

English-Thai: Nontri Dictionary
bur(n) หนาม,เสี้ยน,ขน,สิ่ว,เลื่อยวงเดือน
jigsaw(n) เลื่อยเล็ก,เลื่อยเส้นโค้ง,เลื่อยสลักลาย
lumber(vt) ตัดไม้,เลื่อยไม้
lumberman(n) คนตัดไม้,คนเลื่อยไม้,คนโค่นต้นไม้
saw(n) เลื่อย
saw(vt) เลื่อยไม้
sawdust(n) ขี้เลื่อย
sawmill(n) โรงเลื่อย
sawyer(n) คนเลื่อยไม้

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
chainsaw[เชน-ซอว์] เลื่อยยนต์

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[のこぎり, nokogiri] (n) เลื่อย

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top