Search result for

เลอะเลือน

(30 entries)
(0.5285 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เลอะเลือน-, *เลอะเลือน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เลอะเลือน[V] become blurred, See also: be unclear, be confused, Syn. หลง, ลืม, หลงลืม, Example: ปู่แกเลอะเลือนมากแล้วเพราะอายุที่มากขึ้น, Thai definition: มีความทรงจำที่ยุ่งเหยิง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เลอะเลือนว. หลง ๆ ลืม ๆ, ฟั่นเฟือน, เช่น พอแก่ตัว ความจำเลอะเลือน.
หลงใหลเลอะเลือน, มีสติเฟือน, เช่น คนแก่มักหลงใหล กินแล้วก็ว่าไม่ได้กิน.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Disorientationเลอะเลือน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
If continued to be controlling by those dishonest individuals, I fear that his Majesty will messes up our true courseถ้ายังทรงถูกควบคุมด้วยพวกที่ไม่น่าไว้วางใจ ข้าเกรงว่า พระราชาจะเลอะเลือน Iljimae (2008)
- Do you have to be so crass?คุณนี่มันเลอะเลือนจริงๆ The Ugly Truth (2009)
I'm sorry, T-Brain.ฉันขอโทษ สติเลอะเลือนไป Great Sausage or Can I Call You Dick? (2009)
My memory was fuzzy.ความจำเลอะเลือน If I Had a Hammer (2009)
Your condition speaks to its encroachment.นายพูดอะไรเลอะเลือนแล้ว The Thing in the Pit (2010)
It's my duty, but in my condition, I probably won't remember any of this.แต่ด้วยสภาพอย่างนี้ ความจำจะเลอะเลือนไปบ้างก็คงไม่แปลก Grievous Intrigue (2010)
No, you're hot and oblivious.- เพ็ค ก็โอเคนะ - ไม่ นายมันเลอะเลือน Mercury Retrograde (2010)
Have you ever had a family member fade away because of Alzheimer's?เจ้าหน้าที่... คุณเคยมีญาติสักคน เลอะเลือนจากโรคอัลไซเมอร์ มั้ย Harmony (2010)
You've lost your mind and you're never lucid... for very long, so listen up.คุณทวดความจำเลอะเลือน จำอะไร ไม่ค่อยได้นาน ดังนั้นฟังให้ดีๆ Dead Tooth (2010)
Inner-ear pathology can affect the equilibrium and cause disorientation, making it appear to be a neurological disorder.หูส่วนใน มันมีผลต่อการทรงตัว และอาจทำให้มีอาการเลอะเลือน แสดงออกเป็นความผิดปกติทางสมอง Out of the Chute (2011)
I'm losing my fucking mind.ความจำฉันเลอะเลือนหมดแล้ว Smokey and the Bandit (2011)
MAYBE TOO LONG.- มันนานจนเลอะเลือน Skyfall (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เลอะเลือน[v. exp.] (loe leūoen) EN: become blurred   

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dislimn(ดิส ลิม') vt. ทำให้ไม่ชัด,ทำให้เลอะเลือน,ทำให้สลัว
dotard(โด'ทิจ) n. ความชรา,ภาวะสติปัญญาอ่อนในวัยชรา,ภาวะสติเลอะเลือน,ความหลงรักอย่างโง่ ๆ ,การโอ๋จนเกินไปจุดเล็ก ๆ บนจอภาพจุดเล็กที่สุดที่สามารถแสดงบนจอภาพได้ วัดขนาดกันเป็นมิลลิเมตร โดยปกติ จะมีขนาด .41 มม. .31 ม.ม. และ .28 ม.ม. ยิ่งจุดเล็กมากเท่าใด ภาพที่ปรากฏบนจอภาพก็จะยิ่งคมชัดและละเอียดขึ้นเท่านั้น นอกจากนั้น ยังใช้วัดระยะห่างระหว่างจุดสองจุดที่เป็นคนละสีในสีเดียวกันด้วย (สีบางสีที่เห็นบนจอภาพเกิดจากการผสมกันระหว่างจุดที่มีสีต่างกัน เช่น สีเทา เกิดจากการผสมกันของสีดำ และขาว)
dote(โดท) {doted,doting,dotes} vi. ให้ความรักมากเกินไป,ชอบมากเกินไป,โอ๋,มีสติเลอะเลือน (โดยเฉพาะในวัยชรา)
foggy(ฟอก'กี) adj. มีหมอกลง,คล้ายหมอก,สลัว,ไม่ชัด,เลอะเลือน,คลุมเครือ,มีฟ้ามัว. -foggily adv., See also: fogginess n., Syn. hazy ###A. clear
fuzzy(ฟัซ'ซี) adj. เป็นฝอย,เป็นขนปุย,เลอะเลือน,คลุมเครือ,ไม่ชัด,มึนเมา., See also: fuzzily adv. fuzziness n., Syn. hairy,downy
glimmer(กลิม'เมอะ) n.,v. (ส่อง) แสงสลัว,แสงริบหรี่,จำนวนเล็กน้อย,ความรู้สึกที่เลอะเลือน,ความสะดุดใจ -, See also: glimmeringly adv., Syn. ficker,glow
haze(เฮซ) n. หมอก,เมฆหมอก,ความสลัว,ความมืดสลัว,ความเลอะเลือน vt. กลั่นแกล้ง,ยั่วเย้า,ระราน, Syn. vagueness
hazy(เฮ'ซี) adj. เป็นหมอก,มีหมอก,สลัว,มืดสลัว,เลอะเลือน,ไม่ชัด., See also: hazily adv. haziness n., Syn. foggy,cloudy
smudgy(สมัด'จี) adj. มีรอยเปื้อน,มีรอยเปรอะ,มีรอยด่างพร้อย,สกปรก,มีควันพุ่งโขมง,เลอะเลือน,ไม่ชัดเจน, Syn. smeared,smeary
vague(เวก) adj. คลุมเครือ,เคลือบคลุม,ไม่ชัดแจ้ง,เลือน,เลอะเลือน., See also: vaguely adv. vagueness n., Syn. unsettled,uncertain

English-Thai: Nontri Dictionary
dotage(n) ปัญญาอ่อน,ความหลง,ความชรา,ความเลอะเลือน
dotard(n) คนแก่ขี้หลงขี้ลืม,ผู้มีสติเลอะเลือน
dotty(adj) มีสติฟั่นเฟือน,ไม่เต็มบาท,ขี้หลงขี้ลืม,เลอะเลือน,บ้าๆบอๆ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top