ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

เป็นกระเซิง

   
11 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เป็นกระเซิง-, *เป็นกระเซิง*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
His hair was all scraggly, like he hadn't shaved in a while, and he was wearing a long coat.ผมเป็นกระเซิง เหมือนไม่ได้หวีมาซักพัก และเขาสวมเสื้อโค้ทตัวยาว Plumed Serpent (2012)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
shaggy[ADJ] เป็นกระเซิง, See also: ยุ่งเหยิง, หยาบ, ดกหนา, Syn. rough, unkempt, hirsute
tousy[ADJ] ยุ่งเหยิง, See also: เป็นกระเซิง, ยุ่ง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
elfockn. ผงที่ยุ่งเหยิงเป็นกระเซิง
ruff(รัฟ) n. ปกคอเสื้อพับเป็นระเบียบรอบคอที่ใช้สวมในสมัยศตวรรษที16-17,การทิ้งไพ่ตัวคิง vt. ทำให้ผมยุ่ง,ทำให้ผมเป็นกระเซิง
shag(แชก) n. ขนหรือผมหยาบ,ขนยาวเป็นปีก,ขนปุยยาว,พรมที่มีขนปุยยาว,ยาเส้นหยาบเป็นปึก,ขนหรือผมรุงรัง,ขนหรือผมเป็นกระเซิง,พุ่มไม้หนา
shaggy(แชก'กี) adj. ปกคลุมไปด้วยขนหยาบยาว,ขนหรือผมเป็นกระเซิง,ขน หรือผมรุงรัง,ยุ่งเหยิง,ไม่เป็นระเบียบ,หยาบ,หนา., See also: shaggily adv. shagginess n., Syn. long-haired
unkempt(อัน'เคมพทฺ) adj. (ผม) ยุ่งเหยิง,เป็นกระเซิง,รุ่มร่าม,หยาบ,หยาบคาย,สกปรก,ไม่มีระเบียบ., See also: unkemptly adv. unkemptness n., Syn. untidy,careless

English-Thai: Nontri Dictionary
disheveled(adj) ยุ่งเหยิง,ยู่ยี่,ไม่เรียบร้อย,เป็นกระเซิง
dishevelled(adj) ยุ่งเหยิง,ยู่ยี่,ไม่เรียบร้อย,เป็นกระเซิง
shaggy(adj) มีขนปุย,มีขนดก,รุงรัง,เป็นกระเซิง,หนา,ยุ่งเหยิง

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top