ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

เป็นประสาท

   
17 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เป็นประสาท-, *เป็นประสาท*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He's nervous. Why not?เขาเป็นประสาท ทำไมไม่? The Russia House (1990)
Just don't go being a nervous wreck this time, okay?คราวนี้อย่าทำเป็นประสาทจนเสียคนนะ โอเค? Chapter Ten 'Six Months Ago' (2006)
- There's absolutely no need to be nervous. - No.มีอย่างจำเป็นต้องเป็นประสาทไม่ ไม่ Sex Trek: Charly XXX (2007)
- No reason to be nervous. - Never mind about them.ไม่มีเหตุผลที่จะเป็นประสาท ไม่ทราบเกี่ยวกับพวกเขา Sex Trek: Charly XXX (2007)
When I'm with elders, I get stiff and feel really nervous.เวลาที่ฉันอยู่กับคนสูงอายุ, ฉันจะเก้งก้างทำอะไรไม่ถูก จะเป็นประสาทมากๆ The 1st Shop of Coffee Prince (2007)
- I can tell already, you are getting on my nerve.- ให้ตายสิ นายกำลังจะทำให้ฉันเป็นประสาท Zombieland (2009)
Now I know we're all more than a little freaked out right now.ตอนนี้ผมรู้ดีว่ายังมี พวกเราอีกมากที่กำลัง เป็นประสาทกันขณะนี้ White to Play (2009)
You're gonna think I'm crazy.คุณกำลังคิดว่าผมเป็นประสาท Dream Logic (2009)
Wow. I'm hearing myself, and I sound crazy.ว้าว ผมได้ยินเสียงตัวเอง และผมกำลังจะเป็นประสาท Believe (2009)
It's gonna be crazy with all the v stuff.พวกเราจะเป็นประสาท กันหมดแล้วกับเรื่องราว ของพวก V A Bright New Day (2009)
He went a little crazy after that.เขาเลยดูเป็นประสาทๆ ไป หลังจากนั้น A Bright New Day (2009)
Smell is the weakest sense.การได้กลิ่นเป็นประสาทสัมผัสที่อ่อนที่สุด Rite of Passage (2010)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
psych out[PHRV] ตื่นกลัว (คำไม่เป็นทางการ), See also: เป็นประสาท
gaga[SL] บ้า, See also: เป็นประสาท, ไม่ปกติ
go bananas[SL] เป็นประสาทอ่อนๆ, See also: เพี้ยนๆ, ติ๊งต๊อง
go mental[SL] เป็นบ้า, See also: เป็นประสาท, คลั่ง, สติไม่ดี

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
nervous(เนิร์ฟ'เวิส) adj. หงุดหงิด,เป็นประสาท,กังวลใจ,เกี่ยวกับประสาท,แข็งแรง., See also: nervousness n., Syn. shaky,timid

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top