ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

เซอร์

   
55 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เซอร์-, *เซอร์*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เซอร์โคเนียม[N] zirconium, Thai definition: ธาตุลำดับที่ 40 สัญลักษณ์ Zr เป็นโลหะหายาก ลักษณะเป็นของแข็ง หลอมละลายที่ 1852 ํซ, Notes: (อังกฤษ)

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เซอร์โคเนียมน. ธาตุลำดับที่ ๔๐ สัญลักษณ์ Zr เป็นโลหะหายาก ลักษณะเป็นของแข็ง หลอมละลายที่ ๑๘๕๒ ºซ.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
zirconเซอร์คอน, เพทาย [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
serpentineเซอร์เพนทีน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
servoเซอร์โว [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Surface zeroเซอร์เฟซซีโร, ตำแหน่งบน ผิวน้ำในแนวดิ่ง ที่อยู่เหนือหรือใต้จุดศูนย์กลางการระเบิดของอาวุธนิวเคลียร์ (ดู ground zero ประกอบ) [นิวเคลียร์]
Zirconเซอร์คอน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Zirconium oxideเซอร์โคเนียมออกไซด์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Surrealismเซอร์เรียลิสม์ [TU Subject Heading]
Surrealism (Literature)เซอร์เรียลิสม์ (วรรณกรรม) [TU Subject Heading]
Serpentine เซอร์เพนทีน
แหล่ง - พบที่จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน อุตรดิตถ์ ปราจีนบุรี จันทบุรี และนราธิวาส ประโยชน์ - เป็นตัวสำคัญที่จะให้แอสเบสทอส (Asbestos) ซึ่งใช้ทำวัสดุทนไฟ ถ้าโปร่งแสงและมีสีเขียว ใช้ทำเครื่องประดับ แกะสลักได้ [สิ่งแวดล้อม]
Zircon เซอร์คอน หรือ เพทาย
แหล่ง - ชนิดผลึกเล็กละเอียดพบในเหมืองลานแร่ดีบุกทุก ๆ แห่ง และพบตามชายทะเลทั่วไป ส่วนมากที่เป็นรัตนชาติหรือพวกเม็ดโต ๆ พบเกิดร่วมกับหินภูเขาไฟ ชนิดหินบะซอลต์ พบที่จังหวัดจันทบุรี ตราด ศรีสะเกษ และแพร่ ประโยชน์ - เซอร์คอนที่มีคุณสมบัติโปร่งใสใช้เป็นรัตนชาติ โดยปกติแล้วเซอร์คอนสามารถใช้ทำเป็นวัสดุทนไฟ ใช้ทำอิฐทนไฟและวัตถุดินเผาเคลือบทุกชนิด ใช้เป็นหลอดอิเล็กทรอนิกส์ หลอดไฟถ่ายรูป เครื่องควบแน่น X-ray filters ใช้ในการเชื่อมไฟฟ้าเฉพาะแห่ง ฯลฯ โลหะเซอร์โคเนียมบริสุทธิ์นำไปใช้ในการสร้างเครื่องกำเนิดปฎิกรณ์ปรมาณู [สิ่งแวดล้อม]
Circle of Willisเซอร์เคิลออฟวิลลิส,หลอดเลือดแดง;เซอร์เคิลออฟวิลลิส;วงหลอดเลือดแดงในสมอง;เซอร์เคิลของวิลลิส [การแพทย์]
Circular Dichroismเซอร์คิวลาร์ไดโครอิซึม [การแพทย์]
Circumvallate Papillaeเซอร์คัมวาลเลทแพพิลลี [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Sir?เซอร์ Bloodsport (1988)
Sir?เซอร์ Killing Them Softly (2012)
Then you will show up at Pretzelburg, meet the army, step into a car and cross over into Osterlich.แล้วท่านจะไปโผล่ ที่ แพทเซอร์เบิร์ก ตอบสนองกองทัพ ท่านต้องเดินทาง เข้าสู่ ออสตินลิค The Great Dictator (1940)
Arise, Sir Jiminy Cricket.จงลุกขึ้น เซอร์ จิมืนี คริกเก็ต Pinocchio (1940)
Sir Jiminy!เซอร์ จิมืนี! Pinocchio (1940)
And where was Sir Jiminy?และสถานที่ที่เป็น เซอร์ จิมืนี? Pinocchio (1940)
Get reservations on the Aquitania, and we'll take the 12:30 train for Cherbourg.ไปจองตั๋วที่อะควิแทเนีย เราจะขึ้นรถไฟเที่ยวเที่ยงครึ่งไปเซอร์เบิร์ก Rebecca (1940)
No, I want to surprise him. I don't want him to know anything about it.ไม่ค่ะจะให้เป็นเซอร์ไพร์ส ฉันไม่อยากให้เขารู้ก่อน Rebecca (1940)
Sir George and Lady Moore.ท่านเซอร์จอร์จและคุณหญิงมัวร์ ดัดลี่ย์ เทนแนนท์ Rebecca (1940)
I must have the ring...ฉันต้องมีแหวน แอลเจอโนน เลเซอร์ Help! (1965)
The laser...เลเซอร์ Help! (1965)
- I must have this ring.เลเซอร์ Help! (1965)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เซอร์[n.] (soē) EN: sir   FR: sir [m]
เซอร์โคเนียม[n.] (soēkhōnīem) EN: zirconium   FR: zirconium [m]

