ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

เชิดชู

   
22 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เชิดชู-, *เชิดชู*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เชิดชู[V] praise, See also: glorify, exalt, eulogize, compliment, Syn. ยกย่อง, ชมเชย, นับถือ, สดุดี, ยกยอ, ชื่นชม, Ant. เหยียบย่ำ, ดูถูก, Example: ประชาชนเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เชิดชูก. ยกย่อง.
สรลนเชิดชู.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Mr. Junuh returned from the war a hero, decorated with the Medal of Honor... for survivin' a deadly mission in which... most--คุณจูเนอเป็นวีรบุรุษสงคราม ตอนกลับมา... ...ประดับเหรียญเชิดชูเกียรติ... ...ที่รอดชีวิตจากภารกิจเสี่ยงตาย... The Legend of Bagger Vance (2000)
What do you want from me... some sort of merit badge?อยากได้อะไรจากผมเหรอ เหรียญเชิดชูความดี? Latter Days (2003)
Speak the truth always, even if it leads to your death.จงกล้าหาญและเชิดชูพระเจ้า ดั่งที่พระเจ้ารักท่าน. พูดแต่ความจริงถึงแม้จะต้องตาย. Kingdom of Heaven (2005)
For some Christians, his divinity was enhanced.ชาวคริสต์บางคนก็คิดว่าแค่เชิดชูความเป็นเทพให้เด่นชัด The Da Vinci Code (2006)
In paganism, women were worshiped as a route to heaven..ลัทธฺเพเกิน เชิดชูผู้หญิงที่เป็นเส้นทางไปศุ่สวรรค์ The Da Vinci Code (2006)
Thank you, Mr. President.หวังว่าสิ่งที่คุณกับผมทำในวันนี้จะเป็นการเชิดชู ที่เหมาะสมต่อสิ่งที่เดวิด พาล์มเมอร์ทำไว้ Day 5: 9:00 a.m.-10:00 a.m. (2006)
I hope that what you and I accomplish here today will serve as a fitting tribute to David Palmer's legacy.หวังว่าสิ่งที่คุณกับผมทำในวันนี้จะเป็นการเชิดชู ที่เหมาะสมต่อสิ่งที่เดวิด พาล์มเมอร์ทำไว้ Day 5: 9:00 a.m.-10:00 a.m. (2006)
As far as i'm concerned, Whoever's doing this shit deserves a goddamn medal. Man:ในความเห็นผมนะ ใครที่ทำเรื่องพวกนี้ สมควรได้รับเหรียญเชิดชูเกียรติด้วยซ้ำ The Dark Defender (2007)
I've decided to reinstitute a time-honored Buy More tradition.ฉันตัดสินใจจะฟื้นฟูธรรมเนียม การเชิดชูบุคคลของบายมอร์ขึ้นมาใหม่ Chuck Versus the Sensei (2008)
I took an oath to uphold the law, Alex.ฉันคำสาบานที่จะเชิดชูกฏหมาย, อเลกซ์ Going Under (2008)
On behalf of the Republic, we thank you for your valiant service, and we honor your comrade's sacrifice.ในนามของสาธารณรัฐ เราขอขอบคุณพวกเจ้า ที่ได้กระทำการอย่างกล้าหาญ และเราขอเชิดชูการเสียสละ ของสหายร่วมรบของพวกเจ้า Rookies (2008)
A little-known fact is that our writers pay homageเป็นที่รู้กันว่าคนเขียนบทของเรานั้นเชิดชู Heroes: Countdown to the Premiere (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เชิดชู[v.] (choētchū) EN: praise   FR: rendre hommage ; exalter
เชิดชูยกย่อง[v. exp.] (choētchū yokyǿng) EN: admire   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
favor[VT] ชื่นชอบ, See also: เชิดชู, ยกย่อง, Syn. honor, value, Ant. dislike, disesteem
favour[VT] ชื่นชอบ, See also: เชิดชู, ยกย่อง, Syn. honor, value, Ant. dislike, disesteem
raise to[PHRV] ทำให้สูงขึ้น, See also: เชิดชู

English-Thai: Nontri Dictionary
extol(vt) สรรเสริญ,ยกย่อง,เชิดชู,เยินยอ
extoll(vt) สรรเสริญ,ยกย่อง,เชิดชู,เยินยอ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top