Search result for

เป็นปกติประจำ

(2 entries)
(0.1129 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เป็นปกติประจำ-, *เป็นปกติประจำ*.
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
quotidian    [ADJ] เป็นประจำ, See also: เป็นปกติประจำ, Syn. as usual, regular

German-Thai: Longdo Dictionary
profan(adj) ที่เป็นปกติประจำวัน, ที่เกี่ยวข้องกับชิวิตประจำวัน , See also: S. alltäglichA. ungewöhnlich

ติดโพย (PopThai)
 Move your mouse over the text to see pop-up windows.

 

เป็นปกติประจำ

 


  

  เป็นปกติประจำ
 


Similar ENGLISH words suggested by aspell:
hoaxed, Xeroxed, xeroxed, hexed, sexed bx it, bx-it, bit, exit, Brit, bait *

Similar GERMAN words suggested by aspell:
Bit, Bits, biet, bist, bot, Bauxit, GBit, IT, MBit, XI, xi, Blitz, Brite, beißt, breit, briet, Blut, Boot, Brot, Brut, Exot, Axt, BIP, Bai, Hit, Kit, XII, XIV, bat, bei, bin, bis, fit, mit, Box, Bart, Bast, Beet, Beil, Bein, Bert, Bett, Brie, Bütt, Exil, Oxid, Zeit, beim, bogt, brät, bukt, bunt, böig, reit, seit, weit, zeit, Boy, IX, BTX, ITT, , VI, Batist, Britta, AIX, Abi, FBI, Mix, b, fix, i, x, Biest, Bali, Blei, Boni, Brei, Kitt, Ritt, litt, ritt, Bar, Bau, Beo, Boa, Bob, Bon, Bub, Bug, Bus, Bär, ICI, PCI, VDI, VII, bar, bog *

Similar FRENCH words suggested by aspell:
gond, gord, gonds, gords bit, boit, exit *

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary

 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Go to Top