ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

เพดานบิน

   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เพดานบิน-, *เพดานบิน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เพดานบิน[N] absolute ceiling, Example: ในการบินถ่ายรูป ต้องกำหนดความสูงของเพดานบินเหนือระดับน้ำทะเลปานกลาง และใช้กล้องถ่ายรูปทางอากาศที่สร้างขึ้นโดยเฉพาะ, Thai definition: ระดับสูงสุดที่เครื่องบินสามารถบินได้

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เพดานบินน. ระดับสูงสุดที่เครื่องบินสามารถบินได้.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Change direction and altitude every seven seconds so the radar of the enemy gun cannot lock onto you.เปลี่ยนทิศทางและเพดานบินทุก 7 วินาที เพื่อไม่ให้เรดาร์ปืนข้าศึกจับเป้าเราได้ Rescue Dawn (2006)
- Come back, boys. - You, too. Boys, get set to change the altitude again.กลับมานะไอ้หนู นายก็เหมือนกัน เด็ก ๆ ตั้งเปลี่ยนเพดานบิน ที่จุดผม Rescue Dawn (2006)
Dieter, you're losing altitude! Pull it up!ดีเธอร์ นายกำลังเสียเพดานบิน ดึงขึ้น Rescue Dawn (2006)
It does have a catchy hook. Come about! Bring her in low!ท่อนฮุคติดหูดีนะ เอาล่ะ ลดเพดานบินลง! Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
You may have noticed we've begun our final descent into Los Angeles.ท่านผู้โดยสารคงทราบแล้วว่าเราเริ่ม ลดเพดานบิน สู่เมืองลอสแองเจิงลีสแล้ว Frost/Nixon (2008)
Flight in lower, prepare for bail-out.จะลดเพดานบิน, ทิ้งของที่ไม่จำเป็นลงทั้งหมด. Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
Now you know you gotta boost the ceiling. I showed you what they can't do.คุณรู้แล้วนิว่าต้องเพิ่มเพดานบินให้มัน รู้แล้วสินะว่ามันทำอะไรไม่ได้ Green Lantern (2011)
So if you need to stretch your legs or use the lavatories, you should do it now.เราจะเริ่มลดเพดานบิน ท่านที่จะปรับอิริยาบถ หรือเข้าห้องน้ำ เชิญได้ตอนนี้เลย Jack Reacher: Never Go Back (2016)
Drop it to 10 thousand feetลดเพดานบินลงหมื่นฟุต The Fate of the Furious (2017)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เพดานบิน[n. exp.] (phēdānbin) EN: flight level   FR: plafond [m] ; altitude maximale (de vol) [f]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top