ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

เชือดเฉือน

   
11 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เชือดเฉือน-, *เชือดเฉือน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เชือดเฉือน[V] cut to the heart of, Syn. บาดใจ, Example: วาทะแต่ละประโยคที่ฝ่ายค้านอภิปรายเรียกว่าเชือดเฉือนใจคนฟังน่าดู

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เชือดเฉือนก. ทำให้เจ็บปวดด้วยคำพูดเป็นต้น เช่น วาจาเชือดเฉือน
เชือดเฉือนแข่งขันคู่คี่กันมา เช่น ฟุตบอลคู่นี้เชือดเฉือนกันน่าดู.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'm feeling like a knife fight.วาจาเชือดเฉือนดีจัง Chuck Versus the Wookiee (2007)
The more a man speaks sweetly to a woman, the more she insults him!บุรุษใดยิ่งพูดดีกับสตรีแล้ว ก็ย่อมถูกสตรีนั้นเชือดเฉือนด้วยวาจา! Sita Sings the Blues (2008)
They do now, but when they watch their hero die right in front of their eye balls... so sharp and vivid... if feels like it could've reach out and touch the wet flesh.ตอนนี้ก็รักสิ.. แต่ถ้าได้เห็น ฮีโร่ของพวกเค้าNถูกปลิดชีพลงตรงหน้า.. มันคงเชือดเฉือน แทงใจ... Gamer (2009)
It's an extremely competitive, cutthroat sport.ใช่ มันเป็นกีฬาที่ขับเคี่ยว และเชือดเฉือนสุดๆ The Cornhusker Vortex (2009)
Really close, until the last day,เชือดเฉือนเลยล่ะ ยกเว้นวันสุดท้าย My Two Young Men (2010)
Last time you and I spoke, you were on your way to stop Helena Bertinelli from her one-woman war against the Mafia.โอเค ครั้งล่าสุดที่เราคุยกัน คุณกำลังอยู่ระหว่างที่จะต้องหยุดเฮเลน่า เบอร์ติเนลลี่ จากสงครามหญิงเดี่ยว เชือดเฉือนกับกลุ่มมาเฟีย Vendetta (2012)
Why is it always a knife fight... every single time you open your mouth?ทำไมเธอจะต้องพูดเชือดเฉือนคนอื่น ทุกครั้งที่เธออ้าปากด้วยวะ Suicide Squad (2016)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เชือดเฉือน[v.] (cheūat-cheūoen) EN: cut to the heart of   

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top