ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

เป็นปี ๆ

   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เป็นปี ๆ-, *เป็นปี ๆ*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Excuse me. Are you there? I am listening.พ่อแม่ผมก็ทำแบบนี้เป็นปี ๆ Fight Club (1999)
Start CPR.แต่นั่นมันต้องใช่เวลาเป็นปี ๆ Yankee White (2003)
Every night, year after year one of you guards locks us up in these boxes.ทุก ๆ คืน และเป็นปี ๆ... ...หนึ่งในแกคนหนึ่ง ขังเราไว้ในกล่องพวกนี้ Night at the Museum (2006)
Then we have an accord?โดนปิดล้อมได้เป็นปี ๆ เจ้าก็จะรำพึงรำพันว่า Pirates of the Caribbean: At World's End (2007)
Coke and IBM have been doing this for years, alright? You familiar with them?โค้กกับไอบีเอ็มก็เคยทำอย่างนี้ เป็นปี ๆ มาแล้ว นายรู้เรื่องบ้างหรือเปล่าเนี่ย Up in the Air (2009)
DaveWilliams had been planning the murder for years.เดฟ วิลเลี่ยม วางแผนการการฆาตกรรมมานานเป็นปี ๆ A Spark. To Pierce the Dark. (2009)
AND UNLESS I CAN FIND MY SISTER, WHO I BASICALLYไม่ได้คุยกันมาเป็นปี ๆ Valley Girls (2009)
I've been trying to convince people for years.ฉันพยายามบอกคนอื่นๆ มาเป็นปี ๆ แล้ว Damien Darko (2011)
Did you really think I was gonna sit in a boardroom for years arguing over who was in charge while you go look for some miracle on some godforsaken rock in the middle of space?นี่คุณคิดจริง ๆ เหรอว่า จะยอมนั่งรอให้ประชุมเป็นปี ๆ เพื่อจะเถียงว่าใครเป็นคนสั่ง ในระหว่างการท่องอวกาศ Prometheus (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เป็นปี ๆ[X] (pen pī pī) EN: for years   FR: depuis des années ; cela fait des années

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top