Search result for

เฉียด

(27 entries)
(0.0184 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เฉียด-, *เฉียด*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เฉียด[V] approach, See also: near, be almost, Syn. เฉียดฉิว, Example: บ้านหลังนั้นราคาเฉียด 10 ล้าน, Thai definition: จวนจะถูก, ใกล้เคียง, จวนจะถึง
เฉียด[V] pass closely, See also: just graze, just miss, scrape, Example: รถคันนั้นเฉียดประตูบ้านเราแทบทุกวัน, Thai definition: ผ่านในระยะใกล้ชิด
เฉียดฉิว[V] approach, See also: be near, be almost, come near, Syn. เฉียด, ฉิวเฉียว, เกือบ, จวนจะ, Example: ทีมเราเฉียดฉิวจะได้ชัยชนะอยู่แล้วถ้าไม่โดนโกงซะก่อน
เฉียดกราย[V] pass, See also: go by, move past, Syn. เฉียด, Example: คุณล้ำไม่เคยเฉียดกรายมาดูบ้านหลังนั้นเลย นับแต่หันหลังไปจากคุณจุ๋ม

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เฉียดก. ผ่านไปในระยะกระชั้นชิด, โดยปริยายหมายความว่า จวนถูก เช่น เฉียดรางวัล, เกือบ, จวนเจียน, เช่น เฉียดตาย.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
That was a close one.เฉียดไปนิดเดียว Ambush (2008)
After a daring rescue and narrow escape,หลังจากภารกิจช่วยชีวิตและหลบหนีมาได้อย่างฉิวเฉียด Shadow of Malevolence (2008)
That was close.เฉียดนิดเดียว Bombad Jedi (2008)
That was close.เฉียดฉิว Jumper (2008)
- Stay away from my family. Period.- อย่าเฉียดเข้าใกล้ครอบครัวฉันอีก Pineapple Express (2008)
I've had a near-death experience, and when that happens... you can prioritize your life, and you are it, okay?ผมเจอประสบการณ์เฉียดตาย และตอนที่มันเกิดขึ้น ผมก็รู้ว่าอะไรคือสิ่งสำคัญในชีวิต และสิ่งนั้นก็คือคุณ Pineapple Express (2008)
I'm trying to decide how stoned I am... and just how on the verge of death am I now.ฉันคิดอยู่ว่าฉันเมายาหนักแค่ไหน และว่าฉันเฉียดตายแค่ไหน Pineapple Express (2008)
Listen, Linc,you've done a great job getting us out of the frying pan,วิสเลอร์: ลิงค์นายยอดมากช่วยเราให้พ้นนาทีเฉียดตายได้ Hell or High Water (2008)
I just managed to pull it off by the skin of my teeth, no thanks to you.และฉันเพิ่งจัดการมันคนเดียวอย่างเฉียดฉิว โดยที่ไม่ต้องพึ่งนาย Phoenix (2009)
Same reason I've had to pull you from the brink of death before.เหตุผลเดียวกับที่ผมต้อง ช่วยคุณรอดจากเฉียดตาย Bulletproof (2009)
Just barely, Baby.ฉิวเฉียดมากๆเลย เบบี้จัง Nodame Cantabile: The Movie I (2009)
After a narrow escape, our heroes crashlanded on the remote world of Maridun.หลังจากหลบหนีมาได้อย่างฉิวเฉียด เหล่าวีรบุรุษของเราได้ตกลงบน ดินแดนห่างไกลนามมาริดัน Defenders of Peace (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เฉียด[v.] (chīet) EN: pass closely ; graze ; just miss ; scrape ; past near ; come near   FR: frôler ; effleurer
เฉียด[adv.] (chīet) EN: nearly ; almost   

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
graze(เกรซ) v. เลี้ยงหญ้า,ให้สัตว์เลี้ยงกินหญ้า,ดูแลสัตว์ที่อยู่บนทุ่งหญ้า,แตะหรือถูเบา ๆ ,ถากไป,เฉียดไป,เช็ด,ครูด,ทำให้ถลอก. n. การถูเบา ๆ ,การถากไป,การเฉียดไป,แผลถลอก,รอยข่วนเบา ๆ, See also: grazer n. grazingly adv., Syn. tou
scrape(สเครพ) vt.,vi.,n. (การ) ขูด,ขูดออก,ครูด,ถู,เช็ด,เช็ดออก,โกน,เบียด,เฉียด,แฉลบ,รวบรวมด้วยความยากลำบาก,อดออม,กระทำได้อย่างหวุดหวิด,พอดำเนินชีวิตผ่านไปได้วัน ๆ หนึ่ง,เสียงกรอบแกรบ,เสียงถู,เสียงเสียดสี,บริเวณขูด (ถลอก,เช็ด,โกน) ,สถานการณ์ที่ลำบาก,สภาพที่ลำบาก,ความ
shave(เชฟว) {shaved,shaved/shaven,shaving,shaves} vt.,vi. โกน,โกนด้วยมีดโกน,ทำให้โกร๋น,ทำให้โล้น,ผ่านไป,เฉียด,แฉลบ,ขูด,ลอก,ตัด,ลดราคา,ชิง,รีดนาทาเร้น,เหนือกว่าเล็กน้อย. n. การโกน,แผ่นบาง,มีดโกน,กบไสไม้,เครื่องขูด,เครื่องตัดเป็นแผ่นบาง, See also: shavab
skim(สคิม) vt. ตักของสิ่งที่ลอยอยู่บนผิวหน้าของเหลวออก,ขว้างแฉลบ,เกิดเป็นฝ้าอยู่บนผิวหน้า,ทำให้คลุมไปด้วยฝ้า,มองผ่านไปอย่างรวดเร็ว,ดูอย่างผิวเผิน,อ่านอย่างลวก ๆ vi. แฉลบผิวหน้าไป,เฉียดผ่านไป,ดูอย่างผิวเผิน,อ่านอย่างลวก ๆ ,กลายเป็นฝ้าลอยอยู่บนผิวหน้า.

English-Thai: Nontri Dictionary
graze(vt) เฉียดไป,ถากไป,ครูดไป,ทำให้ถลอก
rub(vt) เฉียด,ถู,ลบ,ลูบ,นวด,ขัด,สี
shave(vt) เฉียด,โกน,แฉลบ,ทำให้โกร๋น,ขูด,ลอก
skim(vi) แฉลบ,เฉียด,ระ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top