Search result for

เถื่อน

(43 entries)
(0.0139 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เถื่อน-, *เถื่อน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เถื่อน[ADJ] wild, See also: savage, fierce, barbarous, Syn. ไม่มีอารยธรรม, ดุร้าย, หยาบคาย, โหดร้าย, รุนแรง, Example: ในกัมพูชาก็รู้ๆ กันอยู่ว่าเป็นแดนปืนเมืองเถื่อนโอกาสจะเกิดความรุนแรงขึ้นนั้นย่อมสูงกว่าที่อื่น, Thai definition: ห่างไกลจากที่อยู่ของคน, ห่างไกลจากความเจริญ
เถื่อน[ADJ] illicit, See also: illegal, unlawful, Syn. นอกกฎหมาย, ผิดกฎหมาย, Example: ตำรวจจับฝิ่นเถื่อนได้รายใหญ่, Thai definition: ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เถื่อนน. ป่า เช่น เข้าเถื่อนอย่าลืมพร้า.
เถื่อนว. ห่างไกลจากที่อยู่ของคน, ห่างไกลจากความเจริญ เช่น บ้านป่าเมืองเถื่อน
เถื่อนไม่ถูกต้องตามกฎหมาย เช่น เหล้าเถื่อน ปืนเถื่อน หมอเถื่อน
เถื่อนโดยปริยายหมายความว่า ไม่สุภาพ, ดุดัน, เช่น พระเอกเรื่องนี้เถื่อน.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Rumrunner, womanizer, millionaire.นักค้าเหล้าเถื่อน เสือผู้หญิง เศรษฐี Chuck in Real Life (2008)
I need a smuggler.ฉันต้องการคนส่งของเถื่อน Babylon A.D. (2008)
- An old friend. A good smuggler.- เพื่อนเก่า นักค้าของเถื่อน Babylon A.D. (2008)
US Special Forces uncovered a plot to smuggle a dirty bomb out of Morocco.กองกำลังพิเศษ US เปิดโปงแผนการ ลักลอบระเบิดเถื่อนออกจากโมร็อคโค Vantage Point (2008)
- South Korean smugglers.- นักค้าของเถื่อน เกาหลีใต้ The Dark Knight (2008)
You barbaric piece of pulp fiction!แกมันพวกคนเถื่อนในนิยายชั้นต่ำแท้ๆ Inkheart (2008)
A department ruled by violence, abuse, murder, corruption and intimidation;สำนักงานที่ใช้ความโหดร้าย ป่าเถื่อน ฆาตกรรม และการคอรัปชั่น เป็นกฏการปกครอง Changeling (2008)
¶I'm a hag and I'm fat and rude... ¶ฉันมันน่าเกลียด และ ฉันอ้วน และ เถื่อน The House Bunny (2008)
There were unspeakable atrocities, rumors of biological weapons.ที่ซึ่งมีแต่ความป่าเถื่อนจนไม่อาจบรรยาย มีข่าวลือเรื่องอาวุธชีวะภาพ WarGames: The Dead Code (2008)
The leader of the arms syndicate, Rod Ross.หัวหน้าขบวนการค้าอาวุธเถื่อนชื่อ รอส โรด Death Note: L Change the World (2008)
I'm too rough, he said.เขาบอกว่า ฉันป่าเถื่อนเกินไป Cyborg Girl (2008)
I'm strong and rough.ฉันมันแรงเยอะแถมป่าเถื่อนนี่ Cyborg Girl (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เถื่อน[adj.] (theūoen) EN: wild   FR: sauvage
เถื่อน[adj.] (theūoen) EN: illicit   FR: illégal ; illicite

English-Thai: Longdo Dictionary
poacher(n ) 1. พรานเถื่อน, ผู้ลักลอบล่าสัตว์, ผู้บุกรุกป่าเข้าไปล่าสัตว์, ผู้รุกล้ำอาณาเขตเข้าไปจับสัตว์ 2. กระทะพิเศษสำหรับทำ poached egg (ไข่ปรุงกึ่งสุกในน้ำขลุกขลิก,ไข่ลวกฝรั่ง,ไข่ดาวน้ำ) 3. Goal poacher นักฟุตบอลที่รออยู่โกลฝั่งตรงข้ามเพื่อรอได้บอลแล้วยิง

