Search result for

เมืองไทย

(24 entries)
(0.0168 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เมืองไทย-, *เมืองไทย*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
F died in Thailand.F เสียชีวิตแล้วที่เมืองไทย Death Note: L Change the World (2008)
I contacted the manufacturer in Thailand.ฉันติดต่อไปทางโรงงานทางเมืองไทย Under the Gun (2010)
So it looks like the bug from Carver's office was shipped from Thailand to a, uh, spy shop on Fifth Avenue.ดูเหมือนว่าที่ดักฟังที่อยู่ในห้อง ทำงานของคาร์เวอร์ถูกส่งมา จากเมืองไทยไปที่ร้านนักสืบที่ถนนสายที่ 5 Under the Gun (2010)
Even while my skill is slipping, they want me in China. I'm shooting an MV in Thailand and I'm reaching Japan! You think that's easy?ความสามารถฉันอาจจะถดถอยบ้างอะนะ แต่นายคิดว่ามันง่ายนักเหรอที่ไปดังกระฉ่อนที่ญี่ปุ่น จีน ไต้หวัน แล้วก็เมืองไทย Episode #1.3 (2010)
Your MV's not postponed. The normal schedule is back on. You're going to Thailand the day after tomorrow.ตารางการถ่ายทำจะไม่หยุด ดังนั้นวันมะรืนนี้ไปตอนบินเมืองไทย อย่าเอาครีมกันแดดไปด้วย Episode #1.3 (2010)
Not Jeju island, Thailand. - He said he's filming his music video.ไม่ใช่เกาะเจจูครับ เขาไปถ่ายมิวสิควีดีโอที่เมืองไทย Episode #1.4 (2010)
- Thailand?เมืองไทยEpisode #1.4 (2010)
I heard Thailand is crazy because of the typhoon. How's filming? What?ได้ยินว่าที่เมืองไทยไต้ฝุ่นเข้า จะถ่ายกันยังไงล่ะ Episode #1.4 (2010)
You're not in Thailand, you're in Jeju island? You crazy idiots!คุณกำลังบอกผมว่าเค้าไม่ได้อยู่ที่เมืองไทย แต่ตลอดเวลาอยู่ที่เกาะเชจูเหรอ Episode #1.4 (2010)
I don't have the confidence or time to go after him, find him, curse him out, and put on a plane to Thailand.ฉันอยากไปตามจับตัวแล้วด่าหมอนั่น แต่ฉันไม่แน่ใจว่าจะเอาตัวเขาขึ้นเครื่องไปเมืองไทยได้ แถมไม่มีเวลาแล้ว Episode #1.4 (2010)
Yeah, actually. You're getting married in Thailand.มีสิ แกจะไปแต่งงานเมืองไทย The Hangover Part II (2011)
Alan found out that we're going to Thailand for Stu's wedding.อลันรู้เรื่องที่เรา จะไปงานแต่งสตูที่เมืองไทย The Hangover Part II (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เมืองไทย[n. prop.] (Meūang Thai ) EN: Thailand   FR: Thaïlande [f]

English-Thai: Nontri Dictionary
Thailand(n) ประเทศไทย,เมืองไทย

German-Thai: Longdo Dictionary
dortที่โน่น เช่น Wir haben einen Urlaub in Thailand gemacht. Dort haben wir 40 Grad erlebt. เราไปพักร้อนที่เมืองไทยมา ที่นั่นเราได้เผชิญความร้อนถึงสี่สิบองศา
früh(adj adv) เช้า เช่น Ich fange mit der Arbeit immer früh an. ผมเริ่มทำงานเช้าตรู่เสมอ, Morgen früh fliege ich nach Thailand. พรุ่งนี้เช้าฉันจะบินไปเมืองไทย, See also: A. spät
Fachhochschule(n) |die, pl. Fachhochschulen| มหาวิทยาลัยที่เน้นการเรียนด้านปฏิบัติ เมื่อจบการศึกษาจะได้รับวุฒิที่เทียบเท่าปริญญาตรีที่เมืองไทย ในขณะที่ในมหาวิทยาลัยทั่วไป (Universität)จะได้วุฒิที่เทียบเท่ากับปริญญาโท
unerträglich(adj) ที่ทนไม่ได้, ที่เหลืออด เช่น Die Hitze in Thailand ist unerträglich für ihn. เขาทนความร้อนที่เมืองไทยไม่ได้
Linksverkehr(n) |der| การจราจร โดยขับทางซ้ายของถนน (ใช้ในเมืองไทย), See also: A. der Rechtsverkehr,
1.Geschoss(n) |das| ชั้น 1 ในเยอรมนี ซึ่ง หมายถึงชั้น 2 ในเมืองไทย
handeln(vt) |handelte, hat gehandelt| ต่อราคา เช่น Es ist üblich, Waren auf dem Markt in Thailand zu handeln. การต่อราคาสินค้าตามตลาดในเมืองไทยเป็นเรื่องปกติ, See also: S. feilschen,
erheblich(adj) สำคัญ, มาก, ที่ต้องนึกถึง เช่น Es ist kein erhebliches Problem. มันไม่ใช่ปัญหาที่สำคัญนัก, In Thailand verdient man erheblich weniger als in Deutschland. ที่เมืองไทยผู้คนทำงานได้เงินเดือนน้อยกว่าที่เยอรมนีมาก , See also: S. wesentlich, viel,
reichen(vt) |reichte, hat gereicht| ส่งให้, มอบให้, ยื่น เช่น Kannst du bitte ein Buch meinem Freund in Thailand reichen? เธอช่วยมอบหนังสือเล่มหนึ่งให้แฟนฉันที่เมืองไทยได้ไหม, See also: Related: geben
prägen(vt) |prägte, hat geprägt| มีอิทธิพลอย่างมาก เช่น Die Menschen und das Leben in Thailand sind stark vom Bhuddismus geprägt. ผู้คนและชีวิตในเมืองไทยได้รับอิทธิพลอย่างมากจากศาสนาพุทธ, See also: S. beeinflussen,

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top