ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

เป็นไปตามคาด

   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เป็นไปตามคาด-, *เป็นไปตามคาด*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
A large scaled terrorst attack is expected.การก่อการร้ายที่รุนแรงเป็นไปตามคาด Airiseu: Deo mubi (2010)
I'm going to tell that certain someone my true feelings tonight, and if everything goes as I hope,ฉันกำลังจะสารภาพ ความในใจของฉันกับคนที่ใช่ในคืนนี้ และถ้าทุกอย่างเป็นไปตามคาด The Kids Stay in the Picture (2011)
- Ah, I was afraid of that. - He's in the vault.โอ้ เป็นไปตามคาด \ในห้องนิรภัย Three Coins in a Fuchsbau (2012)
Objection, Your Honor.แต่ไม่เป็นไปตามคาด... Legacy (2012)
I take it things didn't go as expected with Mr. Basile.ในเมื่อสิ่งต่างๆ มันไม่เป็นไปตามคาด กรณีของคุณบาซิเล่ Flesh and Blood (2012)
Joon Young! You're so clever.เป็นไปตามคาด จุนยองของเราเป็นเด็กฉลาด Episode #1.7 (2013)
Trials and ordeals bring family back together.เป็นไปตามคาด ความยากลำบากทำให้ครอบครัวยิ่งผูกพันกัน Episode #1.13 (2013)
Well, so it went as expected.งัน้ก็เป็นไปตามคาด 3 Generations (2015)
Yeah, I knew that would work.จบ เป็นไปตามคาด Teenage Mutant Ninja Turtles: Out of the Shadows (2016)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
make the grade[IDM] พอใจ, See also: เป็นไปตามคาด

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top