Search result for

เซ่น

(38 entries)
(0.0209 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เซ่น-, *เซ่น*
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
ถวาย เซ่นไหว้ offer

Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
เครื่องเซ่น (n ) offering

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เซ่น[V] make offerings, See also: worship, sacrifice to the spirits, Syn. สังเวย, บวงสรวง, Example: อาหารที่เสร็จจากเซ่นผีแล้ว ถือกันว่าเป็นอาหารที่หมดรสแล้ว, Thai definition: เอาอาหารเป็นต้นไปไหว้หรือสังเวยผีหรือเจ้า
เซ่นผี[V] propitiate the spirits, See also: make offerings or sacrifice to the spirits, Syn. ไหว้ผี, Example: ชาวบ้านนำของไปเซ่นผี ซึ่งถือว่าเป็นส่วนสำคัญของพิธี, Thai definition: เอาอาหารเป็นต้นไปไหว้หรือสังเวยผีหรือเจ้า
เซ่นไหว้[V] make offerings or sacrifice to the spirits; make offerings to the spirits, Syn. เซ่นสรวง, เซ่นสังเวย, Example: ลูกหลานจะนำหมูเห็ดเป็ดไก่ไปเซ่นไหว้ที่ฮวงซุ้ยเป็นประจำ, Thai definition: บูชาเทวดาหรือเจ้าหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นับถือด้วยเครื่องสังเวยและดอกไม้ธูปเทียนเป็นต้น
เซ่นเหล้า[N] kind of Thai song, Example: เขาเล่นเพลงทำนองเซ่นเหล้า, Thai definition: ชื่อเพลงไทยทำนองหนึ่ง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เซ่นก. เอาอาหารเป็นต้นไปไหว้หรือสังเวยผีหรือเจ้า เช่น เซ่นผี เซ่นเจ้า, บางทีก็ใช้เข้าคู่กับคำ วัก เป็น เซ่นวัก, ใช้ว่า เซ่นวักตั๊กแตน ก็มี, (ปาก) เอาเงินทองหรือสิ่งของไปให้ผู้ที่มีอำนาจเพื่อหวังประโยชน์ เช่น งานนี้ถ้าจะให้สำเร็จต้องมีของไปเซ่นหัวหน้าเสียก่อน.
เซ็น ๒น. ไม้ที่สอดเข้ากับลูกตั้งเรือนฝากระแชงอ่อนหรือฝาขัดแตะ.
เซ็น ๒ก. เย็บแบบด้วยดอกไม้หรือใบไม้ให้เป็นแถบยาว เพื่อใช้ตกแต่งประดับโครงประทุนคลุมผ้าไตรเป็นต้น, สวน ก็ว่า.
เซ็น ๓ก. ลงลายมือชื่อ, เซ็นชื่อ ก็ว่า, (ปาก) ซื้อโดยค้างชำระเงินและผู้ขายลงบัญชีไว้เป็นหลักฐาน เช่น เซ็นค่าก๋วยเตี๋ยวไว้ก่อน.
เซ่นวักตั๊กแตนก. เซ่น.
เซ่นเหล้าน. ชื่อเพลงไทยประเภทเพลงหน้าพาทย์, ชื่อเพลงไทยประเภทเพลงร้อง.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
It was an utter delight to meet you, miss Van Der Woodsen.ช่างน่ายินดีจริงๆที่ได้เจอคุณ, คุณ แวน เดอร์ วูดเซ่น New Haven Can Wait (2008)
Van Der Woodsen./แวน เดอร์ วู้ด เซ่นNew Haven Can Wait (2008)
Van der woodsen, is it?แวน เดอร์ วู้ด เซ่น.ใช่มั้ยครับ? New Haven Can Wait (2008)
Uh, now on to miss Van Der Woodsen.และต่อไปก็คือ... คุณ แวน เดอร์ วู้ด เซ่น New Haven Can Wait (2008)
Miss Van Der Woodsen, would you like to, uh, explain?คุณ แวน เดอร์ วู้ด เซ่น,คุณอยากจะ.. เอ่อ.. อธิบายมั้ย? New Haven Can Wait (2008)
To the bass/van der woodsen housewarming party,งานเปิดตัวครอบครัวใหม่ของ คุณแบส กับ คุณนายเวนเดอร์ วูดเซ่น Chuck in Real Life (2008)
Uh, yeah, it's erica. Erica van der woodsen.อ๋อ คะ เอริก้า คะ เอรก้า แวนเดอร์ วู๊ดเซ่น There Might be Blood (2008)
Miss van der woodsen? You have a visitor.คุณ แวน เดอ วู๊ดเซ่น คะ มีแขกมาขอพบคะ There Might be Blood (2008)
Hansen, come on.แฮนเซ่น มาเร็ว Dead Space: Downfall (2008)
Do I need to worry about you, Hansen?นี่ฉันต้องห่วงนายด้วยไหม แฮนเซ่น Dead Space: Downfall (2008)
Stuffed with what? - Get up! - Whoo!มันจะยุ่งยากกันตรงไหน ลุกขึ้น โรเซ่น ได้หาที่ดินสำหรับสร้างโกดังใหม่ได้รัยัง Pilot (2008)
Jensen Ames The driver?เจนเซ่น เอมส์ นักซิ่งหรอ Death Race (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เซ็น[v.] (sen) EN: sign   FR: signer ; parafer
เซ่น[v.] (sen) EN: make offerings ; worship ; sacrifice to the spirits ; propitiate the spirits by a sacrifice/offerings of food   
เซ่น[v.] (sen) EN: bribe   
เซ่น[v.] (sen) EN: make offerings to the spirits ; propitiate the spirits (by a sacrifice or offerings of food) ; worship   FR: honorer les esprits ; sacrifier aux génies ; offrir
เซ็นชื่อ[v.] (sen cheū) EN: sign   FR: signer
เซ็นชื่อ รับรองเอกสาร[n. exp.] (sen cheū raprøng ēkkasān) EN: certify a document   
เซ็นชื่อสลักหลัง[v. exp.] (sen cheū salaklang) EN: endorse   
เซ็นทรัลเวิลด์[TM] (Senthran Woēl) EN: Central World   FR: Central World
เซ่นผี[v. exp.] (sen phī) EN: propitiate the spirits make offerings to the spirits ; sacrifice to the spirits   
เซ็นลอย[v. exp.] (sen løi) FR: signer en blanc

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
oblation(โอเบล'เชิน) n. การเซ่นไหว้,บวงสรวง,สิ่งที่ใช้บวงสรวงหรือเซ่นไหว้., See also: oblatory adj. oblational adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
libation(n) การบวงสรวง,การกรวดน้ำ,การเซ่น
oblation(n) เครื่องสังเวย,เครื่องเซ่น,การบวงสรวง,การเซ่นไหว้
offering(n) ของถวาย,เครื่องเซ่น,บัตรพลี

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top