Search result for

เนรมิต

(19 entries)
(0.0198 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เนรมิต-, *เนรมิต*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เนรมิต[V] create, See also: make, establish, set up, Syn. คิดค้น, สร้าง, Example: ผู้บริหารกทม.วาดฝันว่าพื้นที่แห่งนี้จะถูกเนรมิตให้เป็นปอดแห่งใหม่ของคนกรุงเทพฯ, Thai definition: เปลี่ยนหรือสร้างจากสิ่งหนึ่งให้กลายเป็นสิ่งหนึ่ง
เนรมิต[V] change by magic, See also: transform by magic, convert by magic, transmute by magic, Syn. นิรมิต, เสก, Example: หนุมารเนรมิตกายให้ใหญ่เท่าเขาจักรวาลโอบล้อมกองทัพของพระรามไว้, Thai definition: สร้างหรือบันดาลด้วยอำนาจ ฤทธิ์ หรืออภินิหารให้บังเกิดเป็นขึ้นมีขึ้นโดยฉับพลัน
เนรมิต[V] change by magic, See also: transform by magic, convert by magic, transmute by magic, Syn. นิรมิต, เสก, Example: หนุมารเนรมิตกายให้ใหญ่เท่าเขาจักรวาลโอบล้อมกองทัพของพระรามไว้, Thai definition: สร้างหรือบันดาลด้วยอำนาจ ฤทธิ์ หรืออภินิหารให้บังเกิดเป็นขึ้นมีขึ้นโดยฉับพลัน
เนรมิต[V] change by magic, See also: transform by magic, convert by magic, transmute by magic, Syn. นิรมิต, เสก, Example: หนุมารเนรมิตกายให้ใหญ่เท่าเขาจักรวาลโอบล้อมกองทัพของพระรามไว้, Thai definition: สร้างหรือบันดาลด้วยอำนาจ ฤทธิ์ หรืออภินิหารให้บังเกิดเป็นขึ้นมีขึ้นโดยฉับพลัน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เนรมิต(-ระมิด) ก. นิรมิต, สร้างหรือบันดาลด้วยอำนาจ ฤทธิ์ หรืออภินิหารให้บังเกิดเป็นขึ้นมีขึ้นโดยฉับพลัน.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
He can make anything happen.เขาสามารถเนรมิตทุกอย่างได้ Episode #1.5 (2009)
He can make things happen for you.เขาสามารถเนรมิตรอะไรให้คุณก็ได้ Burlesque (2010)
Yeah, but it's...สะอาดราวเนรมิตน่ะ เข้าใจไหม มันคือโรคย้ำคิดย้ำทำจากพวกปีศาจของนาย The Man Who Would Be King (2011)
All we need is a $5,000 deposit, and then I will saddle up, mosey into town, and rustle up that wagon wheel table.แล้วเราจะเนรมิตเมืองแบบที่คุณต้องการให้ทันที พร้อมกับสำรองโต๊ะรูปล้อเกวียนไว้ให้ด้วยค่ะ Suspicion Song (2011)
They were invented by breeders to sell cheap chocolate and false hope.มันถูกเนรมิตขึ้นโดยพวกนักรัก เพื่อขายช็อคโกแลตห่วยๆ แล้วก็ผิดหวังในที่สุด I Do (2013)
I thought they did nice things like granting wishes.ฉันคิดว่าพวกมันจะใจดี เนรมิตสิ่งที่ขอได้น่ะ Labyrinth (1986)
Some kind of a creature maybe, in human form?ที่พระเจ้าเนรมิตขึ้นในร่างของมนุษย์ Phantom Traveler (2005)
You invented the lost weekend.นายเนรมิต สุดสัปดาห์ที่หายไป Bad News Blair (2007)
This is true for many creatures.ราวกับพระเจ้า เจาะจงเนรมิตมา Hannibal Rising (2007)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aladdin(อะแลด' ดิน) n. อาละดินในนวนิยายอาหรับราตรีเป็นเจ้าของตะเกียงวิเศษที่สามารถเนรมิตทุกสิ่งทุกอย่างได้, ของวิเศษ
disneyland(ดิส'นีแลนดฺ) n. แดนเนรมิตหรือสวนสนุก
gigo(กิโก) ย่อมาจาก garbage in , garbage out พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถานแปลว่า เข้าผิด ออกผิด แต่ถ้าแปลตามตัวจะได้ว่า ขยะเข้า ขยะออก เป็นคำกล่าวที่ใช้เตือนสติผู้ใช้คอมพิวเตอร์ว่า ถ้าใส่ข้อมูลที่ไร้คุณค่าลงไปในเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องก็มิอาจจะทำให้ข้อมูลนั้นมีค่าขึ้นมาได้เลย อีกนัยหนึ่ง เป็นการบอกให้นักคอมพิวเตอร์มือใหม่รู้ว่า เครื่องคอมพิวเตอร์หาใช่สิ่งมหัศจรรย์ที่จะเนรมิตข้อมูลเลว ๆ ให้เป็นสารสนเทศ (information) ดี ๆ ได้ ถ้าใส่ขยะ (ข้อมูลเลว ๆ) เข้าไป ก็จะได้ขยะ (สารสนเทศเลว ๆ) ออกมา
invent(อินเวนทฺ') vt. ประดิษฐ์,สร้างสรรค์,เนรมิต,คิดค้นเอง,เสกสรร,กุเรื่อง., See also: inventible,inventable adj., Syn. discover,devise,create,lie,falsify

English-Thai: Nontri Dictionary
invent(vt) ประดิษฐ์,เนรมิต,คิดขึ้น,แต่ง

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top