English-Thai: Longdo Dictionary
mozilla(n) เว็บเบราเซอร์ที่เป็นโอเพ่นซอร์สตัวหนึ่ง รายละเอียดอ่านได้จาก www.mozilla.org

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Sir[N] คำเรียกนำหน้าชื่ออัศวินหรือขุนนางของอังกฤษ, See also: เซอร์, Syn. lord, knight, baron, master

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
assembly languageภาษาแอสเซมบลีหมายถึง ภาษาที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมภาษาหนึ่งซึ่งจะตรงเข้าไปจัดการกับตัวไมโครโพรเซสเซอร์ หรือ "ตัวประมวลผล" ของเครื่องคอมพิวเตอร์ และจะทำการประมวลผลโดยตรงได้เลย โดยปกติ ภาษานี้จะเรียนยากและต้องเขียนยาวกว่าภาษา C หรือภาษา BASIC แต่จะทำให้ได้ผลลัพธ์ (result) เร็วกว่า และใช้เนื้อที่เก็บน้อยกว่าโปรแกรมภาษาอื่นมาก นิยมใช้ภาษานี้เมื่อต้องการประหยัดเวลาทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ และเพิ่มประสิทธิภาพของโปรแกรม โดยไม่ต้องพะวงถึงความชัดเจนมากนัก และที่สำคัญก็คือ โปรแกรมภาษานี้จะเขียนขึ้นมาเพื่อใช้เฉพาะกับเครื่องใดเครื่องหนึ่ง หากจะนำไปใช้กับเครื่องคนละรุ่น ก็จะต้องมีการปรับแก้ก่อน (ขึ้นกับหน่วยประมวลผลหรือ CPU)
atomizer(แอท'ทัมไมเซอร์) n. เครื่องมือหรืออุปกรณ์ในการลดหรือเปลี่ยนของเหลวเป็นละออง, เครื่องมือทำลองของเหลว
bern(เบิร์น) n. เมืองหลวงของประเทศสวิสเซอร์แลนด์
berne(เบิร์น) n. เมืองหลวงของประเทศสวิสเซอร์แลนด์
browser(บราว' เซอร์) n. เรียกข้อมูลขึ้นมาดูเฉพาะส่วนอย่างรวดเร็ว
censor(เซน'เซอะ) n. เจ้าหน้าที่จับผิด,เจ้าหน้าที่ดูแลมหาวิทยาลัย,พลังข่มจิตภายใน vt. ตรวจสอบ,เซนเซอร์,ตัดตอนแก้ไข, See also: censorial adj. -Conf. consure
censorship(เซน'เซอชิพ) n. การเซนเซอร์,การตรวจสอบ,อำนาจการตรวจสอบ,ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบยับยั้ง,พลังจิตข่มซ่อนเร้นอยู่ในใจ
characters per secondจำนวนอักขระต่อวินาทีใช้ตัวย่อว่า CPS แปลตรง ๆ ได้ว่า อักขระต่อวินาที ใช้เป็น หน่วยวัดความเร็วในการพิมพ์ว่าเครื่องพิมพ์สามารถพิมพ์ได้กี่ตัวอักขระในเวลา 1 วินาที ใช้กับเครื่องพิมพ์แบบจุด (dot matrix) และแบบฉีดหมึก (ink jet) เท่านั้น (เครื่องพิมพ์เลเซอร์จะพิมพ์ที่ละหน้า) ดู printer ประกอบ
chip(ชิพ) 1. {chipped,chipping,chips} n. เศษไม้,เศษหิน,ชิ้น,แผ่นตัด,เศษ,เบี้ย,สิ่งเล็กสิ่งน้อย,สิ่งที่ไร้ค่าหรือมีค่าน้อย,ไม้ตอก,ก้อนมูลแห้ง,เงิน vt. ตัด,เลาะ,แกะ,แชะ,ขูด,สกัด,เจาะ,ทำปากแหว่ง,เฉือนเป็นแผ่นบาง ๆ ,พูดเหน็บแนม,พูดสอด,จิกให้ไข่แตก vi. แหว่ง,เป็นรอยร้า 2. n. หมายถึงวงจรรวม (integrated circuit) ทำหน้าที่ เหมือนสาร กึ่งตัวนำ ใช้เป็นที่เก็บข้อมูลหรือหน่วยความจำในไมโครคอมพิวเตอร์ ในปัจจุบัน มีชิปแบบวีแอลเอสไอ (VLSI หรือ Very large scale integrated circuit) ซึ่งจะมีทรานซิสเตอร์เป็นพัน ๆ ตัว แต่มีขนาดเล็กนิดเดียว ราคาถูกลงทุกวัน แต่มีประสิทธิภาพสูงมาก ถ้าชิปใดมีทั้งหน่วยความจำ หน่วยคำนวณ และตรรกะ เราจะเรียกชิปนั้นว่า ไมโครโพรเซสเซอร์ (micro processor) ปัจจุบัน เราใช้ชิปกันมากในเครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก เครื่องคิดเลข นาฬิกา เครื่องมือแพทย์ ฯ ดู microprocessor ประกอบ
collate(โคเลท') {collated,collating,collates} vt. ตรวจเทียบ,ตรวจทาน,ตรวจปรู๊ฟ,ปรับให้เหมาะสม,ลำดับหน้า,เรียง,แต่งตั้งตำแหน่งทางศาสนาคริสต์ รวมแฟ้มเรียง1. หมายถึงการนำแฟ้มข้อมูลมาเรียงกัน2. เป็นคำสั่งพิมพ์เมื่อต้องการพิมพ์หลายชุด (ถ้าใช้เครื่องพิมพ์เลเซอร์) แต่ต้องการให้พิมพ์ให้เสร็จทีละชุด (แทนที่จะพิมพ์หน้าเดียวกันให้ครบจำนวนชุดที่ต้องการ) การพิมพ์แบบ collate จะใช้เวลาในการพิมพ์มากกว่า