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bootleg[ADJ] เถื่อน, Syn. illegal, Ant. legal
illicit[ADJ] ผิดกฎหมาย, See also: เถื่อน, ซึ่งต้องลักลอบ, ซึ่งผิดศีลธรรม, ซึ่งต้องห้าม (ตามวัฒนธรรมประเพณี), Syn. illegal, prohibited, unlawful, Ant. lawful, legal

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
barbarian(บาร์บาร์'เรียน) adj.,n. (คน) เถื่อน,หยาบคาย,โหดเหี้ยม,ทารุณ, See also: barbarianism n. ดูbarbarian, Syn. savage
barbaric(บาร์บาร์'ริค) adj. เถื่อน,อนารยะ,ป่าเถื่อน,ทารุณ,หยาบคาย, Syn. barbarous
bootleg(บูท'เลก) n. เหล้าเถื่อน vt. & vi. กลั่นขายหรือขนส่งเหล้าเถื่อน, See also: bootlegger n.
charlatan(ชาร์'ละเทิน) n. กำมะลอ,หมอเถื่อน,นักต้ม, See also: charlatanistic adj. charlatanism n. charlatanish adj., Syn. impostor
contraband(คอน'ทระแบนดฺ) n. ของต้องห้ามตามกฎหมาย,ของเถื่อน,การค้าเถื่อน,การลักลอบขนสินค้า adj. เป็นสินค้าเถื่อน,ซึ่งห้ามไม่ให้ส่งออกหรือสั่งเข้าประเทศ, Syn. excluded
crocus(โคร'คัส) n. หม้อเถื่อน,หมอกำมะลอ
empiric(เอมเพอ'ริค) n. ผู้ที่อาศัยความชำนาญหรือประสบการณ์ (ไม่ใช่ความรู้) . ผู้อาศัยความสังเกต (ไม่ใช่อาศัยเหตุผล) หมอเถื่อน,หมอกำมะลอ. adj. ดูempirical, See also: empiricism n. ดูempiric empiricist n. ดูempiric
fierce(เฟียร์ส) ดุ,ดุร้าย,ป่าเถื่อน,ดุเดือด,รุนแรง,บ้าคลั่ง,บ้ารำห่ำ., See also: fiercely adv. fierceness n., Syn. untamed,brutal
heathen(ฮี'เธิน) n. คนนอกศาสนา,คนที่ไม่ยอมเชื่อว่ามีพระเจ้า,คนที่ไม่นับถือศาสนาคริสต์หรือยิว,คนป่าเถื่อน adj. ไม่มีศาสนา,นอกศาสนา,นอกรีต,ป่าเถื่อน., See also: heathenness n., Syn. infidel,pagan,idolater,atheist,agnostic คำศั
hooch(ฮูด) n. เหล้า,เหล้าเถื่อน

English-Thai: Nontri Dictionary
atrocious(adj) โหดร้าย,ป่าเถื่อน,ชั่วร้าย,ทารุณ,น่ากลัว,เลวร้าย
atrocity(n) ความโหดร้าย,ความดุร้าย,ความป่าเถื่อน,ความทารุณ,ความร้ายกาจ
barbarian(n) คนป่า,คนเถื่อน,อนารยชน
barbaric(adj) เถื่อน,ป่าเถื่อน,ทารุณ
barbarism(n) ความป่าเถื่อน
barbarity(n) ความป่าเถื่อน,ความโหดร้าย,ความทารุณ
barbarous(adj) ป่าเถื่อน,โหดร้าย,ดุร้าย,ทารุณ
bootlegger(n) คนขายเหล้าเถื่อน
contraband(adj) ต้องห้าม,ทึ่ห้ามนำเข้ามา,เป็นของเถื่อน
contraband(n) ของต้องห้าม,สินค้าต้องห้าม,ของเถื่อน,สินค้าเถื่อน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top