ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

เจ็ดสิบ

   
25 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เจ็ดสิบ-, *เจ็ดสิบ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เจ็ดสิบ[N] seventy, See also: 70, Example: สมัยบูมๆ หนังไทยทำปีละเป็นร้อยเรื่อง แต่ตอนนี้มันเหลือเจ็ดสิบเอง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Seventy meters. You're almost there.เจ็ดสิบเมตร คุณเกือบจะมี 2010: The Year We Make Contact (1984)
I told you, if your blood isn't purified every 72 hours, your internal organs will start to shut down.ผมบอกคุณนะ ถ้าเลือดของคุณไม่บริสุทธิ์ทุกเจ็ดสิบสองชั่วโมงนะ อวัยวะภายในของคุณจะเริ่มหยุดทำงาน Crusade (2004)
A 75-foot nautical wet dream.ฝันเปียกสูงเจ็ดสิบห้าฟุต Open Water 2: Adrift (2006)
He spent $70 on duty free during his flight to D.C.เขาใช้เงินไปเจ็ดสิบเหรียญ_BAR_ ซื้อของปลอดภาษีในดีซี Rendition (2007)
I've been living amongst them for seventy years now.ฉันอยู่ที่นี่มาเจ็ดสิบปี The Day the Earth Stood Still (2008)
1... 74?ร้อย เจ็ดสิบสี่ The Monster at the End of This Book (2009)
Peace, happiness... 2 virgins and 70 sluts.อันเกินกว่าจะจินตนาการเลยได้เลยทีเดียว สาวบริสุทธิ์สองนาง และนางบำเรออีกเจ็ดสิบคน . Lucifer Rising (2009)
- 76th and 5th, please.ไปถนนที่เจ็ดสิบหกตัดกับห้าค่ะ Last Tango, Then Paris (2010)
70... 35...เจ็ดสิบ... สามสิบห้า... The Blind Banker (2010)
He'd be in his 70s by now.ตอนนี้เขาคง เจ็ดสิบแล้วล่ะ Remembrance of Things Past (2010)
I've lived over seventy years and never seen a person that doesn't love money.ฉันอยู่มาตั้งเจ็ดสิบปี ยังไม่เคยเห็นคนที่ไม่ชอบเงินเลย Episode #1.6 (2010)
Seventy-five! We have seventy-five million!เจ็ดสิบห้า มีมาแล้วเจ็ดสิบห้า BrotherFae of the Wolves (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เจ็ดสิบ[num.] (jetsip) EN: seventy ; 70   FR: soixante-dix [m] ; septante (Belg., Sui.) ; 70

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
seventy[N] เจ็ดสิบ, See also: จำนวนเจ็ดสิบ, จำนวนสิบคูณเจ็ด, เลข 70, กลุ่มที่มี 7 คน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
seventieth(เซฟ'เวินทิเอธ) adj.,n. ที่เจ็ดสิบ,ส่วนที่เจ็ดสิบ
seventy(เซฟ'เวินที) n.,adj. เจ็ดสิบ

English-Thai: Nontri Dictionary
seventeenth(adj) ที่เจ็ดสิบ
seventieth(adj) ที่เจ็ดสิบ
seventieth(n) ลำดับที่เจ็ดสิบ
seventy(adj,n) เจ็ดสิบ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
seventice[เซฟ'เวินไทฺซ] (adv ) เจ็ดสิบครั้ง
seventy[เซฟ'เวินที] (n ) เจ็ดสิบ

German-Thai: Longdo Dictionary
dennoch(Konj.) อย่างไรก็ตาม, ทว่า เช่น Er ist schon über 70, dennoch kann er immer noch skifahren. เขาอายุมากกว่าเจ็ดสิบปี อย่างไรก็ตามเขายังสามารถเล่นสกีได้อีก, See also: S.trotzdem

French-Thai: Longdo Dictionary
soixante-dix(numéro) เจ็ดสิบ, 70

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top