English-Thai: Nontri Dictionary
blackout(n) การพรางไฟ,การปิดไฟ,ความมืดมน,การปิดข่าว,การเซ็นเซอร์ข่าว
blackout(vi) พรางไฟ,ดับไฟ,ปิดข่าว,เซ็นเซอร์ข่าว
censor(vt) ติชม,ตรวจหนังสือพิมพ์,จับผิด,ตรวจสอบ,เซนเซอร์
censorship(n) การติชม,การตรวจหนังสือพิมพ์,การตรวจตรา,การตรวจสอบ,การเซนเซอร์
effluvial(adj) มีกลิ่นเหม็น,มีกลิ่น,มีไอระเหย,มีสารอีเซอร์
Kaiser(n) พระเจ้าไกเซอร์แห่งเยอรมัน
Swiss(adj) ของสวิส,เกี่ยวกับประเทศสวิตเซอร์แลนด์

German-Thai: Longdo Dictionary
durch(Präp.) ผ่าน, ทะลุผ่าน เช่น Wir fahren von Deutschland durch die Schweiz nach Italien. เราขับรถออกจากเยอรมนีผ่านสวิตเซอร์แลนด์ไปยังอิตาลี
der Fall sein(phrase) ในกรณีนี้ เช่นนี้ (ใช้อ้างถึงสิ่งที่เพิ่งเอ่ยถึง) เช่น Hoffentlich besucht er mich in diesem Sommer. Wenn das der Fall ist, fahren wir in die Schweiz zusammen. หวังว่าเขาจะมาเยี่ยมฉันหน้าร้อนนี้ ถ้าเป็นเช่นนั้น เราจะขับรถไปเที่ยวสวิสเซอร์แลนด์
Schweiz(uniq) |die, nur Sg.| ประเทศสวิสเซอร์แลนด์, See also: Related: schweizerisch

French-Thai: Longdo Dictionary
Suisse(n) |f| ประเทศสวิตเซอร์แลนด์, See also: Related: suisse
Image:
suisse(adj) |ใช้รูปเดียวกันทั้งที่ขยายนามเพศชายและหญิง| ที่เกี่ยวกับประเทศสวิตเซอร์แลนด์
Genève(n) la Genève = เมืองเจนีวา ในสวิตเซอร์แลนด์

French-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Sir Jean-Baptisteเซอร์ชอง-บัปติสต์

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top