ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

เช่นใด

   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เช่นใด-, *เช่นใด*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เช่นใด[QUES] how, Syn. อย่างใด, อย่างไร, Example: ชีวิตคู่ของเขาและเธอเป็นเช่นใด, Thai definition: ใช้ในประโยคคำถาม แสดงถึงความเป็นไป ความเป็นอยู่หรือแสดงถึงวิธี ความเห็น เป็นต้น

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Then how will you greet him?ถ้าเช่นนั้นท่านจะแสดงความเคารพเช่นใดAnna and the King (1999)
Move out!เราควรทำเช่นใด ? - พวกเราทำเช่นใดได้ ? 300 (2006)
Move out!- ท่านทำเช่นใดได้ ? 300 (2006)
He is a good soldier but a bit short on manners.ข้ารู้ว่าข้าเป็นเช่นใด 300 (2006)
Just there the barbarians huddle sheer terror gripping tight their hearts with icy fingers knowing full well what merciless horrors they suffered at the swords and spears of 300.รับรู้ว่าความโหดร้ายไร้เมตตา จากคมหอกคมดาบของ สปาร์เทินสามร้อยนาย น่าสะพรึงกลัวเช่นใด บัดนี้พวกมันตะลึงลานแล้ว เมื่อทุ่งแห่งนี้ 300 (2006)
My Lord, what shall I do?ใต้เท้า ข้าจะทำเช่นใด Tree with Deep Roots (2011)
♪ To not knowing how to cry ♪โดยที่ไม่รู้ว่าการร้องไห้เป็นเช่นใด Goodbye (2012)
- What will they do?- พวกเขาจะทำเช่นใด Hardhome (2015)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เช่นใด[X] (chendai) EN: how   

German-Thai: Longdo Dictionary
gelaunt(adj) อยู่ในอารมณ์(เช่นใด) เช่น Er ist im Moment schlecht gelaunt. ช่วงนี้เขาอารมณ์ไม่ค่อยดี, See also: Related: die Laune

French-Thai: Longdo Dictionary
aller(vi) |je vais, tu vas, il va, nous allons, vous avez, ils vont| (1) ไป เช่น aller à pied ไปด้วยเท้า, aller à l'étranger ไปต่างประเทศ (2) ใช้เป็นกิริยาช่วยในประโยคที่บ่งอนาคตอันใกล้รูป futur proche โดย aller + infinitif เช่น Je ne vais pas sortir ce soir. เย็นนี้ฉันจะไม่ออกจากบ้าน (3) ในประโยคทักทาย แปลว่า สบายดีหรือเป็นเช่นใด เช่น Comment vas-tu? = (Comment) ca va? เธอสบายดีไหม หรือ เธอเป็นอย่างไรบ้าง

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top